Heburu 6

1A lɛ jũu, yɩ ɩ a sɩ bar a Kɩrɩsɩto 'yɛr pielfʋ yele, tɩ chiine niem lɩɛrɛ nɩbɛrɛ. Yɩ ta lɛ vɛ̃ ka sɩ pʋrɔ a tɩɛr lɩɛbfʋ yuor go ɛ, nɩ tʋ̃dɛɛr jaa bʋrɔ na chiine kũu pɔ ɛ, nɩ lɛ an sɛɛ ɩka fʋ tara a Nãaŋmɩn sɔɔfʋ, 2nɩ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ sofʋ wiilfʋ, nɩ nuur dɔɔlfʋ yele, nɩ kũu pɔ irfʋ nɩ a 'yɛr tɔɔrfʋ yele. 3Ala ɩ Nãaŋmɩn sɔɔ naa, sɩn ɩn a lɛ. 4An ɩn tuo kʋ a bala na dɔ̃ɔ nyɛ a chãa, a bala na lɛm a saaju kʋfʋ kaa, na ba 'mataa põn a Nãaŋmɩn Sɩɛ, 5a bala na lɛm a Nãaŋmɩn 'yɛr vɩla kaa, nɩ a kpɛ̃ɔ 'lɔ na waara a baaraa daar. 6Ala ɩ ba faan lo, an ɩn tuo ka ba lɛ waan ba a ba wa nyɛ tɩɛr lɩɛbfʋ, bojũu a ba bɔrfʋ lɛ kpara naa a Nãaŋmɩn Bie a daa ju go, na ba lɛ 'yɔ̃ɔ ka a nɩyɔɔ lɛ wuolo wʋ. 7A lɛ a tẽe na ma nyũ a sabie kʋ̃ɔ na ma loro na wʋ bul a bonsɩ ala na tara tɔ̃nɔ̃ kʋ a bala na kɔ, ma nyɛn a Nãaŋmɩn sʋ̃ʋfʋ. 8Tɩchɛ a tẽe 'lɔ na ma bul a gʋʋr nɩ a mɔ-ur, waa tara tɔ̃nɔ̃ ɛ, tɩ na wʋ be pɔ 'yɔ̃ɔfʋ pɔ. A baarfʋ daar bũu lɛ na di wʋ. 9Sɩ gban 'yɛrɛ a anyãna, barmɩne, sɩ bar tɩɛr a yɩ jie, na sɩ bɔ̃ɔn yɩn tara bʋ̃sʋ̃n, bʋ̃sʋ̃n ala na lɔ̃ɔn a faafʋ. 10Nãaŋmɩn ba ɩ nɩbur bur ɛ. Wʋ kʋ̃ ĩin a yɩ tʋ̃mɔ̃ nɩ a yɩ nʋ̃fʋ yɩn wiil kʋ wʋ ɛ, na yɩ sʋ̃ʋ a wʋ nɩbɛ tɩ chɛnɛ sʋ̃nɔ̃ ba. 11Sɩ bʋɔrɔ naa ɩka a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa wʋ mʋ̃ɔ nɩbir maala a lɛ nɛ tɩ tãn a baaraa, na yɩ kʋ̃ baala a yɩ tɩɛrtɔ jie ɛ. 12Saa bʋɔrɔ ɩka yɩ ɩ koro dẽme ɛ, tɩchɛ yɩ tɔɔrɔ a bala na tu a sɔɔfʋ pɔ tara kãnyir nyɛn a bonsɩ ala a Nãaŋmɩn na tɩr a nɛɛ. 13Lɛ a Nãaŋmɩn na tɩrɛ a nɛɛ kʋrɔ a Abraham, nɩrɛ jaa na ba be be gar wʋ a wʋn pɔn jũu, wʋ pɔn naa a wʋ mɩ̃ɛ, 14na wʋ 'yɛrɛ, "Yelmɩ̃ɛ jaa lɛ, ɩn sʋ̃ʋ fʋ naa, naa vɛ̃ ka a fʋ bal par paal." 15Lɛ lɛ a Abraham tara a kãnyir na wʋ chɛl lɛ̃ɛɛ wa de a lɛ a Nãaŋmɩn na tɩr a nɛɛ kʋ wʋ. 16Nɩrɛ ma den a nɩrɛ 'lɔ na gar wʋ yuor pɔn, ka a lɛ wʋn ma tɩr a nɛɛ ɩ yelmɩ̃ɛ, ka a wɩlɛwɩlɛ maa lɛ be be go ɛ. 17Bojũu Nãaŋmɩn bʋɔrɔ naa ɩka wʋ maal a wʋ befʋ 'lɔ na ba lɩɛrɛ ɛ, ka a chaar kʋ a bala na wa de a ala wʋn tɩr a nɛɛ. Wʋ tɩr nɛɛ ɩka wʋn maal a lɛ. 18Nãaŋmɩn maal a nɩtɔ̃ ɩka, a bonsɩ ayi anyã na ba tʋ̃ɔnɔ̃ lɩɛrɛ ɛ, Nãaŋmɩn mɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ ŋmaa jire ɛ, ka a sɩn bala na jo tɩ nyɔɔ a tɩɛrtɔfʋ nyã wʋn kʋ sɩ a pɔrɔ taalɛ, ka a na 'yɔ̃ɔ sɩ ɩ̃kpɩ̃ɛn. 19A tɩɛrtɔfʋ nyã lɛ sɩ tara, naa ɩ a nɛbikur na ma lũ a sɩ sɩɛ a wʋ chɩm ba dɔ̃ɔnɔ̃ ɛ. Wʋ põn kpɛ be a diniem a fɔbaa 'lɔ ban lũ var puor. 20Be lɛ a Yesu de nie chen a sɩ 'yɔ̃ɔ, wʋ kpɛ naa a sɩ 'yɔ̃ɔ. Wʋ ɩ naa a bɔɔrlo nɩkpɛ̃ɛ kpo kpo nɩtãa a Melkijedek kaar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\