Tʋ̃mɔ̃ 26

1Kaa Agripa pãa 'yɛr kʋ a Pɔɔl, "Fʋ tara na sɔr na 'yɛr a fʋ nɛɛ 'yɛr." Pɔɔl tur naa a nũu tɩ piel mana a wʋ mɩ̃ɛ yele, 2"Nãa Agripa, a ɩ man bɔɔsʋ̃n ɩn ara a fʋ niem a dɩna naa na man a n yele ala a jaa a Juu nɩbɛ na 'yɛr dɔɔl ma. 3Yelmɩ̃ɛ jaa lɛ, a fʋ̃ʋ mɩ̃ɛ jaa bɔ̃ɔn naa a Juu nɩbɛ yelbinsɩ a jaa nɩ a ba nɛchɩrɛ, a lɛ jũu n sʋɔr fʋ naa ka fʋ di kãnyir chɛlɛ ma. 4"A Juu nɩbɛ ba jaa bɔ̃ɔn a lɛ ɩn be a bibile daar jaa, a maa paal pɔ nɩ a ka a Jerusalɛm mɩ. 5Ba bɔ̃ɔ man kor na ban tʋ̃ɔ di a lɛ dãasɩɛ ala ɩ ba bʋɔrɔ naa. Ba bɔ̃ɔn ma naa ɩn turo yele jaa nɛ nɛ nɛ a sɩ puorfʋ pɔ, naa ɩ a Farasee nɩrɛ. 6A pʋ̃pãanyã a lɛ a Nãaŋmɩn na dɔ̃ɔ tɩr a nɛɛ kʋ a sɩ sãakpãmɩne ka n tara a tɩɛr jũu lɛ so ka n 'yɛr be tɔɔrɔ a dɩna. 7A nɛ tɩra anyãna jũu lɛ a sɩn bʋrɔ pie nɩ ayi ɩ a sɩ tɩɛrtɔ fʋ jie, ka a na wa ɩ a sɩ mʋ̃ɔ nɩbir puoro a Nãaŋmɩn mɔ̃tɔ̃ɔ nɩ tɩ̃sɔɔ. A fʋ̃ʋ nãa a tɩɛrtɔ nyãna jũu, a Juu nɩbɛ 'yɔ̃ɔnɔ̃ ma a 'yɛr. 8Bo lɛ so ka yɩ tɩɛr ɩka Nãaŋmɩn kʋ̃ tʋ̃ɔ sɩ̃ɩ kũu ɛ? 9"A maa mɩ dɔ̃ɔ ŋme nyãa naa ɩka ɩn ɩ naa lɛ jaa ɩn na tʋ̃ɔ naa sɔ̃ɔ a Yesu na yi a Najaretɩ yuor. 10Nɩtɔ̃ lɛ n ɩ be a Jerusalɛm. A Juu nɩbɛ bɔɔrlo nɩbɛrɛ kʋ man sɔr ka n nyɔɔr a Nãaŋmɩn puorbo yɔɔ naa pɔɔ, bala wa kʋrɔ ba n ma sɔɔ naa. 11Sɔ̃ɔ yɔɔ jaa, n ma chen a be a ba lɔ̃ɔfʋ jiir naa tɩ ge ge ba, naa ma fɩrɛ ba 'yɛr 'yɛr dɛbɛ tɩchɛ a maa tʋ̃ɔ ɩ a lɛ ɛ. A lɛ a ba yele na dire ma a suur n ma chen a wɛr yuo pɔ tɩ ge ba a be. 12"Ala jũu lɛ a bɔɔrlo nɩbɛrɛ dɔ̃ɔ kʋ ma a sɔr ka n chiine a Damaskus. 13Mɔ̃tɔ̃tuo sɔ̃ɔ lɛ fʋ̃ʋ nãa, a lɛ ɩn be a sɔr pɔ, n nyɛn chãa na yi saaju chaar mɔ̃tɔ̃ɔ na wʋ jilʋ̃ ma nɩ a bala ɩn lɔ̃ɔ chiine. 14Sɩ jaa lon tẽe tɩchɛ ka n wõ nɩrɛ na sʋrɔ ma nɩ a Heburu kɔkɔr, 'Sɔɔl, Sɔɔl bo lɛ fʋ gere ma a lɛ? Fʋ wõn tuo fʋn tɛb a dakʋra.' 15Be lɛ n pãa sʋʋr, 'Fʋ̃ʋ nɩ ana, Soro?' A wʋ 'yɛr, 'Maa lɛ a Yesu 'lɔ fʋn gere. 16Pʋ̃pãanyã ir ara, n yi fʋ naa, naa ir fʋ a fʋn ɩ a n tʋ̃tʋ̃nɔ̃ na fʋ mʋɔlɔ a ala fʋn nyɛ a dɩna nɩ a ala ɩn na wiil fʋ. 17Ɩn faa fʋ naa a fʋ̃ʋ mɩ̃ɛ nɩbɛ nuur pɔ, nɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ nuur pɔ. Maa lɛ tʋ̃nɔ̃ fʋ, 18tɩ yuo a ba nɩbie na fʋ tɔɔ ba yin a libe pɔ, waan a chãa pɔ, na fʋ yin a Satan kpɛ̃ɔ pɔ, waan a Nãaŋmɩn sɛ̃, a wʋ vɛ̃ a ba yelbier kʋ ba ka ba mɩ nyɛ jie nɩ a bala na sɔɔ de ma, ka n faa ba.' 19"A lɛ jũu, Nãa Agripa, n ba tɔr a nyɛfʋ nyã na yi a saaju ɛ. 20N den nie man kʋ a Damaskus dẽme, nɩ a Jerusalɛm dẽme, nɩ a Judiya wɛr wʋ jaa, nɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ mɩ. N mʋɔl kʋ ba ɩka ba lɩɛb a ba tɩɛr, na ba lɩɛb wa Nãaŋmɩn sɛ̃, na ba vɛ̃ ka ba tʋ̃mɔ̃ wiil ɩka ba lɩɛb a ba tɩɛr. 21Ala lɛ so a Juu nɩbɛ nyɔɔ ma a ba puorfʋ yir bɛchaar pɔ bʋɔrɔ ɩka ba kʋ ma. 22Tɩchɛ Nãaŋmɩn lɛ sʋ̃ʋ ma wa tãn a dɩna, ka n be ara na man kʋ nɩrɛ jaa. N ba 'yɛr 'yɛr jaa tɩ põn a lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ nɩ a Mosesɩ na 'yɛr ɩka an ɩ naa ɛ, 23ɩka a Nɩ-iraa na din dɔɔyɛ na wʋ mɩ ɩ nɩrɛ na de nie ir a kũu pɔ, na wʋ man a chãa 'yɛr kʋ a wʋ nɩbɛ nɩ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ." 24Kana lɛ a Pɔɔl ta ka a Festus kpɛ tãn wʋ tɩ 'yɛr, "Pɔɔl a tɩɛr bɔr fʋ naa, a jãn yɔɔ vɛ̃n ka fʋ gele." 25Ka a Pɔɔl 'yɛr, "Nɩkpɛ̃ɛ Festus n ba gele ɛ, ala ɩn 'yɛrɛ ɩn yelmɩ̃ɛ nɩ yɛ̃ 'yɛr. 26A nãa bɔ̃ɔn a yele anyãna ala lɛ so ka n lɔb yãan bar tɩ 'yɛrɛ nɩ wʋ. N sɔɔ naa ɩka a yele anyãna ba sɔɔl wʋ ɛ, bojũu a yele nyã ba ɩ libe pɔ ɛ. 27Nãa Agripa, fʋ sɔɔn a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ bɩɩ? N bɔ̃ɔn naa ɩka fʋ sɔɔ naa." 28Ka a Nãa Agripa pãa sʋʋr a Pɔɔl, "Fʋ tɩɛr man tãa a dɩna tɛɛ lɛ fʋn lɩɛb ma ka n ɩ a Kɩrɩsɩto turo bɩɩ?" 29A Pɔɔl 'yɛr, "Ka dɩna tɛɛ lɛ bɩɩ daar kɔ̃ɔ lɛ yo, n sʋɔrɔ naa Nãaŋmɩn ɩka a ta ɩ a fʋ̃ʋ tɛɛ ɛ, tɩ nɩrɛ jaa na chɛlɛ a 'yɛr nyãna a dɩna ka yɩ kaara a n kaar tɩ na ba taa 'yɔ̃ɔnɔ̃ yɩ a bɔ̃jɔrsɩ anyãna ɛ." 30Ka a nãa vaa ir nɩ a wʋ nɩbɛrɛ nɩ a Bernisɩ lɔ̃ɔn a bala wʋn 'mataa jɩ̃nɛ nɩ. 31Ba yin a die pɔ, pãa 'yɛrɛ 'yɛr kʋrɔ taa na ba 'yɛrɛ, "A daba nyãna ba maal yele jaa na sɛɛn kũu bɩɩ pɔɔfʋ ɛ." 32Ka a Agripa 'yɛr kʋ a Festus, "Fʋn taa tʋ̃ɔ bar a daba nyãna ala ɩ waa ta sʋɔr sɔr ɩka wʋn chen a Nãkpɛ̃ɛ Siisa sɛ̃ ɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\