2 Timoti 3

1Tɩchɛ bɔ̃ɔn a yele nyãna ɩka a bɩbir baaraa daar, dɔɔyɛ na ben be. 2Nɩbɛ na nʋ̃n a ba mɩ̃ɛ, libinʋ̃nbɔ, mɩ̃ɛ 'mɔɔfʋ, ba kʋ̃ 'yɔ̃ɔnɔ̃ nɩbɛ ɛ, na ba kʋ̃ wõnõ a ba dɔɔrbɔ toor ɛ, ka bon maa sɛɛ ba ɛ, na ba kʋ̃ ɩ chɛchɛ ɛ. 3Ba maa tara nɩrɛ tɩɛr ɛ, ba maa vɛ̃ kʋ nɩrɛ ɛ, na ba sɔ̃ɔnɔ̃ taa yoe, baa nyɔɔrɔ ba mɩ̃ɛ ɛ, na ba 'yɛrɛ 'yɛrbikpɩ̃ɛn, na ba chire yelvɩla. 4Ban ɩn gagarsɩ, na ba ɩ jukpɩ̃ɛn dẽme, na ba bʋɔrɔ yuor, ban nʋ̃n bʋ̃vɩɛlsɩ gar ban nʋ̃ Nãaŋmɩn, 5ba maal ba mɩ̃ɛ Nãaŋmɩn puorbo kaar, tɩ chiir a wʋ kpɛ̃ɔ. Ta gbɛɛrɛ ba ɛ. 6A ba pɔ lɛ a bamɩne ma fara kpɩɛrɛ a yie pɔ na ba yʋɔrɔ bɛlɛ a pɔbɔ bala na ba bɔ̃ɔ a ba tɩɛr gaa jie ɛ, ka a ba yeldɛbɛ dɔl taa, ka a yeldɛbɛ jaa vɔlaa ma nyɔɔ ba. 7Ba ma jãna na bɩbir jaa tɩ ba maa tʋ̃ɔ bɔ̃ɔ a yelmɩ̃ɛ ɛ. 8Nɩtãa lɛ a Janɩsɩ nɩ Jãbɩrɛsɩ na ba sɔɔ a Mosesɩ ɛ, lɛ mɩ lɛ a nɩbɛ banyãna mɩ tɔr a yelmɩ̃ɛ, baa tara tɩɛr vɩla ɛ, a sɔɔfʋ yele jũu, ba ɩn faa. 9A ba yele kʋ̃ chen tɛɛr ɛ, a lɛ an kaara a nɩbɛ ayi banyãna. Nɩrɛ jaa na nyɛn a lɛ ban jɔl jɩ̃. 10Fʋ̃ʋ mɩ̃ɛ gba jaa nyɛn a n wiilfʋ bɔ̃ɔ, lɛ a n beraa na kaara, bon 'lɔ ɩn bʋɔrɔ a n nyɛvʋr pɔ, a n sɔɔfʋ, a n kãnyir, a n nʋ̃fʋ lɛ ɩn ara kpɛ̃ɔ, 11a dɔɔyɛ ɩn di, nɩ a lɛ ban ge ma. Fʋ̃ʋ mɩ̃ɛ bɔ̃ɔn naa a lɛ na pɔɔ ma a Antiok, nɩ a Ikoniyum, nɩ a Lɩstɩra tẽn pɔ, tɩchɛ ka a sɩ Soro faa ma yin a jaa pɔ. 12Sɩrɛ jaa, a bala jaa na bʋɔrɔ ɩka ba turo a Nãaŋmɩn sɔr, na ba pɛlɛ a Yesu Kɩrɩsɩto pʋɔ, na nyɛn gefʋ, 13tɩchɛ a putudẽme nɩ a bala na maal ba mɩ̃ɛ nɩmɩn kaar, na kpɛ̃n sɔ̃ɔnaa pɔ, na ba wɛ, ba bɛlɛ naa ba taaba, ka ba kpɛ taa bɛlfʋ pɔ. 14Fʋ̃ʋ 'lɔ, mʋ̃ɔ nɩbir nɩ a lɛ fʋn jãn na fʋ sɔɔ de, bojũu fʋ bɔ̃ɔn a nɩrɛ 'lɔ sɛ̃ fʋn jãn, 15nɩ lɛ a fʋ bibile sɔ̃ɔ jaa fʋn bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn gãn, na tʋ̃ɔ sʋ̃ʋ fʋ ka fʋ tara yɛ̃, nyɛ faafʋ, fʋn sɔɔ de a Yesu Kɩrɩsɩto jũu. 16A Nãaŋmɩn gãma a jaa yi naa a wʋ sɛ̃, na a sɛɛ wiilfʋ, na a wile 'mabfʋ nɩ chɔɔrfʋ, naa na wiil nɩrɛ ka wʋ ɩ nɩtor. 17Lɛ lɛ a Nãaŋmɩn nɩrɛ na bɔ̃ɔ na wʋ kpɛ̃mɛ kʋ tʋ̃vɩla jaa bʋrɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\