Jemesɩ 1

1Jemesɩ, na ɩ a Nãaŋmɩn nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto gbãgbaa, puoro naa a Isɩral bala pie nɩ ayi na yaar a wɛr wʋ jaa. 2N yɛɛr, yɩ tara pʋpɛl, ala sɔɔ ɩ yelyɔɔ wõnõ yɩ naa. 3Yɩ bɔ̃ɔ ɩka yɩn jãn naa tara kãnyir a yɩ bɛɛr kaa sɔ̃ɔ. 4Yɩn jãn tʋ̃ɔ tara kãnyir, a lɛ na vɛ̃ naa ka yɩ tʋ̃ɔ baa, tɩ na yɩ taa wa faa bon jaa ɛ. 5Ala ɩ yɩ ɩ̃sʋɔ jaa bʋɔrɔ naa yɛ̃, wʋ sʋɔr yi a Nãaŋmɩn sɛ̃ na kʋrɔ nɩrɛ jaa pɔrɔ, wʋ ɩn nɩmɩ̃ɛ, wʋ kʋ̃ mɔ̃ɔ fʋ ɛ. 6Tɩchɛ yɩn wa sʋɔr bon jaa, yɩ tara sɔɔfʋ na yɩ ta baala ɛ. Nɩrɛ jaa na baala kaara nɩtãa man kʋ̃ɔ sɛsɛbɛ na furo dãdaala. 7Ala ɩ fʋ ɩ naa a nɩrɛ nyã tɔ sʋɔ, ta tɩɛr ɩka, fʋn nyɛn bon jaa yi a sɩ Soro sɛ̃ ɛ. 8A nɩrɛ na tara tɩɛr ayi, wʋ maa ba gbɛr ara yele jaa pɔ wʋn ɩrɛ ɛ. 9Nãaŋmɩn puoro nɔ̃ɔsʋɔ wʋ chɩlɛ, bojũu wʋ do naa. 10Tɩchɛ a taraa sʋɔ mɩ wʋ chɩlɛ a wʋ suufʋ pɔ, bojũu wʋn suor naa fɩka mɔpuul. 11Bojũu a mɔ̃tɔ̃ɔ ma nyãa naa ka a tʋl ŋme ka a ko suor, a vapuul ma suor naa ka a vɩla baar. Lɛ lɛ a taraa sʋɔ kaara, 'lɔ wa tʋ̃nɔ̃ a wʋ yar tʋ̃mɔ̃. 12Pʋpɛl sʋɔ lɛ a 'lɔ na di kãnyir ara a bɛɛr kaa pɔ, tɩ na waa lo ɛ. Bojũu a nɩrɛ 'lɔ lɛ na nyɛ a nyɛvʋr nãa jupil 'lɔ a Nãaŋmɩn na tɩr a nɛɛ kʋ a bala na nʋ̃ wʋ. 13Bɛɛr kaa wa wa nɩrɛ sɛ̃, wʋ ta 'yɛr ɩka Nãaŋmɩn lɛ bɛɛr wʋ kaa ɛ. Nãaŋmɩn kʋ̃ de bier bɛɛr nɩrɛ kaa ɛ, a wʋ mɩ̃ɛ ba bɛɛrɛ nɩrɛ kaara ɛ. 14Tɩchɛ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ jaa yelbier vɔlaa lɛ ma bɛɛr wʋ kaa na a nyɔɔ wʋ. 15A vɔlaa anyãna lɛ na tara pʋɔ naa dɔɔ bier, ka a bier nʋ̃ɔ dɔɔ kũu. 16N yɛɛr nʋ̃nʋ̃nbɔ, yɩ ta vɛ̃ ka ba bɛl yɩ ɛ. 17Bʋ̃vɩla nɩ kʋfʋ vɩla jaa yire naa a chãa Sãa na be a saaju sɛ̃. Libe ba be a wʋ 'yɔ̃ɔ ɛ, waa lɩɛrɛ ɛ. 18An wa ta a lɛ wʋn bʋɔrɔ, wʋ dɔɔ sɩn nɩ a wʋ yelmɩ̃ɛ 'yɛr ka sɩ ɩ birdɔ̃ɔ a bʋ̃maalsɩ a jaa pɔ. 19N yɛɛr nʋ̃nʋ̃nbɔ, yɩ bɔ̃ɔn a anyãna yɩ ma chɛlɛ fɔfɔɔ tɩ na yɩ ta ma 'yɛrɛ fɔfɔɔ ɛ, bɩɩ nyɛrɛ suur fɔfɔɔ ɛ. 20Bojũu nɩrɛ wa nyɛ suur, wʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ maal yelvɩla ala a Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ ɩka a ɩ ɛ. 21A lɛ juu, yɩ bar yele jaa na ɩ dɛɛr bɩɩ bier, tɩ na yɩ siir yɩ mɩ̃ɛ de a 'yɛrbir 'lɔ na bʋr a yɩ nyãa pɔ, ala lɛ na faa a yɩ sɩɩr. 22Yɩ ta bɛlɛ a yɩ mɩ̃ɛ a 'yɛr yɩn chɛlɛ tɛɛ ɛ, tɩ yɩ ɩ a 'yɛr mamaalba. 23A nɩrɛ 'lɔ jaa na wa wõ a 'yɛr tɩ ba sɔɔ de ɛ, wʋ kaara nɩtãa a 'lɔ na chaar a wʋ mɩ̃ɛ kaa chãana pɔ, 24wʋn wa yi baar wʋ ĩin a lɛ bar wʋn kaara. 25Tɩchɛ a nɩrɛ 'lɔ na mʋ̃ɔ nɩbir turo a nɛbinãa na ba tara chɛfʋ ɛ, na ma vɛ̃ ka fʋ so a fʋ mɩ̃ɛ, Nãaŋmɩn na sʋ̃ʋ wʋ naa nɩ bon jaa pɔ wʋn maal, ala ɩ wʋ chɛl tɩ sɔɔ, tɩ a ba ɩ wõ tɩ ĩin ɛ. 26Ala ɩ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ tɩɛr ɩka wʋ ɩn Nãaŋmɩn puorbo tɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ nyɔɔ a wʋ jãlbir ɛ, wʋ bɛlɛ na wʋ mɩ̃ɛ, ka a wʋ puorfʋ ɩ pɔrɔ. 27Puorfʋ 'lɔ na pɛlɛ a Sãa Nãaŋmɩn pʋɔ na wʋ ɩ chɛchɛ na ba tara dɛɛr ɛ. Sʋ̃nɔ̃ a bala na ɩ a kpɩɩr, nɩ a pɔɔkɔɛ, a ba dɔɔyɛ pɔ, tɩ nyɔɔ fʋ mɩ̃ɛ ka a wɛr ta sɔ̃ɔ fʋ ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\