Efesus 3

1Bon nɩ so ka n sʋɔrɔ Nãaŋmɩn kʋrɔ yɩ lɛ ɩka, n ben pɔɔfʋ die pɔ bojũu ɩn mʋɔl a Yesu yele kʋ a yɩn na ba ɩ Juu nɩbɛ ɛ. 2Sɩrɛ jaa lɛ yɩ wõ a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ wʋn kʋ ma a tʋ̃mɔ̃ nyãna a yɩ jũu. 3A yelsɔɔlaa nyã lɛ wʋ wiil ma ka n bɔ̃ɔ naa de nie sɛb a ŋmaa kʋ yɩ. 4Yɩn wa kar a ala, yɩn pãa bɔ̃ɔn naa a lɛ ɩn bɔ̃ɔ a Kɩrɩsɩto yelsɔɔlaa ala nɩrɛ na ba bɔ̃ɔ ɛ. 5Nãaŋmɩn ba dɔ̃ɔ vɛ̃ ka a kõr dẽme bɔ̃ɔ a anyãna ɛ, tɩchɛ pʋ̃pãanyã wʋ wiil kʋ a wʋ nɩtʋ̃nsɩ chɛchɛsɩ nɩ a wʋ 'yɛ'yɛrbɛ chɛchɛsɩ tu a wʋ Sɩɛ pɔ. 6A yelsɔɔlaa nɩ nyã ɩka a tu naa a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã pɔ, ka a yɩn na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, nɩ a Isɩral nɩbɛ na lɔ̃ɔn ŋmabʋ̃'yen, na ba 'mataa a ɩ̃gãn bʋ̃'yen pɔ, ka ban 'mataa põ a nɛɛ 'lɔ a Nãaŋmɩn na tɩr a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 7N lɩɛb a 'yɛr nʋ̃ɔ nyãna tʋ̃tʋ̃nɔ̃ tu a kʋfʋ nyã a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ na wʋ kʋ ma tu a wʋ tʋ̃kpɩ̃ɛn pɔ. 8An ɩ maa lɛ ɩ a Nãaŋmɩn nɩbɛ ba jaa bɩr baaraa tɩchɛ ka a wɩ̃ɛfʋ nyã kʋ ma sɔr ɩka n mʋɔl a Kɩrɩsɩto 'yɛr nʋ̃ɔ kʋ a bala na ba ɩ a Juu nɩbɛ ɛ, nɩrɛ na kʋ̃ tʋ̃ɔ bɔ̃ɔ ɛ, 9ka n vɛ̃ ka a yelsɔɔlaa nyã chaar kʋ nɩrɛ jaa an ɩ a dɔ̃ɔ sɔɔl a kõr jaa a Nãaŋmɩn sɛ̃ na maal a bonsɩ a jaa. 10A wʋ bɔfʋ lɛ ɩka a pʋ̃pãanyã, wʋ tu a pupuorbiir pɔ wiil a wʋ yɛ̃ ka a tʋ̃ɔfʋ dẽme, nɩ a kpɩ̃ɛn dẽme na be a saaju bɔ̃ɔn. 11A anyãna lɛ wʋ tɩɛr a kõr jaa na wʋ wa de a Yesu Kɩrɩsɩto a sɩ Soro na wʋ maal a wɛr. 12Tu a wʋ 'yɔ̃ɔ sɩn sɔɔ de wʋ jũu, sɔr gãn kʋ sɩ a sɩn 'la chen a Nãaŋmɩn sɛ̃. 13A lɛ jũu n sʋɔrɔ yɩ naa, yɩ ta vɛ̃ ka yɩ ɩ̃gãn sal ɩn dire dɔɔyɛ a yɩ jũu ɛ, a ɩ naa a yɩ tɩɩr yele lɛ. 14A anyãna jũu lɛ n ma de gbur dumo a Sãa niem. 15'Lɔ lɛ a balsɩ ba jaa Sãa, a bala na be a saaju nɩ a ba nyã na be ka a wɛr pɔ. 16N sʋɔrɔ wʋ naa ɩka a yi a wʋ tɩɩr pɔ, ka wʋ de a wʋ Sɩɛ kpɛ̃ɔ na wʋ 'yɔ̃ɔn yɩ ɩ̃kpɩ̃ɛn, a yɩ kpɛ̃mɛ a ɩ̃gãn pʋɔm, 17ka a Kɩrɩsɩto kpɩɛrɛ a yɩ nyãa pɔ, yɩn sɔɔ de wʋ jũu. A n sʋɔrfʋ lɛ ɩka, yɩ ba nyɩbɛ ara jaa chɩ̃chɩ̃ a nʋ̃fʋ pɔ, 18a yɩn nɩ a Nãaŋmɩn nɩbɛ na 'mataa nyɛ a lɛ a Kɩrɩsɩto nʋ̃fʋ na yalʋ̃, nɩ a wʋ wõo, nɩ a dofʋ, nɩ a lɛ wʋn suu a pĩlem, 19na yɩ bɔ̃ɔ a nʋ̃fʋ na gar a bɔ̃ɔfʋsɩ a jaa, a yɩ pãa be a lɛ a Nãaŋmɩn na be. 20Pʋ̃pãanyã, a 'lɔ na ma tʋ̃ɔ maal yele a jaa gar a lɛ sɩn sʋɔr wʋ, bɩɩ a lɛ sɩn tɩɛr nɩtãa lɛ a wʋ kpɛ̃ɔ 'lɔ na tʋ̃nɔ̃ a sɩ pɔ, 21'lɔ lɛ so a tɩɩr a pupuorbiir pɔ, nɩ a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, bɩbir jaa. A ɩ a lɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\