Efesus 4

1Ala lɛ so a maa ban pɔɔ a die pɔ a sɩ Soro jũu kpãkpãana yɩ ɩka, yɩ vɛ̃ ka a yɩ kpɛfʋ vɩɛlɛ nyɛtãan lɛ a Nãaŋmɩn na bʋɔl yɩ. 2Yɩ siir a yɩ mɩ̃ɛ na yɩ bal yɩ mɩ̃ɛ, na yɩ tara kãnyir, na yɩ diere taa nɩ nʋ̃fʋ. 3Yɩ mɔ̃ na yɩ vɛ̃ ka a Sɩɛ bʋ̃'yen ɩfʋ 'lɔ pɔ, a yɩ tara taa nɩ nyã'maar. 4Bojũu ɩ̃gãn bʋ̃'yen lɛ be be, nɩ a Sɩɛ bʋ̃'yen, nɩtãa lɛ a Nãaŋmɩn na bʋɔl yɩ, ka yɩ tara tɩɛrtɔ jie bʋ̃'yen. 5Soro bʋ̃'yen lɛ be be, sɔɔfʋ bʋ̃'yen nɩ Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ sofʋ bʋ̃'yen. 6Nãaŋmɩn bʋ̃'yen tɛɛ lɛ, na wʋ ɩ a sɩ jaa Sãa, na wʋ kaara nɩrɛ jaa, na wʋ tʋ̃nɔ̃ a ba jaa jie, na wʋ be a ba jaa pɔ. 7Tɩchɛ a sɩ ɩ̃sʋɔ jaa nyɛn a wɩ̃ɛfʋ kʋfʋ dẽdẽme nɩtãa lɛ a Kɩrɩsɩto na põ. 8A anyãna lɛ so an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ naa 'yɛr, "A lɛ wʋn dɔ̃ɔ do, a wʋ sãma dẽme wʋn nyɔɔr turo wʋ naa, ka wʋ de bomo kʋ nɩbɛ." 9A dofʋ par nɩ bo? Wʋ mɩ dɔ̃ɔ de nie suu a tẽe pɔ. 10A 'lɔ na suu, 'lɔ nɩ wʋ ju lɛ do gar a saaju wʋ jaa, na wʋ sɛɛ a bonsɩ a jaa. 11'Lɔ lɛ põ a nɩbɛ a tʋ̃mɔ̃, ka bamɩne ɩ a nɩtʋ̃nsɩ, ka bamɩne ɩ a 'yɛ'yɛrbɛ, ka a bamɩne ɩ a 'yɛr mʋɔlbɔ, ka bamɩne mɩ kaara a nɩbɛ na ba wile ba. 12Wʋ maal a nɩtɔ̃ ɩka wʋ chɔɔr a Nãaŋmɩn nɩbɛ gun a tʋ̃mɔ̃, ka a Kɩrɩsɩto ɩ̃gãn na tʋ̃ɔ mɛ. 13Nɩtɔ̃ lɛ na vɛ̃ ka sɩ jaa na ɩ bʋ̃'yen a sɔɔfʋ pɔ, na sɩ bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn Bie, na sɩ baa tɩ ta a lɛ a Kɩrɩsɩto na be. 14Sɩ kʋ̃ lɛ pãa chɛnɛ ɩ nɩtãa bibiir vavire yʋɔrɔ kɔ̃sɛbɛ kaar ɛ. Na sɩ ma dãdaal chen a puor nɩ a niem wiilfʋ jaa bʋrɔ nɩbɛ na de a ba yɛ̃ na ba bɛlɛ nɩ ɛ. 15Tɩchɛ sɩn 'yɛrɛ na yelmɩ̃ɛ nɩ nʋ̃fʋ na sɩn nʋ̃ɔn a yele a jaa pɔ. 'Lɔ lɛ ɩ a ju na ɩ a Kɩrɩsɩto. 16A wʋ 'yɔ̃ɔ lɛ a ɩ̃gãn wʋ jaa choofʋ jiir choo taa, naa tʋ̃ɔ nʋ̃ɔnɔ̃ a nʋ̃fʋ pɔ, ka ɩ̃sʋɔ jaa tʋ̃nɔ̃ a wʋ tʋ̃mɔ̃. 17Lɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ naa de a sɩ Soro yuor kpãkpãana ɩka, yɩ ta lɛ chɛnɛ maala fɩka a bala na ba bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn na maala turo nɩ a ba tɩɛr bur bur ɛ. 18A ba tɩɛr lĩi naa ka baa pʋɔ a Nãaŋmɩn nyɛvʋr pɔ ɛ, bojũu a ba ba bɔ̃ɔfʋ yin a ba nyãkpɩ̃ɛn ban tara. 19Ba ɩ naa ba bãma dẽme, na ba de a ba mɩ̃ɛ kʋ pepe yele, na ba pãa irɛ a ala a jaa na ba vɩɛl ɛ, tɩ chɛnɛ bʋɔrɔ yaa. 20Yɩn 'lɔ, a ba ɩ a sɔr nyã lɛ yɩ de bɔ̃ɔn a Kɩrɩsɩto ɛ. 21Sɩrɛ jaa lɛ ɩka yɩn wõ a wʋ 'yɛr, ba wiil yɩ naa a yelmɩ̃ɛ na be a Yesu 'yɔ̃ɔ. 22Ba wiil yɩ naa a lɛ yɩn dɔ̃ɔ maala ɩka, yɩ yaa a kõr maalfʋ 'lɔ bar na bɛl yɩ nɩ a wʋ vɔlaa, 23tɩ na yɩ ɩ nɩpaalaa a yɩ befʋ nɩ a yɩ tɩɛr pɔ. 24Yɩ de a be paalaa 'lɔ a Nãaŋmɩn na maal a wʋ kaar na yɩ su, a ɩ naa yelmɩ̃ɛ torfʋ nɩ chɛchɛ. 25A lɛ jũu, ɩ̃sʋɔ jaa wʋ bar jir ŋmaafʋ tɩ 'yɛrɛ yelmɩ̃ɛ kʋrɔ a wʋ taaba, bojũu sɩ jaa ben a ɩ̃gãn bʋ̃'yen pɔ, 26"Fʋ̃ʋ wa nyɛ suur taa maal dɛɛr ɛ." Ta vɛ̃ ka a mɔ̃tɔ̃ɔ mʋr pɔɔ fʋ nɩ a suur ɛ. 27Yɩ taa yuoro sɔr kʋrɔ a Satan a wʋ bɛl yɩ ɛ. 28Nɩrɛ 'lɔ na dɔ̃ɔ juro, wʋ ta ma lɛ juro ɛ, tɩchɛ wʋ ma tʋ̃nɔ̃ tʋ̃mɔ̃ ala na tara tɔ̃nɔ̃ nɩ a wʋ nuur na wʋ nyɛ bʋ̃kɔ̃ɔ, na wʋ ir sʋ̃ʋn a nɔ̃n dẽme. 29Yɩ taa vɛ̃ ka a 'yɛr sɔ̃ɔnsɩ yire a yɩ nɛɛr pɔ ɛ, tɩchɛ 'yɛrsɩ ala na 'yɔ̃ɔnɔ̃ a yɩ taaba ɩ̃kpɩ̃ɛn ala ɩ yele kɔ̃ɔ fɛr ba naa, naa mɩ ɩ sʋ̃ʋfʋ kʋ a bala na chɛlɛ. 30Na yɩ taa vɛ̃ ka a Nãaŋmɩn Sɩɛ pʋɔ sɔ̃ɔ ɛ, 'lɔ wʋn de 'yɔ̃ɔn yɩ a jɩ̃nɛ gun a faafʋ bɩbir. 31Yɩ ir putuo, pʋɔm 'yɔ̃ɔfʋ, nɩ suur, tãn taa, nɩ tʋfʋ, nɩ 'laarfʋ 'yɛrbie. 32Yɩ maala vɩla na yɩ kaara taa nɩbaal, na yɩ vɛ̃nɛ kʋrɔ taa nɩtãa lɛ Nãaŋmɩn na vɛ̃ kʋ yɩ a Kɩrɩsɩto jũu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\