Jemesɩ 4

1Nyɩnɛ lɛ a jɛɛr nɩ nɛchɩrɛ yi be a yɩ chara pɔ? A ba ɩ a yi naa a vɔlaa 'lɔ na be a yɩ 'yɔ̃ɔ jɛɛr ɛ? 2Yɩ ma bʋɔrɔ na bon kɔ̃ɔ tɩ yɩ maa nyɛ ɛ, na yɩ ma kʋrɔ taa. Na yɩ ma tara nyuur nɩ bomo, tɩ na yɩ maa nyãa ɛ, na yɩ pãa tara jɛɛr nɩ nɛchɩrɛ, tɩ maa nyãa ɛ, bojũu yɩ maa sʋɔr Nãaŋmɩn ɛ. 3Yɩn wa sʋɔr a Nãaŋmɩn sɛ̃, yɩ maa nyɛ ɛ, bojũu yɩ sʋɔr naa nɩ pʋtɩdɛɛr na de maal a lɛ na pɛl a yɩ pʋɔ. 4Yɩn sɛ̃sɛ̃ nɩbɛ ba nyã, yaa bɔ̃ɔ ɩka nɩrɛ nyã na ɩ a wɛr baraa 'laar Nãaŋmɩn ɛ? Nɩrɛ 'lɔ jaa na ŋmaa a wɛr nyã baraa ɩn Nãaŋmɩn dɔ̃ sʋɔ. 5Ta baala a Nãaŋmɩn gãn na 'yɛr ɩka, yelmɩ̃ɛ jaa lɛ a Nãaŋmɩn kaara a Sɩɛ 'lɔ wʋn de 'yɔ̃ɔ sɩ. 6Tɩchɛ Nãaŋmɩn ma kʋ sɩ naa a wʋ wɩ̃ɛfʋ, ala lɛ so a Nãaŋmɩn gãn na 'yɛr, "Nãaŋmɩn ma tɔr naa bala na bʋɔr yuor, tɩ na wʋ ma wɩ̃ɛ a bala na siir ba mɩ̃ɛ." 7A lɛ jũu, yɩ siir a yɩ mɩ̃ɛ kʋ Nãaŋmɩn, na yɩ tɔɔ yɩ mɩ̃ɛ yin a sɩdɛɛr sʋɔ sɛ̃, wʋn bar yɩn tɩ jo. 8Yɩ tɔɔ gbʋr Nãaŋmɩn, wʋ mɩ na tɔɔn gbʋr yɩ. Yɩn yelbe-ɩrbɛ, yɩ pɛɛ a yɩ nuur na yɩ lɩɛb a yɩ tɩɛr, yɩn tɩɛr ayi dẽme. 9Yɩ waala, na yɩ tara pʋsɔ̃ɔ, na yɩ kõnõ. Yɩ vɛ̃ ka a yɩ laar lɩɛb kõn, ka a yɩ pʋpɛl lɩɛb pʋsɔ̃ɔ. 10Yɩ siir a yɩ mɩ̃ɛ a sɩ Soro niem, wʋn 'mɔɔ yɩn ka yɩ do. 11N yɛɛr, yɩ ta sɔ̃ɔnɔ̃ taa yoe ɛ. Nɩrɛ 'lɔ jaa na sɔ̃ɔnɔ̃ a wʋ tɔ sʋɔ yuor, wʋ tɔɔr a wʋ 'yɛr, wʋ tɔɔrɔ naa a nɛbinãa 'lɔ 'yɛr. Fʋ̃ʋ wa tɔɔrɔ a nɛbinãa 'yɛr, faa turo a lɛ a nɛbinãa na 'yɛr ɛ, tɩ ɩ a wʋ 'yɛr tɔɔrɔ. 12Nãaŋmɩn lɛ bin a wʋ nɛɛ kʋ sɩ, na wʋ ɩ a 'yɛr tɔɔrɔ, 'lɔ lɛ na tʋ̃ɔ faa bɩɩ sɔ̃ɔ bar. Tɩchɛ fʋ̃ʋ mɩ nɩ ana na fʋ tɔɔrɔ a fʋ tɔ sʋɔ 'yɛr? 13Yɩ chɛlɛ, a yɩn bala na ma 'yɛr ɩka, "Dɩna bɩɩ bio sɩn chen tẽkpɛ̃ɛ pɔ tɩ maal yuon, da bomo, da nyɛ libie." 14Yaa bɔ̃ɔ lɛn na ɩ bio ɛ, bo lɛ a yɩ nyɛvʋr? Wʋ kaara fɩka ul na lo tɩ wɛl ajienaa. 15Yɩ ta ma 'yɛr ɩka, "Ala ɩ Nãaŋmɩn sɔɔ naa ka sɩ tara nyɛvʋr, sɩn maal nyã bɩɩ anyãna." 16Tɩ lɛ an be nɩ nyã, yɩ bʋɔrɔ na yuor, na yɩ wile yɩ mɩ̃ɛ, ka a mɩ̃ɛ wiilfʋ nyã ɩ yelbier. 17Nɩrɛ jaa na pãa bɔ̃ɔ vɩla tɩ ba maal ɛ, wʋ ɩn bier.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\