2 Timoti 2

1Fʋ̃ʋ na ɩ a n bie, pãa kpɛ̃mɛ a wɩ̃ɛfʋ 'lɔ na be a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 2A lɛ fʋn wõ a n sɛ̃ a nɩyɔɔ bala niem, de wiil a yelmɩ̃ɛ dẽme mɩ nɩ na tʋ̃ɔ wiil a ba taaba. 3A fʋ̃ʋ mɩ, pʋɔ sɩ dire a dɔɔyɛ nɩtãa Yesu Kɩrɩsɩto soja mɩ̃ɛ. 4A soja 'lɔ na be a wʋ tʋ̃mɔ̃ pɔ, ma bʋɔrɔ naa ɩka a wʋ maalfʋ a pɛlɛ a 'lɔ na de wʋ a tʋ̃mɔ̃, maa lɛ tʋ̃ɔnɔ̃ bere a bɩbir jaa yelbʋɔrsɩ pɔ ɛ. 5Ala ɩ a bala na joro chɩrɛ taa bʋɔrɔ na ɩka ba dɔ̃ɔ a ba taaba, ba ma jon tu a lɛ ban wile. 6A kʋɔraa 'lɔ na ba joro yãan ɛ, lɛ ma de a bʋ̃dɔ̃ɔ. 7Tɩɛr kaa a lɛ ɩn 'yɛrɛ, bojũu a sɩ Soro na kʋ fʋ naa a jaa par bɔ̃ɔfʋ. 8Tɩɛr a Yesu Kɩrɩsɩto na ir a kũu pɔ, na yi a David bala pɔ. A anyãna lɛ ɩ a maa 'yɛr nʋ̃ɔ mʋɔlfʋ, 9a pɔ lɛ n dire a dɔɔyɛ, a ba wa lũ ma nɩ bɔ̃jɔrsɩ nɩdɛɛr kaar. Tɩchɛ baa tʋ̃ɔ a Nãaŋmɩn 'yɛr lũ ɛ. 10A lɛ jũu lɛ so, ka nyɔɔ n mɩ̃ɛ a bala a Nãaŋmɩn na ir jũu ka ba mɩ na nyɛ a faafʋ 'lɔ na be a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ nɩ a Nãaŋmɩn tɩɩr. 11A 'yɛr na ɩ yelmɩ̃ɛ nɩ nyã ɩka, ala ɩ sɩn nɩ 'lɔ lɛ 'mataa kpi, sɩn nɩ 'lɔ lɛ na 'mataa tara a nyɛvʋr. 12Ala ɩ sɩ nyɔɔn sɩ mɩ̃ɛ, sɩn nɩ 'lɔ lɛ na 'mataa di a nãa. Ala ɩ sɩ chiir wʋ naa, wʋ mɩ na chiir sɩ naa. 13Ala ɩ sɩn baa tara yelmɩ̃ɛ ɛ, tɩchɛ 'lɔ chɛnɛ na tara yelmɩ̃ɛ, bojũu wʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ chiir a wʋ mɩ̃ɛ ɛ. 14Mʋ̃ɔ nɩbir tɩɛrɛ ba a anyãna, na fʋ kpãana ba a Nãaŋmɩn niem ɩka, ba ta chɩrɛ taa nɩ a 'yɛrbie ɛ. A ba maala vɩla jaa ɛ, tɩchɛ a ma sɔ̃ɔn a bala na chɛlɛ tɩɛr. 15Mɔ̃ na fʋ de fʋ mɩ̃ɛ kʋ Nãaŋmɩn, an ɩ a 'lɔ mɩ̃ɛ lɛ pɛɛ fʋ, na fʋ ɩ tʋ̃tʋ̃nɔ̃ 'lɔ na ba joro vĩ ɛ, na fʋ wile a yelmɩ̃ɛ 'yɛr na tor. 16Bar a nɛchɩrɛ ala na ba tara par ɛ, bojũu a lɛ na jãn nɩbɛ bar ka ba kʋ̃ lɛ ɩ Nãaŋmɩn nɩbɛ ɛ. 17A ba wiilfʋ na yɔɔn gbõtor kaar. Hɩmɩnayas nɩ Filetusɩ mɩ pʋɔ ba naa. 18Ba bar a yelmɩ̃ɛ tɩ 'yɛr ɩka kũu pɔ ir fʋ po naa, na ba sɔ̃ɔn bamɩne sɔɔfʋ. 19Tɩchɛ Nãaŋmɩn 'yɛr par kparaa ara na, ka a sɛbie anyã sɛb a wʋ pɔ, "A sɩ Soro bɔ̃ɔn a bala jaa na ɩ a wʋ nɩbɛ." Na wʋ lɛ 'yɛr, "Vɛ̃ ka a bala jaa na bʋɔlɔ a sɩ Soro yuor, tɔɔ yɩ putuyele pɔ." 20A yir kpɛ̃ɛ pɔ, bʋ̃dimaal bomo ma ben be, ka amɩne ɩ sɛlma, nɩ kpãna, tɩchɛ ka amɩne mɩ ɩ daar nɩ yɔɔraa, ka amɩne ɩ bʋ̃'yɔ̃ɔnsɩ, ka amɩne ɩ babãma bomo. 21Ala ɩ nɩrɛ jaa na pɛɛn wʋ mɩ̃ɛ a bonsɩ anyã ɩn bʋɔl kaar, wʋn kaara na bʋ̃dimaal bomo na tara 'yɔ̃ɔfʋ na wʋ oo wʋ mɩ̃ɛ tara tɔ̃nɔ̃ kʋ a yir sʋɔ, ka wʋn tʋ̃ɔ de maal tʋ̃vɩla jaa bʋrɔ. 22Tɔɔ yɩ a pɔlbil ɩ̃gãn bʋ̃bʋɔrsɩ pɔ, na fʋ turo yeltorsɩ, na fʋ tara sɔɔfʋ, nɩ nʋ̃fʋ, nɩ nyã'maar, 'matãan a bala na puoro a sɩ Soro nɩ a nyã chɛchɛ. 23Tɔr a jɔl yele nɩ a nɛchɩrɛ na ba tara par ɛ, bojũu a maa yaara tɩ waan jɛɛr ɛ. 24A ba sɛɛ ɩka a sɩ Soro tʋ̃tʋ̃nɔ̃ wʋ bʋɔrɔ jɛɛr ɛ, tɩchɛ wʋ maala vɩla kʋrɔ nɩrɛ jaa, na wʋ tʋ̃ɔ wile, na wʋ tara kãnyir. 25A bala na chɩrɛ, wiil ba jomm, amɩne Nãaŋmɩn na wa sɔɔ naa ka ba lɩɛb a ba tɩɛr, na ba wa bɔ̃ɔ a yelmɩ̃ɛ. 26Lɛ lɛ a ba tɩɛr na yuo a ba faa ba mɩ̃ɛ yin a Satan chɛbaa pɔ, a lɛ wʋn nyɔɔr ba a ba ɩrɛ a wʋ bɔfʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\