Heburu 2

1Sɩ bɔ̃ɔ chɛlɛ sʋ̃, a lɛ jũu ka a bon 'lɔ sɩn wõ, ka sɩ taa sal lo ɛ. 2Bojũu ala ɩ a malakasɩ 'yɛr ban dɔ̃ɔ 'yɛr ɩn yelmɩ̃ɛ, ka a nɩrɛ 'lɔ jaa na jɛb a 'yɛr bɩɩ tɔr a 'yɛr, ma nyɛn a toor tɔɔfʋ 'lɔ na tor, 3ŋmɩnɛ lɛ a sɩn mɩ na ɩ chɩ̃ɛ, ala ɩ sɩ kaa naa a faa kpɛ̃ɛ nyã pɔrɔ? A sɩ Soro lɛ dɔ̃ɔ nie 'yɛr a faafʋ nyã 'yɛr, ka a bala na wõ naa pãa mɩ man jaa nɛ nɛ nɛ kʋ sɩ. 4Nãaŋmɩn mɩ sɔɔ naa na wʋ de jɩ̃nsɩ, nɩ tʋ̃fɛrsɩ, nɩ nɛ'maa tʋ̃dẽdẽme, nɩ a lɛ wʋn kʋ sɩ a wʋ Sɩɛ, na wʋ kʋ ɩ̃sʋɔ jaa a lɛ na ɩ a wʋ bɔfʋ. 5A ba ɩ a malakasɩ lɛ na so a wɛr 'lɔ na waara ɛ, a 'lɔ 'yɛr sɩn ben 'yɛrɛ ɛ. 6Tɩchɛ a jie ɩ̃sʋɔ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ mɩ 'yɛr naa, "Bo lɛ nɩrɛ ɩ, ka fʋ tara a wʋ tɩɛr, bɩɩ nɩsaal bie mɩ ɩ ka fʋn tara a wʋ tɩɛr? 7Fʋ̃ʋ lɛ maal wʋ, a wʋ ɩ jaa pʋʋr ka a malakasɩ gar wʋ, fʋ den tɩɩr nɩ 'yɔ̃ɔfʋ kʋ wʋ. 8Na fʋ de bonsɩ a jaa bin a wʋ gbɛɛ pĩlem." Nãaŋmɩn den bonsɩ a jaa kʋ wʋ, bon jaa ba be be ka waa tʋ̃ɔ wʋ ɛ. Tɩchɛ a pʋ̃pãanyã, saa nyɛ bonsɩ a jaa na siir ba mɩ̃ɛ kʋ wʋ ɛ. 9Tɩchɛ sɩ nyɛn a Yesu wʋn vɛ̃ ka wʋ ɩ jaa pʋʋr ka a malakasɩ gar wʋ, wʋ den tɩɩr nɩ 'yɔ̃ɔfʋ kʋ wʋ, bojũu wʋ din a kũu dɔɔyɛ, ka a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ vɛ̃ a wʋ lɛm kũu kaa kʋ nɩrɛ jaa. 10Wʋn waara nɩ dabil yɔɔ a wʋ tɩɩr pɔ, a sɛɛn kʋ Nãaŋmɩn, a 'lɔ na so bonsɩ a jaa, nɩ a 'lɔ 'yɔ̃ɔ bon jaa na tu be be, ka wʋ maal a ba nɩdɔ̃ɔn 'lɔ na faara ba ka wʋ ɩ chɛchɛ tu a wʋ dɔɔyɛ difʋ pɔ. 11Ka a nɩrɛ 'lɔ na maala a nɩbɛ ka ba ɩrɛ chɛchɛ, nɩ a bala mɩ na ɩ a chɛchɛ ɩ sãa bʋ̃'yen bibiir. A lɛ jũu, vɩ̃ ba kʋrɔ a Yesu wʋn bʋɔlɔ ba yɛɛr ɛ, 12na wʋ 'yɛrɛ, "Ɩn pʋr a fʋ yuor kʋ a n yɛɛr, naa yiel yiel pɛɛn fʋ a bala na duo puoro fʋ niem." 13A nɩ mɩ go, "Ɩn dɩɛl a n Nãaŋmɩn." Na wʋ lɛ 'yɛr go, "Maa nɩ nyã nɩ a bibiir bala a Nãaŋmɩn na kʋ ma." 14A bibiir na tara a ɩ̃gãn nɩ a jɩ̃ɩ jũu, ba mɩ dɔɔn a Yesu ka wʋ ɩ a ba ɩ̃sʋɔ, wʋ maal a lɛ, ka a wʋ kũu na tʋ̃ɔ sɔ̃ɔ a Satan nyã na tara a kũu kpɛ̃ɔ bar, 15na wʋn faa a bala jaa bar ban dɔɔ, ka a kũu dãbɩ̃ɛ maal ba a ba lɩɛb gbãgbaar. 16Yelmɩ̃ɛ jaa a ba ɩ a malakasɩ 'yɔ̃ɔ lɛ wʋ waan a sʋ̃ʋfʋ nyã ɛ, tɩchɛ a Abraham yɔ̃n 'yɔ̃ɔ lɛ. 17Nɩtɔ̃nɔ̃ jũu lɛ so, ka a Nãaŋmɩn maal wʋ a wʋ nyɛtãan a wʋ yɛɛr. Ka a lɛ vɛ̃ a wʋ ɩ nɩbaal kaara na wʋ ɩ a bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ na tara yelmɩ̃ɛ a Nãaŋmɩn tʋ̃mɔ̃ pɔ, na wʋn tʋ̃ɔ de a wʋ mɩ̃ɛ lon a bɔɔr ka a nɩbɛ yeldɛɛr baar. 18Bojũu a wʋ mɩ̃ɛ mɩ din tuo a bɛɛr kaa pɔ, wʋ mɩ na tʋ̃ɔn sʋ̃ʋ a bala jaa a bɛɛr kaa na nyɔɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\