Jɔɔn 15

1A Yesu 'yɛr, "Maa lɛ ɩ a tɩwɔ̃n sʋ̃ ka a n Sãa mɩ ɩ a tɩkaara. 2Wʋ ma ŋman a wilsɩ ala na be a n 'yɔ̃ɔ tɩ ba wɔ̃nɔ̃ ɛ. A wilsɩ ala mɩ na wɔ̃nɔ̃, wʋ ma chɔɔr 'mɛl bar ka a wɔ̃ yɔɔ. 3Yɩn 'lɔ, a 'yɛr ɩn 'yɛr kʋ yɩ chɔɔr yɩ naa. 4Yɩ mar a n 'yɔ̃ɔ, ka n mɩ mar a yɩ 'yɔ̃ɔ. Wile jaa kʋ̃ wɔ̃ wɔ̃mɔ̃ a wʋ mɩ̃ɛ ɛ, ka waa mar a tɩwɔ̃naa 'yɔ̃ɔ ɛ. Yɩn mɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ wɔ̃mɔ̃ wɔ̃ ɛ. Yɩn mɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ wɔ̃mɔ̃ wɔ̃ ɛ, ka yaa mar a n 'yɔ̃ɔ ɛ. 5"Maa lɛ ɩ a tɩɛ, yɩn mɩ lɛ a wilsɩ, ala ɩ nɩrɛ be naa a n 'yɔ̃ɔ ka n mɩ be a wʋ 'yɔ̃ɔ, wʋn wɔ̃n wɔ̃mɔ̃ yɔɔ. Maa ba be a yɩ sɛ̃ ɛ, yɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ bon jaa ɩ ɛ. 6Ala ɩ ɩ̃sʋɔ jaa ba be a n 'yɔ̃ɔ ɛ, wʋ nyɛntãan a wile ban lɔb bar ka wʋ ko. Ba ma wob a wilbie anyãna lɔb 'yɔ̃ɔ bũu pɔ ka a di. 7Ala ɩ yɩ be naa a n 'yɔ̃ɔ, ka a n 'yɛr be a yɩ 'yɔ̃ɔ, yɩ sʋɔr bon jaa yɩn bʋɔrɔ, yɩn nyɛ naa. 8A nyã lɛ ɩ a n Sãa tɩɩr yɩn wa wɔ̃nɔ̃ wɔ̃mɔ̃ yɔɔ, a mɩ nɩ wiil naa ɩka yɩ ɩ naa n poturbo. 9"Lɛ a Sãa na nʋ̃ ma, lɛ mɩ lɛ n nʋ̃ yɩ. Yɩ ara a n nʋ̃fʋ pɔ. 10Ala ɩ yɩ tu naa a lɛ ɩn 'yɛr, yɩn be naa a n nʋ̃fʋ pɔ, nɩtãa lɛ ɩn tu a n Sãa 'yɛr naa be a wʋ nʋ̃fʋ pɔ. 11A anyãna lɛ n 'yɛr kʋ yɩ ka n pʋpɛl be a yɩ sɛ̃, ka a yɩ chɩlfʋ mɩ sɛɛ. 12A n 'yɛr ɩn kʋrɔ yɩ nɩ nyã. Yɩ nʋ̃ taa nɩtãa lɛ ɩn nʋ̃ yɩ. 13A nʋ̃fʋ 'lɔ na gar a nʋ̃fʋ a jaa lɛ nɩrɛ na sɔɔ kpi kʋ a wʋ barmɩne. 14Yɩn lɛ ɩ a n barmɩne ala ɩ yɩ ɩrɛ naa a lɛ ɩn 'yɛr. 15N ba lɛ bʋɔlɔ yɩ gbãgbaar go ɛ, bojũu tʋ̃tʋ̃nɔ̃ ba bɔ̃ɔ lɛ a wʋ nɩkpɛ̃ɛ na ɩrɛ ɛ. N bʋɔlɔ yɩ naa n barmɩne, bojũu n 'yɛr yɩn a lɛ jaa ɩn wõ yi a n Sãa sɛ̃. 16Yɩn baa ir ma ɛ, tɩchɛ maa lɛ ir yɩ ɩka yɩ tɩ wɔ̃ wɔ̃mɔ̃, a wɔ̃mɔ̃ ala na kʋ̃ sɔ̃ɔ ɛ. A Sãa na pãa kʋ yɩ naa bon jaa yɩn sʋɔr a n yuor pɔ. 17A nyãna lɛ n 'yɛr ɩka, yɩ nʋ̃ taa. 18"Ala wa ɩ a wɛr nɩbɛ 'laar yɩ naa, yɩ bɔ̃ɔ ɩka ba dɔ̃ɔ de nie 'laar ma. 19Ala ɩ yɩ ta ɩ naa a wɛr nɩbɛ, a wɛr nɩbɛ naa nʋ̃ yɩ naa nɩtãa a wʋ bon. Yaa ɩ a wɛr nyã tʋɔr ɛ. Tɩchɛ an ɩ n oo yɩn ir a wɛr nɩbɛ pɔ, ala lɛ so a ba 'laar yɩ. 20Yɩ tɩɛr tɔ a 'yɛr 'lɔ ɩn 'yɛr kʋ yɩ. Gbãgbaa ba ɩ kpɛ̃ɛ gar a wʋ soro ɛ. Ala ɩ ba ge ma naa, ba mɩ na ge yɩ naa. Ala ɩ ba tu naa a n wiilfʋ, ba mɩ a n tu naa a yɩ wiilfʋ mɩ. 21Ban maal yɩ naa a nɩtɔ̃nɔ̃ a n yuor jũu, bojũu baa bɔ̃ɔ a nɩrɛ 'lɔ na tʋ̃ ma ɛ. 22Ala ɩ n ba ta wa 'yɛr 'yɛr kʋ ba ɛ, ba kʋ̃ naa tara yeldɛɛr ɛ, pʋ̃pãanyã baa tara a ba yeldɛɛr lɩɛb tunfʋ jie ɛ. 23A 'lɔ na 'laar ma mɩ 'laara a n Sãa mɩ. 24Maa ta ba tʋ̃tʋ̃mɔ̃ na ba sɔ̃ɔ nɩrɛ jaa na ba ɩ ɛ, ba kʋ̃ naa tara yeldɛɛr ɛ. Tɩchɛ pʋ̃pãanyã ba nyɛn a nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ ɩn tʋ̃, tɩ chɛnɛ 'laar ma nɩ a n Sãa. 25Tɩchɛ a anyã ɩ naa ka a ɩ yelmɩ̃ɛ a lɛ an sɛb a Nɛɛ pɔ, 'Ba 'laar man pɔrɔ.' 26"A Sʋ̃nɔ̃ na wa na, a 'lɔ na yi a Sãa sɛ̃. A yelmɩ̃ɛ Sɩɛ 'lɔ wʋ yin a Sãa sɛ̃, wʋn 'yɛr yɩ naa a n 'yɛr. 27Yɩ mɩ na 'yɛr naa a n 'yɛr bojũu yɩ ben a n sɛ̃ a pielfʋ jaa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\