Maakɩ 16

1A Pɛ̃nfʋ Bɩbir na wa baar, Mɛɛr na yi a Magdala, nɩ Salome, nɩ a Mɛɛr na ɩ a Jemesɩ ma, ba dãn a kãnyũur ala ɩka ba chiin tɩ jɛ a Yesu ɩ̃gãn. 2A Pɛ̃nfʋ divɩɛ bio daar, bibio mɔ̃tɔ̃ɔ na pur baar, ba chen naa a yaa par. 3A kʋsɩr na pɔɔ a yaa nɛɛ ba gbʋr ɛ, ka ba sʋrɔ taa, "An lɛ na tɩ bil a kʋsɩr bar sɩ a yaa nɛɛ?" 4Tɩchɛ ban dʋɔ kaa a ba nidaa, a kʋsɩr 'lɔ bil yi a yaa nɛɛ. 5Ban tɩ kpɩɛrɛ a yaa pɔ, ba nyɛn pɔlbile na su fuu pɩla jɩ̃nɛ nɩ a nũsʋ̃ɔ loor, ka pɩla ɔɔ ba. 6A pɔlbile 'yɛr kʋ ba, "Yɩ ta vɛ̃ ka yɩ pɩla ɔɔrɔ ɛ. Yɩ bʋɔrɔ naa a Yesu 'lɔ na yi a Najaretɩ ban kpa a daa ju. Wʋ ir naa ɩ vʋr! Waa be a ka ɛ! Yɩ nyɛ a jie 'lɔ ban gaal wʋ. 7Yɩ lɩɛb kul tɩ 'yɛr a wʋ poturbo nɩ a Pita ɩka, wʋ de yɩn nie chiine a Galilee, be lɛ yɩn tɩ nyɛ wʋ, nɩtãa a lɛ wʋn dɔ̃ɔ 'yɛr kʋ yɩ." 8Chĩcham kpɛ ba naa ka ba nɛɛ 'maa, ka ba jo yi a yaa par. Baa 'yɛr 'yɛr kʋ nɩrɛ jaa ɛ, bojũu dãbɩ̃ɛ kpɛ ba naa. 9A Pɛ̃nfʋ divɩɛ bio daar bibio, Yesu na wa ir a kũu pɔ, wʋ den nie dũu a Mɛɛr na yi a Magdala, a 'lɔ pɔ wʋn dɔ̃ɔ dii a sɩdɛbɛ ayopõi bar ka a yi. 10A Mɛɛr chen tɩ 'yɛr kʋ a bala na dɔ̃ɔ be a Yesu sɛ̃, a bala a nie na sɔb ka baa kõnõ. 11Ban wa wõ ka wʋ 'yɛr ɩka a Yesu ir naa kũu pɔ ɩ vʋr, ka wʋ nyɛ wʋ, baa sɔɔ de ɛ. 12A anyã puor lɛ, a Yesu lɩɛb nɩyuo na wʋ dũu a ba ayi na de sɔr chiine a tẽe ɩ̃sʋɔ pɔ. 13Ba lɩɛb chen a Jerusalɛm tɩ 'yɛr kʋ a ba taaba, tɩchɛ baa sɔɔ ɛ. 14A ba kor ɛ, tɩ a Yesu lɛ dũu a Pie nɩ Bʋ̃'yen na 'mataa dire. Wʋ miin 'yɔ̃ɔ ba a ba ba sɔɔfʋ pɔ, nɩ a ba nyãkpɩ̃ɛn jũu, bojũu baa sɔɔ de a bala na nyɛ wʋn ir a kũu pɔ 'yɛr. 15Wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ yɔ a wɛr wʋ jaa, na yɩ mʋɔl 'yɛr a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã kʋ a nɩbʋrɔ ba jaa. 16Nɩrɛ 'lɔ jaa na sɔɔ de a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã, ka ba so wʋ a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ, wʋn nyɛn a Nãaŋmɩn faafʋ, tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ jaa na ba sɔɔ de a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã ɛ, a nɩnyɩnɛ na wɛ naa. 17A jɩ̃nsɩ anyã na turo naa bala na sɔɔ. Ban de naa n yuor diin sɩdɛbɛ ka a yi, na ba lɛ bɔ̃ɔ 'yɛrbʋlsɩ 'yɛrfʋ. 18Ban ma 'mɔɔr waba. Bala wa nyũ bon na tara lɔɔ, tɩ a kʋ̃ ɩ ba yele ɛ. Baalaa ban dɔɔl a ba nũu, wʋn sa naa." 19A Soro Yesu na wa 'yɛr a nɩtɔ̃ kʋ a wʋ poturbo, Nãaŋmɩn vɛ̃ naa ka wʋ do a saaju tɩ jɩ̃nɛ a wʋ nũsʋ̃ɔ loor. 20Be lɛ ka a poturbo yi chen tɩ mʋɔlɔ a 'yɛr nʋ̃ɔ jie jaa. Be lɛ ka a Soro 'mataa tʋ̃nɔ̃ nɩ ba, ka a wʋ nɛ'maa tʋ̃mɔ̃ anyã ban tʋ̃nɔ̃ wiil ɩka a wʋ 'yɛr nʋ̃ɔ ɩn yelmɩ̃ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\