Heburu 1

1A sɔ̃ɔ 'lɔ na dɔ̃ɔ po, Nãaŋmɩn tun a wʋ 'yɛ'yɛrbɛ sɛ̃ na wʋ 'yɛr 'yɛr dẽdẽme kʋ a sɩ sãamɩne sɔɩ yɔɔ jaa pɔ, 2tɩchɛ a ber baaraa anyã 'lɔ, wʋ 'yɛr 'yɛr kʋ sɩ tun a wʋ Bie wʋn ir ka wʋn ɩ a bonsɩ a jaa bʋ̃dire. 'Lɔ 'yɔ̃ɔ lɛ wʋ mɩ dɔ̃ɔ tu maal a wɛr wʋ jaa. 3A Bie lɛ ɩ a Nãaŋmɩn tɩɩr chãa, na wʋ kaara a Nãaŋmɩn kaar jaa chɔ̃, ka a wʋ 'yɛr na tara kpɛ̃ɔ lɛ wʋ tɩɛn a bonsɩ a jaa taalɛ. A lɛ wʋn wa pɛɛ a yelbier baar, wʋ don tɩ jɩ̃nɛ a Tɩɩr Sʋɔ nũsʋ̃ɔ jie be a saaju. 4Lɛ lɛ wʋ pãa gar a malakasɩ ba jaa, ka a yuor 'lɔ wʋn nyɛ, mɩ gar a ba bon. 5Bojũu Nãaŋmɩn ba dɔ̃ɔ 'yɛr kʋ a malaka ɩ̃sʋɔ jaa ɩka, "Fʋ ɩn a n Bie, dɩna n lɩɛb a fʋ Sãa", bɩɩ 'yɛr go ɩka, "Ɩn ɩ naa a wʋ Sãa, ka wʋ mɩ ɩ a n Bie"? 6A nɩ mɩ go, a lɛ wʋn waara nɩ a wʋ Bidadɔ̃ɔ ka a wɛr pɔ, wʋ 'yɛr naa, "Vɛ̃ ka a Nãaŋmɩn malakasɩ ba jaa gbur dumo puor wʋ." 7A malakasɩ 'lɔ, nɩtɔ̃ lɛ a Nãaŋmɩn gãn 'yɛr a ba 'yɛr, "Nãaŋmɩn maal a malakasɩ sɛsɛbɛ kaar. Ba ɩn a wʋ tʋ̃tʋ̃nbɔ kaara fɩka bũu 'lɩraa kaar." 8Tɩchɛ, nɩtɔ̃ lɛ a Nãaŋmɩn gãn mɩ 'yɛr a Bie 'yɛr, "Nãaŋmɩn, a fʋ nãalʋ̃ʋ na ben be bɩbir nɩ bɩbir jaa, ka a torfʋ ɩ a fʋ nãalʋ̃ʋ dãgbal. 9Fʋ nʋ̃n torfʋ tɩ na fʋ 'laar putuyele. A lɛ jũu, Nãaŋmɩn na ɩ a fʋ Nãaŋmɩn, 'mɔɔ fʋ naa ka fʋ do gar a fʋ taaba ba jaa, a lɛ wʋn pʋr a pʋpɛl kãa 'yɔ̃ɔ fʋ." 10A Nãaŋmɩn gãn lɛ 'yɛr naa, "A pielfʋ daar a fʋ̃ʋ Soro, fʋ̃ʋ lɛ kpar a tẽe par, ka a saaju wʋ jaa ɩ a fʋ nuur tʋ̃mɔ̃. 11A jaa na wa sɔ̃ɔ naa, tɩchɛ ka fʋ̃ʋ 'lɔ be be, a jaa na wa koraa naa chɩɛr fɔbaa kaar. 12Fʋn pilãa naa fɩka fuu, naa lɩɛb fɔɔr kaar. Tɩchɛ ka a fʋ̃ʋ 'lɔ chɛnɛ a lɛ nɛ, ka a fʋ yuomo ba tara baarfʋ ɛ." 13Malaka buor sʋɔ lɛ a Nãaŋmɩn dɔ̃ɔ wa 'yɛr kʋ ɩka, "Jɩ̃nɛ a n nũsʋ̃ɔ jie, ka n wa de a fʋ dɔ̃dẽme ka ba ɩ a fʋ gbɛɛ dɔɔlfʋ jie"? 14A ba ɩ a malakasɩ ba jaa ɩ naa a sɩtʋ̃nsɩ a Nãaŋmɩn na ma ir tʋ̃, ka ba wa sʋ̃nɔ̃ a bala na nyɛ a faafʋ ɛ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\