Filipai 4

1A lɛ jũu, n yɛɛr yɩn ɩn nʋ̃, naa pãa bʋɔrɔ ɩka n nyɛ yɩ, yɩn lɛ ɩ a n pʋpɛl nɩ a nãa jupil, yɩ ara kpɛ̃ɔ a sɩ Soro pɔ n barmɩne. 2N 'maal a Yuodiya nɩ Sɩntachi ɩka ba tara a tɩɛr bʋ̃'yen nyãna a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ. 3Ɔ̃ɔ, n mɩ lɛ sʋɔrɔ fʋ naa, n baraa ɩka fʋ sʋ̃ʋ a pɔbɔ banyãna, ba lɔ̃ɔn man di dɔɔyɛ a Nãaŋmɩn 'yɛr nʋ̃ɔ mʋɔlfʋ pɔ 'matãan Kɩlɛmɛntɩ, na ɩ a n tʋ̃tʋ̃taaba, a bala yoe na be a nyɛvʋr gãn pɔ. 4Yɩ tara pʋpɛl a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ sɔ̃ɔ jaa. N lɛ bɔ̃ɔ 'yɛrɛ kʋrɔ yɩ, yɩ tara pʋpɛl. 5Vɛ̃ ka nɩrɛ jaa nyɛ lɛ yɩn siir a yɩ mɩ̃ɛ jɩ̃. A sɩ Soro waa ta naa. 6Yɩ ta vɛ̃ ka yele jaa wõnõ yɩ ɛ, tɩchɛ a yɩ Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ pɔ, yɩ ma puor wʋ yãan, na yɩ vɛ̃ ka Nãaŋmɩn bɔ̃ɔ a bon 'lɔ yɩn bʋɔrɔ. 7A Nãaŋmɩn nyã'maar na gar a nɩsaal bɔ̃ɔfʋ, na gun a yɩ nyãn, nɩ a yɩ tɩɛrsɩ a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 8N yɛɛr, a baaraa nɩ nyã ɩka bon 'lɔ jaa na ɩ yelmɩ̃ɛ, nɩ bon 'lɔ jaa na ɩ 'yɔ̃ɔfʋ, nɩ bon 'lɔ jaa na tor, nɩ bon 'lɔ jaa na ɩ chɛchɛ, bon 'lɔ jaa na ɩ nʋ̃fʋ, nɩ bon 'lɔ jaa na ɩ pʋpɛl, ala ɩ bon 'lɔ jaa na ɩ vɩla, nɩ bon 'lɔ jaa na sɛɛn pɛɛfʋ, yɩ tɩɛrɛ a bonsɩ anyãna. 9Bon jaa yɩn jãn tɩ na yɩ nyɛ, tɩ na yɩ wõ yi a n sɛ̃, yɩ maala yaa, ka a Nãaŋmɩn na ɩ nyã'maar sʋɔ, na ben a yɩ sɛ̃. 10N tara na pʋpɛl a sɩ Soro 'yɔ̃ɔ nɩ yɩn wiil ɩka yɩ chɛnɛ na tara a n tɩɛr. Yelmɩ̃ɛ yɩ dɔ̃ɔ tara a n tɩɛr tɩ na yaa tʋ̃ɔ nyɛ sɔr wiil ɛ. 11N ba 'yɛrɛ wile ɩka n bʋɔrɔ na bon jaa ɛ, bojũu n dɔ̃ɔ jãn lɛ ɩn na tara bon ka wʋ sɛɛn ma. 12N bɔ̃ɔn lɛ an sɛɛ ɩka nɩrɛ wʋ tara jaa pʋʋrbile, naa lɛ bɔ̃ɔ lɛ an sɛɛ ɩka nɩrɛ wʋ tara yɔɔ. A yelsɔɔlaa nyãna lɛ n jãn naa guolo nɩ a n mɩ̃ɛ, ka kɔ̃ kpɛ man bɩɩ, ka n tara na na di bɩɩ, ka bɩ̃lãa gba lɛ n tara na di, ka n tara na yɔɔ bɩɩ, n ba tara bon jaa ɛ. 13Ɩn tʋ̃ɔ ɩ a anyãna a jaa tu a Yesu Kɩrɩsɩto na kʋ ma a kpɛ̃ɔ pɔ. 14Tɩchɛ yɩ maal vɩla, yɩn sʋ̃ʋ ma a sɔ̃ɔ 'lɔ ɩn dire a dɔɔyɛ. 15Yɩn Filipai nɩbɛ bɔ̃ɔn naa ɩka a daar 'lɔ̃nɔ̃ jaa yɩn sɔɔ a Nãaŋmɩn 'yɛr, a sɔ̃ɔ 'lɔ jaa ɩn yi a Masedonɩya, pupuorbiir gbulsɩ ɩ̃sʋɔ jaa ba kʋ ma bon ɛ, ka yɩn tɛɛ ba lɛ ɛ. 16A sɔ̃ɔ 'lɔ gba ɩn be a Tɛsalonika, yɩ sʋ̃ʋ man nɩ a n bʋ̃bʋɔrsɩ gar gbɛbʋ̃'yen. 17A ba ɩ tɔ̃nɔ̃ lɛ n bʋɔrɔ ɛ, tɩchɛ n bʋɔrɔ na ɩka yɩ nyɛ ɩka a Nãaŋmɩn wʋ yab yɩ na wʋ sʋ̃ʋ yɩ. 18N nyɛn a n sãyar yɔɔ, naa gba nyɛ tɩ põn bar ka a sɛɛn ma, pʋ̃pãanyã n nũu kpɛ naa a kʋfʋ ala yɩn tʋ̃n a Epafaroditusɩ ka wʋ wa kʋ ma, ka a yɩ kʋfʋ anyãna kaar fɩka a bɔɔrlo bomo ala na nyuro nʋ̃ɔ naa pɛlɛ a Nãaŋmɩn pʋɔ. 19A n Nãaŋmɩn na kʋ yɩn a yɩ bʋ̃bʋɔrsɩ a jaa tu a wʋ tɩɩr nãbonsɩ ala na be a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. 20A sɩ Sãa Nãaŋmɩn wʋ nyɛrɛ tɩɩr bɩbir nɩ bɩbir jaa. A ɩ a lɛ. 21Yɩ puor a Nãaŋmɩn nɩbɛ ba jaa na be a Yesu Kɩrɩsɩto 'yɔ̃ɔ. A n yɛɛr na be a ka mɩ puoro yɩ naa. 22A Nãaŋmɩn nɩbɛ mɩ ba jaa puoro yɩ naa, ka a bala mɩ na be a nãkpɛ̃ɛ Siisa yir mɩ puoro yɩ. 23A sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto wɩ̃ɛfʋ a be a yɩ sɩɩr pɔ. A ɩ a lɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\