Yelwiilsɩ 17

1A malakasɩ ayopõi na tara a laar ayopõi, ɩ̃sʋɔ wan wa 'yɛr kʋ ma, "Wa, ɩn wiil fʋn a lɛ a pɔɔ baa nyã yuor na yi na jɩ̃nɛ a mansɩ nɛɛ 'yɛr tɔɔrfʋ. 2'Lɔ lɛ a wɛr nãmɩne gãn ka a wɛr nɩbɛ mɩ buu nɩ a wʋ sɛ̃sɛ̃yele." 3Be lɛ, a malaka 'mɔɔ man a Sɩɛ pɔ chiin a mɔgɔ̃ɔ pɔ. Be lɛ n tɩ nyɛ a pɔɔ na jɩ̃nɛ a mɔdʋ̃jɩɛ ju. Ka a mɔdʋ̃ɔ nyã ɩ̃gãn wʋ jaa pɔɔn yoe na fere nɩ Nãaŋmɩn na wʋ tara jur ayopõi nɩ ɩlɛ pie. 4A pɔɔ vaar naa fɔjɩ ile ile na wʋ pɩ̃ɛn sɛlma nɩ kʋsɩsʋ̃n nɩ lɛrbikpɩ̃ɛn. Wʋ tara naa a sɛlma ŋmele a wʋ nũsʋ̃ɔ pɔ a wʋ tʋ̃ kakaba nɩ a wʋ sɛ̃sɛ̃yele na sɛɛ. 5Yuor sɛb mar a wʋ gberaa pɔ, "Fʋn kʋ̃ tʋ̃ɔ bɔ̃ɔ a par ɛ, a Babilon na yi yuor, pɔɔ baar ma, nɩ a wɛr tʋ̃ kakabsɩ ma." 6N nyɛn a pɔɔ na nyũ a Nãaŋmɩn nɩbɛ jɩ̃ɩ buu, a bala na di a Yesu dãasɩɛ. Ɩn wa nyɛ wʋ a lɛ, nɛɛ 'maa ma naa. 7Ka a malaka sʋʋr ma, "Ŋmɩnɛ a nɛɛ 'maa fʋ? Ɩn wiil fʋ naa a pɔɔ nɩ a mɔdʋ̃ɔ wʋn do na tara jur ayopõi nɩ ɩlɛ pie yelsɔɔlaa par. 8A mɔdʋ̃ɔ 'lɔ fʋn nyɛ, wʋ dɔ̃ɔ be be, pʋ̃pãanyã waa lɛ be be go ɛ. Wʋn yi naa a bɔɔ fulom pɔ na wʋ chen a sɔ̃ɔfʋ jie. A wɛr nɩbɛ bala yoe na ba sɛb a nyɛvʋr gãn pɔ ɛ, yi a wɛr maalfʋ daar ɛ, bala wa nyɛ a mɔdʋ̃ɔ nyã, nɛɛ na 'maa ba naa bojũu wʋ dɔ̃ɔ be be na waa lɛ be be ɛ, tɩ na wʋn lɩɛb wa. 9"A ka ɩ naa tɩɛr na tara yɛ̃ 'yɛr. A jur ayopõi ɩ naa a tɔ̃n ayopõi a pɔɔ na jɩ̃nɛ, nɩ a nãmɩne ayopõi. 10A ba anũu kpi naa tɩ ka bʋ̃'yen chɛnɛ, bʋ̃'yen mɩ ba wa sɛrɛ ɛ. Tɩchɛ 'lɔ wa wa, wʋn kor bɩ̃lãa. 11A mɔdʋ̃ɔ 'lɔ na dɔ̃ɔ be be na waa lɛ be be go ɛ, wʋ ɩ naa a nãmɩne aniin sʋɔ na pʋɔ ayopõi bala pɔ na chiine a sɔ̃ɔfʋ jie. 12"A ɩlɛ pie ala fʋn nyɛ ɩ naa nãmɩne pie na ba di a nãa sɛrɛ ɛ, tɩchɛ ban kʋ ban kpɛ̃ɔ ka ba ɩ nãmɩne lɔ̃ɔn a mɔdʋ̃ɔ sɔ̃ɔ bɩ̃lãa. 13Ba jaa tɩɛr ɩn bʋ̃'yen, ka ba de a ba kpɛ̃ɔ nɩ fɔ̃ɔ kʋ a mɔdʋ̃ɔ. 14Ban ŋmaan naa a Pɛraabile jɛɛr, tɩchɛ ka a Pɛraabile na tʋ̃ɔ ba, bojũu 'lɔ lɛ ɩ a sorbo ba jaa Soro nɩ a nãmɩne ba jaa Nãa. A bala wʋn bʋɔl na wʋ chɛl ir ka ba turo nɩ yelmɩ̃ɛ, na pʋɔ wʋ naa." 15Ka a malaka 'yɛr kʋ ma, "A kɔ̃n ala fʋn nyɛ be a pɔɔ baa 'lɔ na jɩ̃nɛ, ɩ naa a nɩbʋrsɩ, nɩyɔɔ, paalsɩ nɩ 'yɛrbʋrsɩ. 16A mɔdʋ̃ɔ nɩ a ɩlɛ pie ala fʋn nyɛ ban 'laar naa a pɔɔ baa nyãna na ba tɔɔ wʋ chɩɛr tɩ chɛ wʋ sal'mʋɔr. Ban 'wɔb wʋ naa tɩ chɛ 'yɔ̃ɔ bũu pɔ ka wʋ di. 17Bojũu an ɩ Nãaŋmɩn lɛ de 'yɔ̃ɔ a ba tɩɛr pɔ ka ba na ɩ a wʋ bɔfʋ, ka ba jaa tɩɛr ɩ bʋ̃'yen ka ba sɔɔ de a ba kpɛ̃ɔ kʋ a mɔdʋ̃ɔ ka wʋ di nãa ka Nãaŋmɩn 'yɛr wa maal baar. 18A pɔɔ fʋn nyɛ ɩ naa a tẽkpɛ̃ɛ 'lɔ nãa na tʋ̃ɔ a wɛr nãmɩne ba jaa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\