Filipai 3

1N yɛɛr, a baaraa nɩ nyã ɩka yɩ tara pʋpɛl a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ. A ba ɩ tuo kʋ ma ɩn lɛ sɛɛrɛ a yelsɩ ala nɩ a ju kʋrɔ yɩ go ɛ, an ɩn sʋ̃ʋfʋ kʋ yɩ. 2Yɩ bɔ̃ɔnɔ̃ sʋ̃ nɩ a baar banyãna, ba ɩn yelbe-ɩrbɛ na ba ma ŋmara nɩbɛ yɔɩ pɔrɔ. 3Bojũu sɩn lɛ ɩ a yɔŋmarba sɩrɛ jaa, na sɩ puoro a Nãaŋmɩn a Sɩɛ pɔ, na sɩ tara tɩɩr a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ, na saa kaara a ɩ̃gãn ɛ. 4Maa gba tara na mana na tʋ̃ɔ man tu a ɩ̃gãn pɔ. Ala ɩ nɩrɛ mɩ tara na yelsɩ amɩne na man, ka a lɛ na vɛ̃ ka wʋ tara sɔɔfʋ a ɩ̃gãn pɔ, maa tara na gar wʋ. 5Ba ŋmaan a n yʋɔr a ber aniin daar, ka n ɩ a Isɩral nɩrɛ naa ɩ a Benjamin bal nɩrɛ, naa ɩ Heburu, ka ba dɔɔ ma ka ɩ Heburu nɩrɛ. A nɛɛ tufʋ jũu, ka ɩ Farasee. 6N dɔ̃ɔn mʋ̃ɔ nɩbir naa gere a pupuorbiir gbulsɩ, a nɛbinãa yeltorsɩ jũu, n ba tara chɛfʋ jaa ɛ. 7Tɩchɛ a ala a jaa ɩn dɔ̃ɔ nyɛ tɩɛr ɩka a tara na tɔ̃nɔ̃, n wa nyɛn ka a ba tara tɔ̃nɔ̃ jaa kʋ ma ɛ, a Yesu Kɩrɩsɩto jũu. 8Bo lɛ gar a nɩtɔ̃, n nyɛn ka bon jaa ba tara tɔ̃nɔ̃ ɛ, maa de man ala na tara tɔ̃nɔ̃ ala ɩ n bɔ̃ɔ naa a n Soro Yesu Kɩrɩsɩto na ɩ a tɩɩr sʋɔ. A wʋ jũu lɛ n bar bonsɩ a jaa. A ɩn sɔ̃sɔɔr kʋ ma, ɩn bʋɔrɔ ɩka n bɔ̃ɔ Kɩrɩsɩto, 9tɩ naa bʋɔrɔ ɩka n be a wʋ pɔ, naa ta bʋɔrɔ a maa mɩ̃ɛ yeltorsɩ ala na yi a nɛbinãa pɔ ɛ, tɩchɛ a yeltorsɩ ala na yi a Kɩrɩsɩto sɔɔfʋ pɔ. A yeltorsɩ anyã lɛ yi Nãaŋmɩn sɛ̃ naa ɩ sɔɔfʋ. 10N bʋɔrɔ na ɩka n bɔ̃ɔ a Kɩrɩsɩto nɩ a wʋ kũu pɔ lɩɛb irfʋ kpɛ̃ɔ, naa lɔ̃ɔn wʋ di a dɔɔyɛ wa kaara a wʋ kaar a wʋ kũu pɔ, 11ka n mɩ wa pʋɔ a bala mɩ na wa lɩɛb ir a kũu pɔ. 12A ba ɩ n tara na a anyãna a jaa ɛ, bɩɩ n ɩn chɛchɛ ɛ, tɩchɛ n mʋ̃ɔn nɩbir ɩka n nyɔɔ kpɛ̃ɔ, ka Yesu Kɩrɩsɩto mɩ nyɔɔ ma kpɛ̃ɔ. 13N yɛɛr, n ba 'yɛr ɩka n nyɔɔn yele jaa baar ɛ. Tɩchɛ yele bʋ̃'yen ɩn ɩ lɛ ɩka, n ĩin a ala na be a puor bar, tɩ mʋ̃ɔ nɩbir tɩɛrɛ a ala na be a niem. 14N mʋ̃ɔn nɩbir ɩka n tɩ de a saaju kʋfʋ a Nãaŋmɩn na bʋɔl ma tu a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 15A sɩn bala na baa a Nãaŋmɩn Sɩɛ pɔ, sɩ mɩ ma tara a bonsɩ a nyãna tɩɛr. Tɩ yɩn wa tɩɛr yelyuo yele jaa pɔ, Nãaŋmɩn na vɛ̃n ka yɩ bɔ̃ɔ a yelnyɩnɛ. 16Yɩ vɛ̃ ka sɩ mʋ̃ɔ nɩbir nɩ a bonsɩ anyãna sɩn ben tara. 17N yɛɛr, yɩ pʋɔ a yɩ taaba na yɩ turo a lɛ ɩn dɔ̃ɔ maal wiil yɩ, na yɩ bɔ̃ɔn a bala na kpɩɛrɛ a lɛ sɩn wiil yɩ. 18Bojũu n dɔ̃ɔ de nie 'yɛr kʋ yɩ, tɩchɛ pʋ̃pãanyã nɩbikʋ̃ɔ pɔ lɛ n 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, bamɩne kpɩɛrɛ na fɩka a Kɩrɩsɩto daa ɩn 'laarfʋ kʋ ba. 19A ba baaraa ɩn sɔ̃ɔfʋ, a ba ŋmɩn lɛ ɩ a ba ɩ̃gãn bʋ̃bʋɔrsɩ. Ba wile na ba mɩ̃ɛ nɩ yelsɩ ala na ɩ vɩ̃ nɩ ɩfʋ, a ba tɩɛrsɩ ɩn a wɛr nyã ju bʋ̃bʋɔrsɩ tɛɛ tɩɛr. 20Tɩchɛ sɩn 'lɔ ɩn saaju Nãaŋmɩn bibiir, be lɛ sɩ chɛlɛ a Fafaara na ɩ a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto ka wʋ na yi wa. 21A 'lɔ na tara kpɛ̃ɔ tʋ̃ɔ bon jaa na wʋ pire, wʋn den a kpɛ̃ɔ 'lɔ lɩɛb a sɩ ɩ̃gãma ka a kaara a wʋ mɩ̃ɛ tɩɩr ɩ̃gãn kaar.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\