Tʋ̃mɔ̃ 28

1Sɩ jaa na wa do baar, ba 'yɛr ɩka a dõdol yuor din Malta. 2A nɩbɛ bala na be a be maal sɩn vɩla, ba gbɔɔn bũu na ba bʋɔl sɩ a sɩ tɩ uoro, bojũu saa lɛ waara ka ɔɔr kʋrɔ. 3Ka a Pɔɔl mɩ vaar delsɩ wa 'yɔ̃ɔnɔ̃ a bũu pɔ, ka a dʋ̃pãn na be a delsɩ pɔ, a bũu tʋl kpɛ ka wʋ yi dʋ̃ a Pɔɔl nũu mar taalɛ. 4Lɛ a gogoro dẽme bala na wa nyɛ a lɛ a waa na mar a Pɔɔl nũu pɔ jɔ̃jɔlɔ, ka ba 'yɛrɛ kʋrɔ taa, "A daba nyãna na ɩn nɩkʋrɔ, a man na ba di wʋ gba ɛ, tɩchɛ yeltorsɩ kʋ̃ sɔɔ ka wʋ be be ɛ." 5Tɩchɛ ka a Pɔɔl mɩr a waa 'yɔ̃ɔ a bũu pɔ tɩ yele jaa ba tara wʋ ɛ. 6A nɩbɛ tɩɛr man tãa a nũu na mɔr wʋ naa bɩɩ a wʋ vaa lo kpi. Tɩchɛ ban chɛl lɛ̃ɛɛ wa faa ka a yele jaa ba ɩrɛ ɛ, ba lɩɛb a ba tɩɛr 'yɛrɛ kʋrɔ taa, "Ŋmɩn lɛ wʋ ɩ." 7A dõdol 'lɔ nɩkpɛ̃ɛ ban bʋɔlɔ Pubilusɩ tara na jie na gbʋr a be a wʋ de sɩ sãan, na wʋ kʋ sɩ bʋ̃diir ber ata. 8A Pubilusɩ sãa bɩɛrɛ na gã, ɩ̃gãn tʋl nɩ masʋmɔ̃ lɛ wʋ nyɩɛrɛ. Pɔɔl kpɛ̃n tɩ nyɛ wʋ, wʋn wa sʋɔr Nãaŋmɩn baar wʋ dɔɔl wʋ naa nũu sãa wʋ. 9Lɛ a anyãna na wa ɩ, baalsɩ bala jaa na be a jie 'lɔ mɩ wa naa ka Pɔɔl sãa ba jaa baalsɩ. 10Ba den 'yɔ̃ɔfʋ kʋ sɩ sɔɩ jaa pɔ, a lɛ sɩn wa chɔɔr na yi, ba kʋ sɩn bon jaa sɩn na bʋɔrɔ. 11Sɩ maal a be ŋmɛrsɩ ata tɩ na sɩ lɛ kpɛ a gboro ɩ̃sʋɔ na ara a be a sɩ̃ɛ. A gboro yin Aleksandiriya na wʋ tara ŋmɩn yɩbɛ Kasɩtor nɩ Poluksɩ. 12Sɩ tɩ ara naa Sɩrakusɩ maal ber ata a be. 13Be lɛ a gboro yin sɩ tãn a be a Wuregiyum. Wɛr na wa chaar ka a ɩ a guba jie sɛsɛbɛ furo naa, a ber ayi daar ka sɩ ta a be Puteyoli na sɩ suu a be. 14Be lɛ sɩ pɔɔ a Nãaŋmɩn puorbo bamɩne ka ba bʋɔl sɩ ka sɩ tɩ maal daa gbul a ba sɛ̃. Lɛ lɛ a ɩ tɩ sɩ pãa wa ta a Worom. 15A Nãaŋmɩn puorbo na be a Worom na wa wõ ɩka sɩ waara naa, ba yin tuor sɩ tɩ ta Apiyusɩ Daa pɔ na ba pɔɔ sɩ a Sãanba Kpɛfʋ Jiir Ata. A lɛ a Pɔɔl na wa nyɛ a nɩbɛ banyãna wʋ puor Nãaŋmɩn yãan ka a 'yɔ̃ɔ wʋ ɩ̃kpɛ̃ɔ. 16Lɛ sɩn wa ta a Worom, ba sɔɔ naa ka a Pɔɔl kpɩɛrɛ a wʋ yõ tɩchɛ ka a soja kaara wʋ. 17Pɔɔl na wa maal ber ata, wʋ bʋɔl naa a Juu nɩbɛ nɩdierbe lɔ̃ɔ taa. Lɛ ban wa duo ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "N yɛɛr, n gba na ba maal yele jaa bɔr a sɩ nɩbɛ sɛ̃ ɛ, bɩɩ 'mab a sɩ sãakpãmɩne yel-ɩrsɩ ɛ, tɩ ba nyɔɔ ma naa be a Jerusalɛm na ba kʋ a Worom nɩbɛ. 18Ba chɛ̃pɛ̃n a yele faa na ba ta bʋɔrɔ ɩka ba bar ma bojũu n ba maal yele jaa na sɛɛn kũu ɛ. 19Tɩchɛ ka a Juu nɩbɛ na ba sɔɔ ɛ, ka n faa tɩ sʋɔr sɔr ka ba chiin ma a Nãkpɛ̃ɛ Siisa sɛ̃. A ba ɩ n tara na yele kɔ̃ɔ na de dɔɔl a n nɩbɛ ɛ. 20A lɛ jũu lɛ so ka n bʋɔrɔ ɩka n nyɛ yɩ naa 'yɛr yɩ. Bojũu a Isɩral nɩbɛ tɩɛrtɔfʋ jie jũu lɛ ba gbar ma nɩ a bɔ̃jɔrsɩ anyãna." 21Ka ba 'yɛr, "Saa nyɛ gãn jaa yi a Judiya dẽme sɛ̃ ɛ, ka a sɩ yɛɛr bala mɩ na yi a be wa ba 'yɛr a fʋ 'yɛrdɛɛr jaa kʋ sɩ ɛ. 22Tɩchɛ sɩn bʋɔrɔ naa ɩka sɩ bɔ̃ɔ a lɛ fʋn nyɔɔ, bojũu sɩ bɔ̃ɔn naa ɩka jie jaa nɩbɛ 'laar naa a yele nyãna." 23Ba 'yɔ̃ɔn bɩbir ban lɛ wa a Pɔɔl sɛ̃, a bɩbir na wa vɩɛ ba wan yɔɔ jaa a be wʋn kpɩɛrɛ. An yi a bibio tɩ tãn a jãanʋɔr na wʋ mana a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ kʋrɔ ba, na wʋ de a Mosesɩ nɛɛ nɩ lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrbɛ na sɛb bʋɔrɔ ɩka wʋ lɩɛb a ba tɩɛr ka ba sɔɔ a Yesu. 24Bamɩne lɩɛb ba tɩɛr a lɛ wʋn 'yɛr, tɩchɛ ka a bamɩne ba sɔɔ de ɛ. 25Ba chɩrɛ nɩ taa na ba piel yire lɛ a Pɔɔl na wa 'yɛr a wʋ 'yɛr baaraa na wʋ 'yɛr, "A Nãaŋmɩn Sɩɛ 'yɛr yelmɩ̃ɛ kʋ a yɩ sãakpãmɩne a lɛ wʋn de a wʋ 'yɛ'yɛrɛ Isaiya nɛɛ 26'yɛr, 'Chen a nɩbɛ banyãna sɛ̃ tɩ 'yɛr kʋ ba, "Yɩn wõn lɛ̃ɛɛ tɩ yɩ kʋ̃ wa bɔ̃ɔ a par ɛ, yɩn fur nɩbir 'yɔ̃ɔ tɩ yɩ kʋ wa nyɛ bon jaa ɛ." 27Bojũu a nɩbɛ banyãna nyãn kpɛ̃mɛ naa, baa wõnõ ɛ, ba ma ũun a ba nɩbie, ka lɛ ba lɛ ɛ, ban taa nyɛn naa ba nɩbie na ba wõn a ba tobo bɔ̃ɔ a par na ba lɩɛb wa a n sɛ̃ ka n sãa ba.' 28A lɛ jũu, n bʋɔrɔ naa ɩka yɩ bɔ̃ɔ ɩka a Nãaŋmɩn den a wʋ faafʋ 'yɛr tɩ kʋ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ na chɛlɛ naa." 30Pɔɔl yab a yir 'lɔ pɔ wʋn kpɩɛrɛ yuom ayi, tɩ ma de nɩrɛ jaa na ma wa a wʋ sɛ̃. 31Yele jaa ba ŋmaa wʋ sɔr ɛ, ka wʋ 'lara na wʋ mʋɔlɔ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ 'yɛr na wʋ wile ba nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto 'yɛr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\