Jɔɔn 14

1Yesu 'yɛr kʋ a poturbo, "Yɩ ta vɛ̃ ka a yɩ pʋtɩɛr vavire ɛ, yɩ sɔɔ de Nãaŋmɩn na yɩ mɩ sɔɔ de ma. 2De yɔɔ be na a n Sãa yir, ala ba ta ɩ lɛ ɛ, n kʋ̃ naa 'yɛr kʋ yɩ ɛ. N chiine naa na tɩ chɔɔr a jie kʋ yɩ. 3Maa wa chen tɩ chɔɔr a jie baar, ɩn lɩɛb wa de yɩ ka yɩ tɩ be a n sɛ̃, ka yɩ mɩ tɩ be a jie 'lɔ ɩn be. 4Yɩ bɔ̃ɔn a jie 'lɔ ɩn chiine sɔr." 5Ka Tomasɩ sʋʋr wʋ, "N Soro, sɩn ba bɔ̃ɔ a jie fʋn chiine ɛ, ŋmɩnɛ sɩn ɩrɛ wa bɔ̃ɔ a sɔr?" 6A Yesu 'yɛr, "Maa lɛ a sɔr, a yelmɩ̃ɛ, nɩ a nyɛvʋr. Nɩrɛ jaa kʋ̃ tʋ̃ɔ chen a Sãa sɛ̃, na waa tu a n jie ɛ. 7Ala ɩ yɩ bɔ̃ɔ ma naa, yɩn bɔ̃ɔn a Sãa mɩ. An be yi a dɩna yɩ bɔ̃ɔ wʋ naa, na yɩ nyɛ wʋ mɩ." 8Ka Filip 'yɛr, "N Soro, wiil sɩ a Sãa a lɛ na sɛɛ sɩ naa." 9A Yesu 'yɛr, "Filip, a mɔ̃ faa bɔ̃ɔ ma ɔ, a kõr jaa ɩn be a yɩ sɛ̃? Nɩrɛ 'lɔ jaa na nyɛ ma nyɛn a Sãa. Ŋmɩnɛ fʋ 'yɛr ɩka n wiil yɩ a Sãa? 10Faa sɔɔ de ɩka n ben a Sãa 'yɔ̃ɔ ka a Sãa mɩ be a n 'yɔ̃ɔ ɛ? A 'yɛrbie ala ɩn 'yɛr kʋ yɩ a ba ɩ maa mɩ̃ɛ 'yɛr ɛ, tɩ a Sãa na be a n 'yɔ̃ɔ lɛ tʋ̃nɔ̃ a wʋ tʋ̃mɔ̃. 11Yɩ sɔɔ de a lɛ ɩn 'yɛr ɩka n be naa a Sãa 'yɔ̃ɔ ka a Sãa mɩ be a n 'yɔ̃ɔ, bɩɩ yɩ sɔɔ de a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ ala. 12Yelmɩ̃ɛ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, nɩrɛ 'lɔ jaa na sɔɔ de ma, wʋn tʋ̃nɔ̃ naa a tʋ̃mɔ̃ ala ɩn tʋ̃nɔ̃. Wʋn tʋ̃n tʋ̃bɛrɛ gar anyãna, bojũu n chiine naa a Sãa sɛ̃. 13Bon jaa yɩn de a yuor sʋɔr, ɩn maal wʋn kʋ yɩ, ka a Sãa nyɛ tɩɩr tu a Bie 'yɔ̃ɔ. 14Yɩ de a n yuor sʋɔr ma bon jaa, ɩn maal wʋ naa. 15"Ala ɩ yɩ nʋ̃ ma naa, yɩn tu naa a lɛ ɩn 'yɛr. 16Ka n sʋɔr a Sãa ka wʋ kʋ yɩ a Sʋ̃nɔ̃ ɩ̃sʋɔ, ka wʋ be a yɩ sɛ̃ jaa kpo kpo. 17A yelmɩ̃ɛ Sɩɛ 'lɔ, a wɛr nɩbɛ na kʋ̃ tʋ̃ɔ de wʋ ɛ, bojũu baa nyɛ wʋ ɛ, bɩɩ bɔ̃ɔ wʋ ɛ. Tɩchɛ yɩn 'lɔ bɔ̃ɔ wʋ naa an ɩ wʋ kpɩɛrɛ naa a yɩ sɛ̃, na wʋn be a yɩ 'yɔ̃ɔ. 18N kʋ̃ bar yɩ nɩtãa kpɩɩr ɛ, ɩn lɩɛb wa a yɩ sɛ̃. 19A chɛn bɩ̃lãa a wɛr nɩbɛ kʋ̃ lɛ nyɛ ma go ɛ, tɩchɛ yɩn 'lɔ na nyɛ ma naa. Bojũu ɩn tara na nyɛvʋr ka yɩn mɩ na a nyɛvʋr. 20A bɩbir 'lɔ wa vɩɛ, yɩn bɔ̃ɔ ɩka n be naa a n Sãa 'yɔ̃ɔ, ka yɩ mɩ be a n 'yɔ̃ɔ, ka n mɩ be a yɩ 'yɔ̃ɔ. 21Nɩrɛ 'lɔ jaa na de a n 'yɛr na wʋ turo, 'lɔ lɛ ɩ nɩrɛ 'lɔ na nʋ̃ ma. 'Lɔ jaa mɩ na nʋ̃ ma, a n Sãa mɩ na nʋ̃ wʋ naa, ka maa mɩ nʋ̃ a nɩnyɩnɛ, naa wiil wʋ a n mɩ̃ɛ." 22Be lɛ ka a Judas, a ba ɩ a Judas 'lɔ na yi a Isɩkariyot ɛ, 'lɔ lɛ 'yɛr, "Tɩchɛ, n Soro bo lɛ so ka fʋ wiil a fʋ mɩ̃ɛ kʋ sɩ, tɩ na faa wile a fʋ mɩ̃ɛ kʋrɔ a wɛr nɩbɛ ɛ." 23A Yesu 'yɛr, "Ala ɩ ɩ̃sʋɔ jaa nʋ̃ ma naa, wʋn turo naa a n wiilfʋ. A n Sãa na nʋ̃ wʋ naa, ka sɩ wa be a wʋ sɛ̃. 24Nɩrɛ 'lɔ na ba nʋ̃ ma ɛ, wʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ tu a n wiilfʋ ɛ. A 'yɛrbie anyãna yɩn wõ ba ɩ maa mɩ̃ɛ 'yɛr ɛ, a yin a Sãa na tʋ̃ ma sɛ̃. 25"A anyãna a jaa lɛ n 'yɛr kʋ yɩ, ɩn chɛnɛ be a yɩ sɛ̃. 26Tɩchɛ a Sʋ̃nɔ̃ 'lɔ na ɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ, 'lɔ lɛ a Sãa na tʋ̃n a n yuor. Wʋn wiil yɩ naa a yele a jaa, na wʋ mɩ jɛɔ yɩ ala a jaa ɩn dɔ̃ɔ 'yɛr yɩ. 27Nyã'maar pɔ lɛ n bar yɩ, a maa mɩ̃ɛ nyã'maar lɛ n bar kʋ yɩ. N ba kʋ yɩ nɩtãa lɛ a wɛr nɩbɛ na ma kʋ ɛ. Yɩ ta vɛ̃ ka yɩ tɩɛr vavire ɛ, ka yɩ joro dãbɩ̃ɛ ɛ. 28"Yɩ wõn a lɛ ɩn 'yɛr ɩka n chiine naa tɩ ɩn lɩɛb wa a yɩ sɛ̃. Ala ɩ yɩ ta nʋ̃ ma naa, yɩ pʋɔ naa pɛl naa ɩn chiine a Sãa sɛ̃ an ɩ a n Sãa lɛ bɛrma gar ma. 29N den nie 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, tɩchɛ ka a na wa ɩ, ala wa ɩ, yɩn sɔɔn de. 30Maa nɩ yɩn kʋ̃ lɛ 'yɛr kor ɛ, bojũu a wɛr nyã nãa Satan waara naa, tɩ waa tara kpɛ̃ɔ a n 'yɔ̃ɔ ɛ. 31Tɩchɛ a wɛr nɩbɛ na bɔ̃ɔn ɩka n nʋ̃ naa n Sãa naa maal a lɛ nɛ a n Sãa na 'yɔ̃ɔ ma. Yɩ ir a sɩ chen."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\