Yelwiilsɩ 15

1N nyɛ naa a nɛ'maa yelwiilaa jɩ̃nɛ ɩ̃sʋɔ a saaju, malakasɩ ayopõi na tara wõmsɩ ayopõi, ala lɛ ɩ a baaraa na vɛ̃ ka Nãaŋmɩn suur lo. 2N lɛ nyɛn bon na kaara fɩka man kʋ̃ɔ jaa wel wel nyɩlɛ chãana kaar lɔ̃ɔtãan bũu ka nɩbɛ ara a wʋ gogoro par. Bala lɛ jɛb tʋ̃ɔ a mɔdʋ̃ɔ nɩ a wʋ bʋtɩɩ nɩ a yuor jɩ̃nɛ. Nãaŋmɩn kʋ ban kõrõjomsɩ 3ka ba yiele nɩ a wʋ gbãgbaa Mosesɩ nɩ a Pɛraabile yiele 'yɛrɛ, "A Soro Nãaŋmɩn na ɩ a Tʋ̃ɔfʋ Sʋɔ, a fʋ tʋ̃mɔ̃ 'maan nɛɛ tɩ põn bar, fʋ ɩn nɩtor nɩ yelmɩ̃ɛ sʋɔ, fʋ̃ʋ lɛ ɩ a nãmɩne ba jaa Nãa. 4An lɛ kʋ̃ joro a fʋ̃ʋ Soro dãbɩ̃ɛ na wʋ kʋ a fʋ yuor tɩɩr ɛ? Bojũu fʋ̃ʋ tɛɛ lɛ ɩ chɛchɛ. A paalsɩ a jaa na wa gãn kpa tẽe a fʋ niem, bojũu nɩrɛ jaa nyɛ naa a fʋ tʋ̃torsɩ." 5Bojũu a anyã puor, n kãan nyɛ a saaju ka a Nãaŋmɩn puorfʋ yir a jichɛchɛ 'lɔ na ɩ a dãasɩɛ jie ka wʋ yuo. 6Ka a malakasɩ ayopõi yi a jichɛchɛ nyãna na ba tara a Nãaŋmɩn suur wõmsɩ ayopõi sun bʋ̃pɩɛl na nyɩlɛ ka a sɛlma bʋ̃lunsɩ bãbɩ̃ a ba nyãn pɔ. 7Be lɛ ka a bʋ̃nɩbie anaar bala ɩ̃sʋɔ kʋ a malakasɩ ayopõi bala sɛlma laar ayopõi na sɛɛr nɩ a Nãaŋmɩn nyã na be be jaa kpo kpo suur. 8Ka a jʋʋr sɛɛ a Nãaŋmɩn puorfʋ yir yi a Nãaŋmɩn tɩɩr nɩ a wʋ kpɛ̃ɔ pɔ, ka nɩrɛ jaa kʋ̃ tʋ̃ɔ kpɛ a puorfʋ yir ka a malakasɩ ba wa baar a Nãaŋmɩn suur wõmsɩ ala baar ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\