Filipai 1

1Maa Pɔɔl nɩ Timoti na ɩ a Yesu Kɩrɩsɩto tʋ̃tʋ̃nbɔ, lɛ sɛɛrɛ kʋrɔ a Nãaŋmɩn nɩbɛ na be a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ be a Filipai, lɔ̃ɔn a pupuorbiir nɩdierbe nɩ a sʋ̃sʋ̃nbɔ. 2Wɩ̃ɛfʋ nɩ nyã'maar na yi a sɩ Sãa Nãaŋmɩn nɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto sɛ̃, a be a yɩ sɛ̃. 3N ma puor a n Nãaŋmɩn yãan, maa wa tɩɛr yɩ sɔ̃ɔ jaa. 4N ma sʋɔrɔ na Nãaŋmɩn nɩ pʋpɛl kʋrɔ a yɩ jaa a n Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ pɔ, 5bojũu yɩ mɩ pʋɔ man mʋɔl a Nãaŋmɩn 'yɛrbir tɔtaa a bɩbir dɔ̃ɔ 'lɔ̃nɔ̃, tɩ tãn a pʋ̃pãanyã. 6A nɩtɔ̃ jũu, n tara na sɔɔfʋ ɩka a Nãaŋmɩn nyã na piel a tʋ̃vɩla a yɩ pɔ, na kãan ka a tɩ baar a Yesu Kɩrɩsɩto waa bɩbir. 7A tara na sɔr ɩka n tɩɛr a nɩtɔ̃ a yɩ jaa jũu, ɩn tara a yɩ tɩɛr jũu, ka ba lũ man nɩ bɔ̃jɔrsɩ bɩɩ, baa lũ ma ɛ, n chɛnɛ na mana a Nãaŋmɩn 'yɛr ɩka a ɩn yelmɩ̃ɛ, yɩ jaa lɔ̃ɔ põn ma a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ. 8Nãaŋmɩn lɛ ɩ a n dãasɩɛ sʋɔ a lɛ ɩn tara a yɩ tɩɛr fɩka a lɛ a Yesu Kɩrɩsɩto na tara a yɩ tɩɛr. 9Maa Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ nɩ nyã ɩka, a yɩ nʋ̃ taa wʋ lɛ pʋɔ 'yɔ̃ɔ yɔɔ jaa, nɩ yɛ̃ nɩ par bɔ̃ɔfʋ. 10Yɩn wa ɩrɛ a lɛ, an sʋ̃ʋ yɩ na ka yɩ bɔ̃ɔ bon 'lɔ na ɩ bʋ̃sʋ̃, ka a Kɩrɩsɩto waa bɩbir, ka yɩ ɩ chɛchɛ tɩ na yɩ ta tara chɛfʋ jaa ɛ, 11na yɩn sɛɛn yeltorsɩ wɔ̃mɔ̃ tu a Yesu Kɩrɩsɩto pɔ, ka nɩbɛ pɛɛrɛ 'yɔ̃ɔnɔ̃ nɩ Nãaŋmɩn yuor tɩɩr. 12N yɛɛr, n bʋɔrɔ na ɩka yɩ bɔ̃ɔ a par ɩka a lɛ na ɩ a n sɛ̃, sʋ̃ʋ ma naa ka n mʋɔl a Nãaŋmɩn 'yɛrbir. 13A lɛ na ɩ jũu, a chaar kʋ a bala na guro a nãa yir nɩ nɩrɛ jaa ɩka, ba 'yɔ̃ɔ ma naa a bɔ̃jɔrsɩ a Kɩrɩsɩto jũu. 14A maa ban 'yɔ̃ɔ a bɔ̃jɔrsɩ jũu, a yɛɛr yɔɔ jie na tara sɔɔfʋ a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ chɛnɛ na tara ɩ̃kpɛ̃ɔ mʋɔlɔ nɩ a Nãaŋmɩn 'yɛr nɩ nyãa ba joro dãbɩ̃ɛ ɛ. 15A ɩn yelmɩ̃ɛ ɩka, nɩbɛ bamɩne mʋɔlɔ na a Yesu Kɩrɩsɩto yele ban tara nɩ ma nyuur nɩ nɛchɩrɛ jũu, tɩchɛ bamɩne 'lɔ, mʋɔlɔ na a Kɩrɩsɩto yele na sʋ̃ʋn ma. 16Banyãna lɛ mʋɔlɔ a Kɩrɩsɩto yele yin nʋ̃fʋ pɔ, na ba bɔ̃ɔ a par ɩka ba pɔɔ ma naa a Nãaŋmɩn 'yɛrbir mʋɔlfʋ jũu. 17A bala ɩn de nie 'yɛr a ba 'yɛr na mʋɔl a 'yɛr nɩ nyuur, maal a lɛ ɩka a n dɔɔyɛ wʋ lɛ pʋɔ 'yɔ̃ɔ be a pɔɔfʋ die pɔ. 18Tɩchɛ bo lɛ an ɩ? A lɛ na ɩ nɩbijɩɛ lɛ ɩka ba mʋɔl a Yesu yele sɔr jaa pɔ, ka ba sɔɔn ɩka yelmɩ̃ɛ lɛ bɩɩ, jire lɛ bɩɩ, a nɩtɔ̃ vɛ̃ naa ka n pʋɔ pɛl. Yelmɩ̃ɛ jaa ɩn chɛnɛ na tara pʋpɛl. 19Bojũu n bɔ̃ɔn naa ɩka tu a yɩ Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ nɩ a Yesu Kɩrɩsɩto Sɩɛ sʋ̃ʋfʋ jũu, a lɛ na ɩ a n sɛ̃ ɩn nyɛn faafʋ. 20Bon 'lɔ na ɩ ma nɩbijɩɛ nɩ a n tɩɛrtɔ jie lɛ ɩka, vɩ̃ wʋ ta kpɛ ma sɔr jaa pɔ ɛ, tɩchɛ ka n tara ɩ̃kpɛ̃ɔ ka a Kɩrɩsɩto na nyɛ tɩɩr a n 'yɔ̃ɔ, ka a n nyɛvʋr pɔ lɛ, bɩɩ a n kũu pɔ lɛ. 21Bojũu maa 'lɔ, maa chɛnɛ nyɛvʋr pɔ, n ben be kʋ a Kɩrɩsɩto, ka maa mɩ kpi, ka a ɩ tɔ̃nɔ̃. 22Ala ɩ n chɛnɛ na nyɛvʋr pɔ, ɩn tʋ̃n tʋ̃vɩɛl yɔɔ, tɩchɛ n kaa ir buor? N ba bɔ̃ɔ a 'lɔ ɩn na kaa ir ɛ. 23A yelsɩ ayi anyã lũ ma naa, maa bɔfʋ lɛ ɩka n yi a ka tɩ be a Yesu Kɩrɩsɩto sɛ̃. A lɛ lɛ vɩla, 24tɩchɛ a chɛnɛ na fɛr kʋ yɩ, ala ɩ ɩn chɛnɛ na a nyɛvʋr pɔ. 25Ɩn be na bɔ̃ɔn a nɩtɔ̃, n bɔ̃ɔn na yelmɩ̃ɛ jaa ɩka ɩn chɛnɛ na be a yɩ jaa sɛ̃ naa sʋ̃nɔ̃ yɩ ka yɩ sɔɔ Nãaŋmɩn, na yɩ tara pʋpɛl a yɩn sɔɔ wʋ jũu. 26A lɛ ɩn lɛ lɛ be a yɩ sɛ̃ go, ka a yɩ pʋpɛl yɩn tara a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ lɛ pʋɔ 'yɔ̃ɔ a maa tʋ̃mɔ̃ jũu. 27Yele jaa wa ɩ, yɩ nyɔɔ yɩ mɩ̃ɛ vɩla a lɛ a Kɩrɩsɩto 'yɛr nʋ̃ɔ na wile. Ka n wan wa nyɛ yɩ bɩɩ, maa ba wa be a yɩ sɛ̃ tɩ wõ a yɩ yele, ɩn bɔ̃ɔn ɩka yɩ ara na kpɛ̃ɔ nɩ nɛbʋ̃'yen, na yɩ tara tɩɛr bʋ̃'yen a sɔɔfʋ nɩ a 'yɛr nʋ̃ɔ pɔ, 28na yɩ ta joro dãbɩ̃ɛ nɩ a bala na 'yɛr ɩka a ba ɩ lɛ lɛ ɛ. A nyã ɩn jɩ̃nɛ kʋ ba ɩka ban din dɔɔyɛ, tɩchɛ ka Nãaŋmɩn faa yɩ. 29'Lɔ lɛ kʋ yɩ a kpɛ̃ɔ a wʋ wɩ̃ɛfʋ jũu, a ba ɩ a Yesu yɩn sɔɔ tɛɛ ɛ, tɩchɛ yɩn lɔ̃ɔn wʋ dire a dɔɔyɛ jũu. 30Ka a dɔɔyɛ nyã yɩn be na dire ɩn a dɔɔyɛ 'lɔ yɩn nyɛ ɩn di, nɩ a dɔɔyɛ yɩn be na chɛnɛ wõnõ ɩn dire.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\