Filipai 2

1Ala ɩ yɩ tara na ɩ̃kpɛ̃ɔ, bojũu yɩ ɩn bʋ̃'yen nɩ a Kɩrɩsɩto, na yɩ tara ɩ̃gãn 'maar a wʋ nʋ̃fʋ pɔ, na yɩ tara nɛbʋ̃'yen nɩ a Nãaŋmɩn Sɩɛ na yɩ nyɛ vɩla nɩ nɩbaal, 2yɩ pãa vɛ̃n ka a n pʋpɛl sɛɛ, yɩn tara tɩɛr bʋ̃'yen, na yɩ tara nʋ̃fʋ bʋ̃'yen, na yɩ tara Nãaŋmɩn Sɩɛ bʋ̃'yen nɩ tɩɛr bʋ̃'yen. 3Yɩ ta maal yele 'lɔ na ɩ nyuur yele bɩɩ na yɩ wile yɩ mɩ̃ɛ ɛ, tɩchɛ yɩ siir yɩ mɩ̃ɛ 'yɔ̃ɔnɔ̃ nɩbɛ gar a yɩ mɩ̃ɛ. 4Ɩ̃sʋɔ jaa wʋ ta bʋɔrɔ a wʋ pʋpɛl bonsɩ ɛ, tɩchɛ ala nɩ na pɛlɛ a yɩ taaba pʋʋr. 5Yɩ tara a tɩɛr nyã nɩ wʋ ju a Yesu Kɩrɩsɩto na dɔ̃ɔ tara. 6Wʋn sɔɔ jɩ̃taa nɩ Nãaŋmɩn ka ba ɩ bʋ̃'yen, tɩchɛ waa de a jɩ̃taa nyã mana nɩ Nãaŋmɩn ɛ, wʋ den bar, 7tɩchɛ na wʋ siir wʋ mɩ̃ɛ, na wʋ maal wʋ mɩ̃ɛ tʋ̃tʋ̃nɔ̃, ka ba dɔɔ wʋ ka wʋ tara nɩsaal ɩ̃gãn, na wʋ ɩ nɩsaal. 8Wʋ siir wʋ mɩ̃ɛ nɩsaal kaar tu a Nãaŋmɩn nɛɛ lɛ̃ɛɛ tɩ kpin a daa ju. 9A lɛ jũu, Nãaŋmɩn 'mɔɔ wʋn ka wʋ do gar bon jaa, na wʋ kʋ wʋ yuor na gar a yoe a jaa. 10Nãaŋmɩn maal a nɩtɔ̃ ka a Yesu yuor jũu, gbɛdumo jaa na gbur naa a saaju nɩ a wɛr pɔ, nɩ a tẽe par, 11ka a jãlbie a jaa 'yɛr ɩka, Yesu Kɩrɩsɩto lɛ ɩ a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ a Sãa Nãaŋmɩn yuor tɩɩr. 12A lɛ jũu, n yɛɛr, nɩtãa a lɛ jaa yɩn ma sɔɔ ma, a ba ɩ a sɔ̃ɔ 'lɔ ɩn maa wa be a yɩ jie tɛɛ ɛ, tɩchɛ yɩ sɔɔ ma gar a lɛ ɩn sɔɔ ba be a yɩ sɛ̃ ɛ. Yɩ mʋ̃ɔ nɩbir tʋ̃nɔ̃ a yɩ faafʋ tʋ̃mɔ̃ nɩ dãbɩ̃ɛ nɩ mɩrfʋ. 13Bojũu yɩn tʋ̃ɔ tʋ̃ a lɛ an ɩ Nãaŋmɩn lɛ sʋ̃nɔ̃ yɩ ka yɩ tara ɩ̃kpɛ̃ɔ na yɩn tʋ̃ a lɛ wʋ̃n bʋɔrɔ. 14Yɩ ma maal bon jaa tɩ na yɩ ta ma ɩrɛ gbʋrɔ̃ gbʋrɔ̃ bɩɩ chɩrɛ taa ɛ. 15Ka yɩ kʋ̃ tara chɛfʋ nɩ yele jaa ɛ, na yɩ ɩ Nãaŋmɩn bibiir banyã na ba tara chɛfʋ jaa ɛ, na yɩ kpɩɛrɛ wɛr nyã pɔ tʋ̃dɛbɛ nɩ yelbe-ɩrbɛ na be na yɩ chaar ŋmɛrbie kaar a wɛr pɔ. 16A lɛ yɩn sɔɔ a nyɛvʋr 'yɛr lɛ na sʋ̃ʋ ma ka a Yesu waa bɩbir ka n na tʋ̃ɔ wiil a n mɩ̃ɛ ɩka n ba jo pɔrɔ ɛ, bɩɩ a n tʋ̃mɔ̃ ba ɩ pɔrɔ ɛ. 17Ala sɔɔ ɩ ɩn din dɔɔyɛ naa pʋɔ a yɩ dɔɔyɛ pɔ yɩn dire yɩn sɔɔ Nãaŋmɩn jũu, n pʋɔ pɛl naa nɩ yɩ jaa. 18A lɛ jũu, yɩ mɩ pʋɔ ma ka sɩ chɩlɛ. 19Ala ɩ a sɩ Soro Yesu wa sɔɔ naa, ɩn tʋ̃n Timoti ka wʋ wa a yɩ sɛ̃ sɔ̃ɔ kɔ̃ɔ ka n wõ a yɩ yele ka a ɩ̃gãn 'maa ma. 20N ba tara nɩrɛ jaa na kaara a wʋ kaar ɛ, ka wʋ na tara a yɩ bʋ̃bʋɔrsɩ jaa ɛ. 21Ba jaa bʋɔrɔ naa a ba pʋpɛl bʋ̃bʋɔrsɩ, na baa bʋɔrɔ ala na pɛlɛ a Yesu Kɩrɩsɩto pʋɔ ɛ. 22Tɩchɛ Timoti tɩɛr 'lɔ yɩn bɔ̃ɔn fɩka sãa nɩ wʋ bie, wʋ pʋɔ ma naa ka sɩ mʋɔl a Nãaŋmɩn 'yɛr nʋ̃ɔ. 23A lɛ jũu, n bʋɔrɔ na ɩka n tʋ̃ wʋ a yɩ sɛ̃, maa wa nyɛ lɛ yelsɩ na ɩrɛ kʋrɔ ma. 24N sɔɔ naa ɩka a sɩ Soro na yuon sɔr kʋ ma ka maa mɩ̃ɛ wa nyɛ yɩ fɔɔ jaa. 25Bojũu n nyɛn ka a ɩ fɛrfʋ kʋ ma ɩka n tʋ̃ Epafaroditusɩ na ɩ a n yɛbɛ nɩ a n tʋ̃tʋ̃tɔ sʋɔ, na wʋ mɩ dire a n dɔɔyɛ tɔ sʋɔ. Wʋ mɩ ɩn a yɩ tʋ̃tʋ̃nɔ̃ yɩn tʋ̃ ka wʋ wa maal a n bʋ̃bʋɔrsɩ kʋ ma. 26Bojũu wʋ bʋɔrɔ na ɩka wʋ nyɛ yɩ jaa tɩchɛ ka a wʋ pʋɔ sɔ̃ɔ yɔɔ jaa, bojũu yɩ wõn an ɔɔrɔ wʋ. 27Yelmɩ̃ɛ, a ɔɔrɔ wʋn nɩbijɩɛ ka wʋ chɛ bɩ̃lãa naa kpi. Tɩchɛ Nãaŋmɩn wa kãan a wʋ nɩbaal, a ba ɩ 'lɔ tɛɛ ɛ, tɩchɛ wʋ mɩ kãan a n nɩbaal, ka n ta tara pʋsɔ̃ɔ yɔɔ ɛ. 28Bojũu maa lɛ mʋ̃ɔ nɩbir ɩka n tʋ̃ wʋ a yɩ sɛ̃, ka a yɩ pʋɔ na pɛl ala ɩ yɩ lɛ nyɛ wʋn go, ka a n ɩ̃gãn na 'maa. 29Yɩ sɔɔ de wʋ nɩ pʋpɛl a sɩ Soro jũu, na yɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a nɩbɛ banyã taaba, 30bojũu wʋ din dɔɔyɛ a wʋ nyɛvʋr pɔ, na wʋ ta ɩrɛ na kpi a Kɩrɩsɩto tʋ̃mɔ̃ jũu ɩka wʋ tʋ̃ a tʋ̃mɔ̃ ala yɩn ba tʋ̃ɔ tʋ̃ kʋ ma ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\