Galatiya 5

1A Kɩrɩsɩto faa sɩ naa, ala lɛ so ka sɩ so sɩ mɩ̃ɛ. A lɛ jũu, yɩ pãa ara kpɛ̃ɔ na yɩ ta lɛ de yɩ mɩ̃ɛ 'yɔ̃ɔ gbãgbaa tʋ̃mɔ̃ pɔ ɛ. 2Yɩ 'yɔ̃ɔ a n 'yɛrbie jɩ̃nɛ. Maa Pɔɔl lɛ 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ ɩka ala ɩ yɩ ŋman a yɩ yɔɩ, a Kɩrɩsɩto kʋ tara tɔ̃nɔ̃ kʋ yɩ ɛ. 3N lɛ bɔ̃ɔ 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ yelmɩ̃ɛ jaa ɩka nɩrɛ 'lɔ jaa na ŋmaa yʋɔr tara na sɔr ɩka wʋ sɔɔ a Juu nɩbɛ nɛbinsɩ a jaa. 4A yɩn bala na bʋɔrɔ ɩka yɩ nyɛ faafʋ tu a nɛbinãa 'yɔ̃ɔ, ŋmaan yi a Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, yɩ ŋmaan yi a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ pɔ. 5Tɩchɛ a sɔɔfʋ jũu, sɩ chɩlɛ na nɩbijɩɛ ɩka sɩn nyɛn a Sɩɛ tɩɛrtɔ jie yeltorsɩ. 6A Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, ka nɩrɛ ŋmaan yʋɔr bɩɩ ka waa ŋmaa yʋɔr ɛ, a ba wiil yele jaa ɛ. A yele 'lɔ na fɛr lɛ ɩka sɔɔfʋ na wile wʋ mɩ̃ɛ tun nʋ̃fʋ pɔ. 7Yɩ dɔ̃ɔ joro jovɩla, an lɛ ŋmaa yɩ sɔr ɩka yɩ ta sɔɔ a yelmɩ̃ɛ ɛ? 8A sʋɔrfʋ nyã bʋrɔ ba yi a nɩrɛ 'lɔ na bʋɔl yɩ sɛ̃ ɛ. 9Fɩka dãbɩl bɩ̃lãa na ma vɛ̃ ka jɔ̃ vʋ̃, lɛ lɛ yele jaa pʋʋr bile ma sɔ̃ɔ yelyɔɔ. 10N tara na sɔɔfʋ a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ ɩka yɩ kʋ tɩɛr tɩɛr yuo ɛ. A nɩrɛ 'lɔ jaa na vɛ̃ ka a yɩ tɩɛr va vire na nyɛn gefʋ. 11N yɛɛr, ba kʋ̃ ge ma ɛ, ala ɩ n 'yɛr yʋɔr ŋmaafʋ 'yɛr. A lɛ wiil ɩka a Yesu daa suur difʋ baar naa. 12Ɩn naa bʋɔrɔ na ɩka a bala na ba vɛ̃ ka a yɩ tɩɛr gãna jibʋ̃'yen nɩ a ba yʋɔr ŋmaafʋ yele ɛ, ba ŋme a ba mɩ̃ɛ lãma. 13Yɩn a n yɛɛr Nãaŋmɩn na bʋɔl ka yɩ so yɩ mɩ̃ɛ, tɩchɛ yɩ ta de a yɩ mɩ̃ɛ sofʋ nyãna maala nɩ yelbier ɛ, tɩchɛ yɩ de a mɩ̃ɛ sofʋ nyã, na yɩ tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ taa nɩ nʋ̃fʋ. 14A Nãaŋmɩn nɛbinsɩ a jaa, ba den sɛb 'yɛrbibʋ̃'yen tɛɛ, "Nʋ̃ a fʋ tɔ sʋɔ a fʋ mɩ̃ɛ kaar." 15Yɩn maa wa sɔɔ dʋ̃nɔ̃ taa na yɩ ɔɔrɔ taa, yɩ bɔ̃ɔnɔ̃ sʋ̃, na yɩ taa sɔ̃ɔ taar ɛ. 16A lɛ jũu, n 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka yɩ kpɩɛrɛ lɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na wile, na yɩ ta maala a lɛ a ɩ̃gãn na bʋɔr ɛ. 17Bojũu bon 'lɔ a ɩ̃gãn na bʋɔrɔ ba ɩ a bon 'lɔ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na bʋɔr ɛ. Bon 'lɔ a Nãaŋmɩn Sɩɛ mɩ na bʋɔrɔ ba ɩ a bon 'lɔ a ɩ̃gãn mɩ na bʋɔr ɛ. A ma jɛɛrɛ nɩ taa na a na ŋmaa yɩ sɔr ka yɩ kʋ tʋ̃ɔ maal a lɛ yɩn bʋɔr ɛ. 18Tɩchɛ ala ɩ Nãaŋmɩn Sɩɛ ben a yɩ pɔ, yaa lɛ chɛnɛ ɩ a nɛbinãa gbãgbaar ɛ. 19A ɩ̃gãn bʋ̃bʋɔrsɩ ma gãn chãa pɔ, ala lɛ a anyãna sɛ̃fʋ, nɩ dɛɛr maalfʋ, nɩ jɔl dɩ̃ɛn, 20nɩ tɩbɛ puorfʋ, nɩ sɔyele, nɩ 'laarfʋ, nɩ nɛchɩrɛ, nɩ nyuur, nɩ suur, nɩ mɩ̃ɛ 'mɔɔfʋ, nɩ ootaa, 21nɩ nyuur, nɩ dãa buufʋ, nɩ dãnyugbulo, nɩ a ala na nyɛtãan a anyãna. N kpãana yɩ naa nɩtãa a lɛ ɩn dɔ̃ɔ de nie kpãa yɩ ɩka, a bala na maala a anyãna, kʋ̃ kpɛ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ ɛ. 22Tɩchɛ anyã lɛ ɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ wɔ̃mɔ̃, nɩ nʋ̃fʋ, nɩ chɩlfʋ, nɩ nyã'maar, nɩ kãnyir, nɩ nɩbaal kaafʋ, nɩ vɩla maalfʋ, nɩ yelmɩ̃ɛ, 23nɩ jomm ɩfʋ, nɩ mɩ̃ɛ nyɔɔfʋ. Nɛɛ jaa ba be be gar a anyãna ɛ. 24A bala na be a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ kpan a ba ɩ̃gãn nɩ a wʋ vɔlaa a daa ju. 25Ala ɩ sɩn nɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ lɛ 'mataa kpɩɛrɛ, yɩ vɛ̃ ka sɩn nɩ a 'lɔ 'mataa chiine. 26Yɩ ta vɛ̃ ka sɩ wile sɩ mɩ̃ɛ na sɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ taa suur, tara taa nɩ nyuur ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\