Efesus 1

1Maa Pɔɔl a Nãaŋmɩn na sɔɔ ka n ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto nɩtʋ̃nãa lɛ sɛɛrɛ kʋrɔ a yɩn na ɩ a Nãaŋmɩn nɩbɛ be a Efesus na yɩ sɔɔ de a Yesu Kɩrɩsɩto. 2Wɩ̃ɛfʋ nɩ nyã'maar na yi a sɩ Sãa Nãaŋmɩn nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto sɛ̃ a be a yɩ sɛ̃. 3Pɛɛfʋ wʋ ta a Nãaŋmɩn, 'lɔ lɛ ɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto Sãa. Wʋn de a Sɩɛ yelsʋ̃n a jaa na be a saaju na wʋ sʋ̃ʋn sɩ, sɩn be a Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ jũu. 4Bojũu wʋ dɔ̃ɔ ir sɩ 'yɔ̃ɔ a Kɩrɩsɩto pɔ, tɩ na wʋ wa maal a wɛr ka sɩ na ɩ chɛchɛ na sɩ kʋ̃ tara chɛfʋ a wʋ niem ɛ, a wʋ nʋ̃fʋ jũu. 5Nãaŋmɩn den nie ir sɩ ka sɩ ɩ a wʋ bibiir tu a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. A ɩ naa a wʋ bɔfʋ naa pɛl a wʋ pʋɔ. 6Ala lɛ so a sɩ pɛɛrɛ a Nãaŋmɩn maal vɩla kpɛ̃ɛ nyã wʋn maal sɩ na wʋ kʋ sɩ a wʋ Binʋ̃nãa. 7A wʋ 'yɔ̃ɔ lɛ sɩ nyɛ faafʋ tu a wʋ jɩ̃ɩ jũu. Sɩ nyɛn vɛ̃ kʋfʋ, an ɩ a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ bɛrma naa. 8Wʋ maal sɩn vɩla tɩ põn bar, na wʋ kʋ sɩ par bɔ̃ɔfʋ nɩ yɛ̃ a jaa. 9An ɩ wʋ vɛ̃n ka sɩ bɔ̃ɔ a yelsɔɔlaa na be a wʋ tɩɛr pɔ, a ala wʋn bʋɔrɔ ɩka wʋ maal a Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 10Ka a ɩ sɩrɛ ɩka, wʋn kaal a bonsɩ a jaa na be a saaju nɩ ala na be ka a tẽe lɔ̃ɔ taa ka a nɩkpɛ̃ɛ bʋ̃'yen kaara ba, 'lɔ lɛ ɩ a Kɩrɩsɩto. 11A wʋ 'yɔ̃ɔ lɛ Nãaŋmɩn ir sɩ, wʋ kãan ir sɩ a lɛ na ɩ a wʋ pʋtɩɛr na wʋn maal yele a jaa ka a ɩ a lɛ wʋn bʋɔrɔ. 12A ɩ naa lɛ, ka a sɩn na ɩ a nɩdɔ̃ɔ na tara a Yesu a sɩ tɩɛrtɔ jie ka ban pɛɛrɛ a Nãaŋmɩn. 13A yɩn mɩ dɔ̃ɔ pʋɔ a Kɩrɩsɩto pɔ a sɔ̃ɔ 'lɔ yɩn wõ a yelmɩ̃ɛ 'yɛr nʋ̃ɔ, a 'yɛr nyã na ɩ a yɩ faafʋ 'yɛr. Yɩn wa sɔɔ de wʋ, Nãaŋmɩn den a wʋ Sɩɛ 'lɔ wʋn dɔ̃ɔ tɩr a nɛɛ 'yɔ̃ɔn yɩ jɩ̃nɛ. 14A Sɩɛ nyã lɛ ɩ a tɛlma ɩka sɩn nyɛ naa ala Nãaŋmɩn na tɩr a wʋ nɛɛ na wʋ faa a bala na ɩ a wʋ nɩbɛ a sɩ pɛɛrɛ wʋ. 15A nyã jũu lɛ so, maa na wõ a yɩ yele a lɛ yɩn sɔɔ de a sɩ Soro Yesu nɩ a lɛ yɩn nʋ̃ a Nãaŋmɩn nɩbɛ. 16N ma dãna na Nãaŋmɩn a yɩ jũu, naa sʋɔrɔ Nãaŋmɩn kʋrɔ yɩ. 17Naa chɛnɛ sʋɔrɔ a tɩɩr Sãa, 'lɔ lɛ ɩ a Nãaŋmɩn a Yesu Kɩrɩsɩto na turo a wʋ nɛɛ ɩka wʋ kʋ yɩ a Sɩɛ yɛ̃, na wʋ wiil yɩ a wʋ mɩ̃ɛ yelwiilsɩ, ka yɩ bɔ̃ɔ wʋ jaa chɛchɛ. 18N sʋɔrɔ na Nãaŋmɩn ɩka wʋ chɩlʋ̃ a yɩ tɩɛr, ka yɩ bɔ̃ɔ a tɩɛrtɔ 'lɔ jũu wʋn bʋɔl yɩ, ka yɩ kʋ̃ tara baal ɛ, tɩ na yɩn tɩ de a wʋ 'yɔ̃ɔfʋ nãbomo wʋn tɩr nɛɛ kʋ a wʋ nɩbɛ. 19A wʋ kpɛ̃ɔ na gar a jaa kʋ a sɩn na sɔɔ de wʋ, a kpɛ̃ɔ nyãna lɛ wʋ tʋ̃n a kpɛ̃ɔ tʋ̃mɔ̃. 20'Lɔ lɛ wʋ de sɩ̃ɩn a Kɩrɩsɩto a kũu pɔ, na wʋ vɛ̃ ka wʋ jɩ̃nɛ a wʋ nũsʋ̃ɔ jie be a saaju. 21Wʋ gar a tʋ̃ɔfʋ a jaa, nɩ a kpɩ̃ɛn dẽme, nɩ a sɩgãdaar ba jaa, nɩ a nɩbɛrɛ ba jaa, a ba ɩ a bala na be be a dɩna tɛɛ ɛ, tɩ a bala na wa be be daar kɔ̃ɔ. 22Nãaŋmɩn den a bomo a jaa bin a wʋ gbɛɛ pĩlem, na wʋ ir wʋ ka wʋ ɩ a pupuorbiir gbulsɩ ba jaa ju, 23na ɩ a wʋ ɩ̃gãn, ka ba sɛɛn wʋ jaa, 'lɔ lɛ sɛɛ ba jaa, a jiir a jaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\