Matiu 4

1A Nãaŋmɩn Sɩɛ tara na Yesu kpɛ̃n a mɔgɔ̃ɔ pɔ, ka a tɩɩ tɩ bɛɛr wʋ kaa. 2Waa di bon jaa ber lɩjaayi nɩ tɩ̃sɔɔ gbulo lɩjaayi ɛ, ka kɔ̃ kpɛ wʋ. 3A 'yɛr kʋ wʋ, "Ala ɩ fʋ̃ʋ lɛ a Nãaŋmɩn Bie, 'yɛr kʋ a kʋsɩbɛ a nyãna ka a lɩɛb bʋ̃diir." 4Tɩchɛ ka Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "A sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, bʋ̃diir tɛɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ kʋ nɩrɛ nyɛvʋr ɛ, tɩchɛ 'yɛrbir jaa na yi Nãaŋmɩn nɛɛ pɔ." 5A bɛɛr kaa sʋɔ lɛ tara wʋn don a Jerusalɛm, tɩ wiil wʋ a puorfʋ jie na do gar a jaa, 6tɩ 'yɛr kʋ wʋ, "Ala ɩ fʋ̃ʋ lɛ a Nãaŋmɩn Bie, ɔɔ lo a tẽe. A sɛb ɩka, wʋn vɛ̃n ka a wʋ malakasɩ gu fʋ na ba nyɔɔ fʋ nɩ a ba nuur ka fu gbɛr kʋ ŋme kʋsɩr ɛ." 7Ka a Yesu mɩ 'yɛr kʋ wʋ, "A mɩ sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, ta bɛɛr a yɩ Nãaŋmɩn kaa ɛ." 8A tɩɩ lɛ tara wʋn don tɔ̃ɔ ju tɩ wiil wʋ a nãa di jiir a jaa na be ka a wɛr pɔ, na a bʋ̃vɩɛlsɩ lɛ an be. 9Ka wʋ 'yɛr kʋ wʋ, "Ɩn kʋ fʋ naa anyãna a jaa, ala ɩ fʋ gbur dumo puor ma." 10Yesu 'yɛr kʋ wʋ, "Fʋ̃ʋ Satan nyã tɔɔ yi be. A sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, a sɩ Soro Nãaŋmɩn tɛɛ lɛ a sɛɛ ɩka yɩ puoro na yɩ tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ a 'lɔ tɛɛ." 11A tɩɩ bar wʋn tɩ chen, tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn malakasɩ wa sʋ̃ʋ wʋ. 12Yesu na wa wõ ɩka ba nyɔɔn Jɔɔn na ba pɔɔ, wʋ chen Galilee. 13Wʋ yin Najaretɩ na wʋ tɩ kpɩɛrɛ be a Kapenahum a man nɛɛ be Jebulun nɩ Naftalɩ wɛr pɔ. 14Ka a lɛ jaa a Nãaŋmɩn 'yɛ'yɛrɛ Isaiya na dɔ̃ɔ 'yɛr ɩ yelmɩ̃ɛ, 15"Jebulun wɛr, Naftalɩ wɛr, a man sɔr a Jordan man gɔ̃ɔn. Galilee be a nɩyor na kpɩɛrɛ. 16A nɩbɛ na dɔ̃ɔ be libe pɔ nyɛn chãa, nɩbɛ bala na ba dɔ̃ɔ tara nyɛvʋr Nãaŋmɩn pɔ ɛ, nyɛn Nãaŋmɩn chãa kpɛ̃ɛ." 17A sɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃ Yesu piel na wʋ mʋɔlɔ 'yɛrɛ, "Yɩ lɩɛb a yɩ befʋ a saaju nãalʋ̃ʋ ta na." 18Yesu na wa de a Galilee man gogoro lana, wʋ nyɛn yɛɛr ayi Simon ban bʋɔlɔ Pita nɩ a wʋ yɛbɛ Andiru na lɔɔrɔ lɔyaar 'yɔ̃ɔnɔ̃ a kʋ̃ɔ pɔ. Ba dɔ̃ɔ ɩ jɩ̃nyɔɔrbɔ. 19Ka wʋ 'yɛr kʋ ba, "Yɩ turo ma, n vɛ̃ naa ka yɩ nyɔɔrɔ nɩbɛ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ pɔ." 20Ka ba tɔ̃ɔ tɩ̃ɛ a lɔyaarsɩ bar tɩ na ba turo wʋ. 21Wʋn lɛ yɩ a be chiine, wʋ lɛ nyɛn yɛɛr ayi, Jemesɩ na ɩ Jebedee bidaba naa a wʋ yɛbɛ Jɔɔn ka ba be a gboro pɔ nɩ a ba sãa Jebedee, maala a ba lɔyaarsɩ ka wʋ bʋɔl ba. 22A ba tɔ̃ɔ tɩɛ a gboro bar nɩ a ba sãa tɩ turo wʋ. 23Yesu yɔn a Galilee wile ba a lɔ̃ɔfʋ jiir tɩ mʋɔlɔ a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ 'yɛr nʋ̃ɔ tɩ sãana nɩrɛ jaa baal. 24Ka a wʋ yele yaar a Siriya ka ba tara a baalsɩ ba jaa waan a wʋ sɛ̃, bala a baalsɩ nɩ ɩ̃gãn ɔbɔ na nyɔɔ, bala na tara a sɩdɛbɛ, banyã baal tãanaa na nyɔɔ nɩ gbɛrfʋ jaa bʋrɔ, ka wʋ sãa a ba baalsɩ. 25Nɩyɔɔ yin Galilee, nɩ Dekapolisɩ, nɩ Jerusalɛm, nɩ Judiya nɩ a Jordan man gɔ̃ɔn wa turo wʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\