Jɔɔn 10

1Ka a Yesu 'yɛr, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, nɩrɛ 'lɔ jaa na maa tu a piir jɔɔ dɔ̃dɔr nɛɛ tɩ do a dachin kpɛ, ɩn nãnyie nɩ nɩfara. 2Nɩrɛ 'lɔ na tu a dɔ̃dɔr nɛɛ kpɛ 'lɔ lɛ ɩ a pɛchinɛ. 3A dɔ̃dɔ̃guro ma yuon a pãn kʋ a pɛchinɛ, ka a piir chɛlɛ a wʋ kɔkɔr. Wʋ maa bʋɔl naa a wʋ piir yoe, na wʋ ŋmaa ba yin. 4'Lɔ wa ŋmaa a wʋ piir a jaa ka a yi, wʋ ma den nie ka a turo wʋ, bojũu ba bɔ̃ɔ naa a wʋ kɔkɔr. 5Tɩchɛ ba kʋ̃ wa tu sãan jaa ɛ, ban jon yi a wʋ sɛ̃ bojũu baa bɔ̃ɔ sãan kɔkɔr ɛ." 6Yesu lɔb a sʋkpa nyã tɩchɛ baa bɔ̃ɔ a par a lɛ wʋn 'yɛrɛ ba ɛ. 7A lɛ jũu lɛ a Yesu 'yɛr ba go, "Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, maa lɛ a piir dɔ̃dɔr nɛɛ. 8A bala ba jaa na dɔ̃ɔ ma nie wa ɩn nãnyisɩ nɩ nɩfarba, tɩchɛ a piir ba chɛlɛ ba ɛ. 9Maa lɛ a dɔ̃dɔr, nɩrɛ jaa na tu ma kpɛ, wʋn nyɛn faafʋ. Wʋn ma kpɛ̃n tɩ yi na wʋ nyɛrɛ bʋ̃diir. 10Nãnyie ma wa naa ɩka wʋ wa ju, na wʋ kʋ, tɩ sɔ̃ɔ bar. Maa wa naa ka ban nyɛ nyɛvʋr, na ba nyɛ wʋ tɩ põn bar. 11"Maa lɛ a pɛchiin sʋ̃, a pɛchiin sʋ̃ sɔɔn kpi a wʋ piir 'yɔ̃ɔ. 12A pɛchinɛ 'lɔ ban yara, waa so a piir ɛ. 'Lɔ wa nyɛ gbõgboro na waara, wʋ ma tɛɛn a piir bar tɩ jo, ka a gbõgboro yɛ̃yɛl a piir tɩ nyɔɔr amɩne. 13Wʋ ma jon a lɛ an ɩ libie tʋ̃mɔ̃ lɛ wʋ tʋ̃nɔ̃, a piir yele ba bã wʋ ɛ. 14"Maa ɩ naa a pɛchiin sʋ̃, n bɔ̃ɔ naa a n piir, ka n piir mɩ bɔ̃ɔ ma. 15Nɩtãa lɛ a Sãa na bɔ̃ɔ ma ka n mɩ bɔ̃ɔ a Sãa, ɩn sɔɔn kpi a piir 'yɔ̃ɔ. 16N tara na piir amɩne na ba be a jɔɔ nyã pɔ ɛ, ɩn waan ba naa, ka ba mɩ wa chɛlɛ a n kɔkɔr, ka ba ɩ pɛgbul bʋ̃'yen na ba tara pɛchiin bʋ̃'yen. 17A n Sãa na nʋ̃ ma par nɩ nyã, n sɔɔ naa na kpi tɩ lɛ ir ɩ vʋr go. 18Nɩrɛ baa faara wʋ ɛ, tɩchɛ maa mɩ̃ɛ lɛ sɔɔ na kpi. N tara na kpɛ̃ɔ na bar a nyɛvʋr naa lɛ tara kpɛ̃ɔ na de wʋ go. A nyã lɛ a n Sãa 'yɛr ma ɩka n ɩ." 19A 'yɛr nyã lɛ vɛ̃ ka a Juu nɩbɛ ŋma dẽ dẽ. 20Ka a ba yɔɔ 'yɛrɛ ɩka, "Sɩdɛɛr lɛ wʋ tara, na wʋ gele, bo 'yɔ̃ɔ yɩ chɛlɛ a lɛ wʋn 'yɛrɛ?" 21Tɩchɛ ka a bamɩne 'yɛrɛ, "A nyãna ba ɩ nɩrɛ na tara sɩdɛɛr 'yɛr ɛ, a sɩdɛɛr na tʋ̃ɔn yuo jɔ̃ɔ nɩbie ɔ?" 22A ɩ naa uon ka ba maala a ba puorfʋ yir Pɔlfʋ lɔ̃ɔ di be a Jerusalɛm. 23Ka Yesu be be a Nãaŋmɩn puorfʋ yir bɛchaar ɩ̃sʋɔ pɔ, na wʋ yʋɔrɔ a be ban bʋɔlɔ a Solomon Jɛ̃bɛr. 24Be a Juu nɩbɛrɛ bamɩne ŋmaa jilʋ̃ wʋ sʋrɔ, "A baalfʋ nyã fʋn 'yɔ̃ɔ sɩ, dabor an wa baar? Ala ɩ fʋ̃ʋ lɛ ɩ a Nɩ-iraa 'lɔ, 'yɛr kʋ sɩ chãa pɔ." 25Ka a Yesu 'yɛr, "N dɔ̃ɔ 'yɛr yɩ, yɩn lɛ ba sɔɔ de ɛ. A nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ ɩn tʋ̃ nɩ a n Sãa yuor, 'yɛr naa n 'yɛr. 26Tɩchɛ yɩn lɛ ba sɔɔ de ɛ, bojũu yaa ɩ a n piir ɛ. 27A n piir ma chɛlɛ naa a n kɔkɔr, n bɔ̃ɔ ba naa ka ba ma turo ma. 28N kʋ ban nyɛvʋr na ba tara baarfʋ ɛ. Ba kʋ̃ wɛ ɛ, nɩrɛ jaa kʋ̃ tʋ̃ɔ ba 'loo faa a n nũu pɔ ɛ. 29A n Sãa 'lɔ na de ba kʋ ma, wʋ gar bomo a jaa. Nɩrɛ jaa kʋ̃ tʋ̃ɔ ba 'loo faa a n Sãa nũu pɔ ɛ. 30Maa naa n Sãa jaa ɩn bʋ̃'yen." 31Ka a Juu nɩbɛrɛ wob kʋsɩbɛ ɩka ba lɔb wʋ go. 32Tɩchɛ ka a Yesu sʋʋr ba, "N tʋ̃n nɛ'maa tʋ̃yɔɔ yi a Sãa sɛ̃, buor sʋɔ 'yɔ̃ɔ yɩ pãa be lɔɔrɔ ma?" 33Ka ba 'yɛr, "Saa lɔɔrɔ fʋ a anyã ɩ̃sʋɔ jaa 'yɔ̃ɔ ɛ, tɩ fʋn fere sɔ̃ɔnɔ̃ a Nãaŋmɩn yuor, tɩ mɩ ɩ nɩsaal." 34A Yesu 'yɛr ba, "A ba sɛb a yɩ Nɛɛ pɔ ɩka, 'N 'yɛr naa ɩka, yɩ ɩn ŋmɩmɛ ɛ?' 35Ala ɩ Nãaŋmɩn bʋɔl naa a bala a wʋ 'yɛr, na wa a ba sɛ̃, ŋmɩmɛ, Nãaŋmɩn sɛɛr ba be na wa sɔ̃ɔ ɛ. 36Ŋmɩnɛ lɛ a 'lɔ a Sãa na kaa ir a wʋ bɔfʋ pɔ, na wʋ tʋ̃ ka a wɛr pɔ. Bo lɛ so ka yaa bara ma ɛ, bojũu n 'yɛr ɩka Nãaŋmɩn Bie lɛ n ɩ? 37Yɩ taa sɔɔ de ma ɛ, ala ɩ n ba maala a lɛ a Sãa na maala ɛ. 38Tɩchɛ ala ɩ n tʋ̃ naa, yɩn gba ba sɔɔ de ma ɛ, yɩ sɔɔ de a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃, yɩn bɔ̃ɔn a par ɩka a Sãa ben a n 'yɔ̃ɔ ka n mɩ be a Sãa 'yɔ̃ɔ." 39Ka ba lɛ bʋɔrɔ a wʋ nyɔɔfʋ go, tɩ chɛ ka wʋ fʋɔl yi. 40Be lɛ a Yesu lɩɛb gɔ̃ɔ a Jordan man gɔ̃ɔn, a jie 'lɔ a Jɔɔn na dɔ̃ɔ suoro a nɩbɛ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ na wʋ jɛ̃ a be, 41ka nɩyɔɔ wa a wʋ sɛ̃ wa 'yɛrɛ, "Jɔɔn gba ba dɔ̃ɔ tʋ̃ nɛ 'maa tʋ̃mɔ̃ ɛ, a ala a jaa wʋn 'yɛr a daba nyã 'yɛr, ɩn yelmɩ̃ɛ." 42Be lɛ a nɩyɔɔ sɔɔ de wʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\