Efesus 6

1Bibiir, yɩn be a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ, yɩ wõnõ a yɩ dɔɔrbɔ toor, a lɛ lɛ tor. 2A lɛ a Nãaŋmɩn na dɔ̃ɔ kʋ a wʋ nɛɛ, a nɛɛ nyã lɛ ɩ a nɛdɔ̃ɔ wʋn tɩr, "'Yɔ̃ɔnɔ̃ a fʋ sãa nɩ a fʋ ma, 3an ɩn vɩla kʋ fʋ, a fʋ wõ nʋ̃ɔ kor ka a wɛr pɔ." 4Sãamɩne yɩ taa maala a yɩ bibiir ka ba nyɛrɛ suur ɛ, tɩ yɩ guolo ba, na yɩ jãna ba, wile nɩ ba a ala na yi a sɩ Soro sɛ̃. 5Gbãgbaar yɩ wõnõ a yɩ sorbo toor na yɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ ba tɩ joro ba nɩ a yɩ pʋpɛl nɩtãa lɛ yɩn wõnõ a Kɩrɩsɩto toor. 6Yɩ wõnõ a ba toor ka a ta ɩ ban fur nɩbir 'yɔ̃ɔ yɩ tɛɛ ɛ, tɩchɛ yɩ ir nyãa 'yɔ̃ɔ tʋ̃nɔ̃ nɩ yɩn ɩ a Kɩrɩsɩto gbãgbaar na yɩ tʋ̃nɔ̃ a lɛ a Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ. 7Yɩ tʋ̃nɔ̃ nɩ pʋpɛl fɩka a sɩ Soro Yesu yɩn tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ, a ta ɩ nɩsaal lɛ ɛ. 8Bojũu yɩ bɔ̃ɔn naa ɩka a sɩ Soro na yab ɩ̃sʋɔ jaa lɛ wʋn tʋ̃ a vɩla jɩ̃, ka gbãgbaa lɛ wʋ ɩ bɩɩ waa ɩ gbãgbaa ɛ. 9A yɩn sorbo, yɩ mɩ ɩrɛ a lɛ nɛ kʋrɔ a yɩ gbãgbaar. Yɩ ta pirpire ba ɛ, na yɩ bɔ̃ɔ ɩka a 'lɔ na ɩ a ba Soro mɩ lɛ ɩ a yɩ Soro na wʋ be a saaju, 'lɔ lɛ ba turo nʋ̃nɔ̃ ɛ. 10A baaraa lɛ ɩka yɩ kpɛ̃mɛ a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ nɩ a wʋ tʋ̃ɔfʋ kpɛ̃ɔ pɔ. 11Yɩ de a Nãaŋmɩn tãjɛbonsɩ a jaa su na yɩ tʋ̃ɔ ara jɛb a tɩɩ nɛbɛr. 12Bojũu a ba ɩ sɩn nɩ nɩsaal lɛ jɛɛrɛ ɛ, tɩchɛ sɩ jɛɛrɛ nɩ naa a sɩɩr tʋ̃ɔfʋ dẽme, nɩ a kpɩ̃ɛn dẽme, nɩ a wɛr nyã libe kpɩ̃ɛn dẽme, nɩ a sɩdɛbɛ ala na be a saaju. 13A lɛ jũu, yɩ de a Nãaŋmɩn tãjɛbonsɩ a jaa su, ka a bɩbir bier 'lɔ wa vɩɛ, ka yɩ ba gbɛr, na yɩ tʋ̃ɔ jɛb a jɛɛr baar tɩ na yɩ chɛnɛ ara. 14Yɩ pãa ara kpɛ̃ɔ, na yɩ de a yelmɩ̃ɛ ka wʋ ɩ a sɩɛ gãn a yɩ sɛ, na yɩ de torfʋ ka wʋ ɩ a nyãa wɩɛ, 15na yɩ 'mi'mine a nyã'maar 'yɛr nʋ̃ɔ 'yɛrfʋ 'yɔ̃ɔ, ka a ɩ a yɩ gbɛɛ nafɔɔr. 16A 'lɔ na pʋɔ a jaa pɔ nɩ nyã ɩka, yɩ de a yɩ bʋ̃piiraa na ɩ a yɩ sɔɔfʋ na yɩ tʋ̃ɔ de kpĩin a dɛɛr sʋɔ pĩme na 'lɩrɛ. 17Yɩ de a kur jupil su, 'lɔ lɛ ɩ a yɩ faafʋ, nɩ a sɔkpɛ̃ɛ na yi a Nãaŋmɩn Sɩɛ sɛ̃, na wʋ ɩ a Nãaŋmɩn 'yɛr. 18Na yɩ sʋɔrɔ a Nãaŋmɩn lɛ a wʋ Sɩɛ na wiil yɩ sɔ̃ɔ jaa, nɩ sʋɔrfʋ jaa bʋrɔ. Yɩ mʋ̃ɔ nɩbir jʋrɔ na yɩ sʋɔrɔ nɩ Nãaŋmɩn kʋrɔ a wʋ nɩbɛ ba jaa. 19Yɩ sʋɔrɔ Nãaŋmɩn kʋrɔ ma, ka maa wa haara a nɛɛ, ka Nãaŋmɩn kʋ ma a wʋ 'yɛrbie ka n taa joro dãbɩ̃ɛ ɛ, tɩ na n 'yɛr a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã yelsɔɔlaa. 20A Yesu 'yɛr nʋ̃ɔ nyã ɩn ara kʋ jũu lɛ so, ka ba 'yɔ̃ɔ ma a bɔ̃jɔrsɩ. Yɩ sʋɔrɔ a Nãaŋmɩn kʋrɔ ma ka n taa joro dãbɩ̃ɛ ɛ, tɩ 'yɛrɛ a lɛ na sɛɛ. 21Tɩchɩkusɩ na ɩ a yɛbɛ nʋ̃ naa na wʋ tara yelmɩ̃ɛ nɩ a sɩ Soro tʋ̃mɔ̃. Wʋn man yele jaa kʋ yɩ, ka yɩ bɔ̃ɔ a lɛ ɩn be nɩ a lɛ ɩn ma maala. 22A anyãna jũu lɛ n tʋ̃n wʋ a yɩ sɛ̃, ka yɩn bɔ̃ɔ a lɛ sɩn be tɩ na wʋ mɩ 'yɔ̃ɔ yɩ ɩ̃kpɩ̃ɛn. 23Nyã'maar wʋ be a yɩn na ɩ a yɛɛr sɛ̃, nɩ nʋ̃fʋ lɔ̃ɔn sɔɔfʋ na yi a Sãa Nãaŋmɩn nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto sɛ̃. 24Wɩ̃ɛfʋ wʋ be a bala jaa na nʋ̃ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto sɛ̃ nɩ nʋ̃fʋ 'lɔ na ba baaraa ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\