Matiu 3

1Sɔ̃ɔ kɔ̃ɔ lɛ a Jɔɔn kɔ̃suor mʋɔlɔ a Judiya mɔgɔ̃ɔ pɔ 2'yɛrɛ, "Yɩ lɩɛb a yɩ befʋ, a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ ta na." 3Jɔɔn nyã 'yɛr lɛ a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ Isaiya dɔ̃ɔ 'yɛr a wʋ 'yɛr, "Kɔkɔr kɔ̃ɔ lɛ gɔ̃nɔ̃ 'yɛrɛ be a mɔgɔ̃ɔ pɔ, chɔɔr a sɩ Soro sɔr, maal a wʋ sɔbie ka a tor." 4Nyɔɔma kɔɔlʋ fuu lɛ Jɔɔn ma su tɩ de gãn a lũn a sɩɛ. Soor nɩ sɩkãa lɛ ɩ a wʋ bʋ̃diir. 5Nɩyɔɔ yin a Jerusalɛm nɩ Judiya chiine a wʋ sɛ̃ nɩ a bala na yi a Jordan man koor. 6Ba woro naa a ba yeldɛbɛ tɩ wʋ suoro ba a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ be a Jordan man pɔ. 7Jɔɔn na wa nyɛ a Faraseemɩne nɩ a Saduseemɩne na waara a Nãaŋmɩn kʋ̃ɔ sofʋ jie, ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩn waa bibiir, an n 'yɛr kʋ yɩ ɩka yɩ jo yi a Nãaŋmɩn suur na waara mɔ̃? 8Yɩ vɛ̃ ka a yɩ lɛ befʋ wiil ɩka yɩ lɩɛb a yɩ tɩɛr. 9Yɩ ta chɛnɛ ŋmara jir 'yɔ̃ɔn yɩ mɩ̃ɛ ɩka, 'Abraham lɛ ɩ a sɩ sãa ɛ.' N 'yɛrɛ na kʋrɔ yɩ ɩka Nãaŋmɩn na tʋ̃ɔn maal a kʋsɩbɛ anyãna ka a lɩɛb ɩ a Abraham bibiir. 10A 'lar dɔɔl a tɩɛ pĩlem gu a ŋmaafʋ, tɩɛ jaa ba wa wɔ̃nɔ̃ wɔ̃ sʋ̃n ɛ ban ŋmaa wʋn lɔb 'yɔ̃ɔ bũu pɔ. 11"Maa 'lɔ suoro yɩn nɩ kʋ̃ɔ ka yɩ na lɩɛb a yɩ befʋ, tɩchɛ nɩrɛ ɩ̃sʋɔ na tara kpɛ̃ɔ gar ma ben a n puor waara, a wʋ nafɔɔr gba ba sɛɛ ɩka n tuo ɛ. 'Lɔ lɛ na de a Nãaŋmɩn Sɩɛ nɩ bũu son yɩ. 12A ŋmayɩɛlaa ben a wʋ nũu pɔ, ka wʋ na yɩɛl a mʋ̃ɩ a vafʋ jie na wʋ kpaar a bie 'yɔ̃ɔ a boor pɔ tɩ chʋm a sɔ̃sɔɔr nɩ bũu 'lɔ na ba tara kpĩinfʋ bar." 13Yesu yin a be a Galilee chen a Jordan man pɔ, ka a Jɔɔn na tɩ so wʋ a kʋ̃ɔ. 14Jɔɔn ba ta bʋɔrɔ ɩka wʋ so wʋ ɛ, na wʋ 'yɛr fʋ̃ʋ lɛ sɛɛ ɩka fʋ so ma tɩchɛ ka fʋ lɛ wa a n sɛ̃ go? 15Tɩchɛ ka Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "Vɛ̃ ka a ɩ a lɛ a pʋ̃pãanyã, a vɩɛl na ɩka sɩ ɩ a lɛ jaa Nãaŋmɩn na bʋɔrɔ." Ka Jɔɔn sɔɔ lɛ a Yesu na 'yɛr. 16A lɛ wʋn wa so a Yesu a kʋ̃ɔ baar, a wʋ yi a kʋ̃ɔ pɔ, a sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ lɛ wʋ nyɛ a saaju na yuo a wʋ nyɛ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na kaara ŋmam kaar suu wa mar a Yesu ju. 17Tɩ a kɔkɔr yɩ a Nãaŋmɩn sɛ̃ a saaju 'yɛrɛ, "A anyãna lɛ ɩ a n binʋ̃nãa ka a n 'yɔ̃ɔ ma 'maa nɩ wʋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\