Yelwiilsɩ 20

1N nyɛn a malaka na yi a saaju suro waara tara a bɔɔ fulom 'lɔ pãn bir nɩ bɔ̃jɔr gbor. 2Wʋ tʋ̃ɔ naa a dajɩl 'lɔ na ɩ a kõr waa, 'lɔ lɛ ɩ a dɛɛr sʋɔ na ɩ a Satan na wʋ lũ wʋ nɩ a bɔ̃jɔr gbor ka wʋ̃n maal yuomo tur (1,000). 3Wʋ lɔb wʋn 'yɔ̃ɔ a bɔɔ fulom nyã pɔ, tɩ kpal na wʋ 'yɔ̃ɔ jɩ̃nɛ a wʋ kʋ̃ lɛ tʋ̃ɔ a paalsɩ bɛl go ɛ, ka a yuomo tur (1,000) wa baar. A ala puor, ban yuo wʋ naa ka wʋ maal ber bɩ̃lãa. 4N nyɛn nãa dakɔɔr, ka a bala na jɩ̃nɛ, ba kʋ ban sɔr ɩka ba tɔɔr 'yɛr. N lɛ nyɛ naa a bala na dɔ̃ɔ dire a Yesu dãasɩɛ nɩ a Nãaŋmɩn 'yɛr jũu ban kʋ, n nyɛn a ba sɩɩr. Bala lɛ ba sɔɔ puor a mɔdʋ̃ɔ nɩ a bʋtɩɩ ɛ, bɩɩ sɔɔ de a wʋ jɩ̃nɛ a ba gber pɔ bɩɩ a nuur pɔ ɛ. Ba ir naa a kũu pɔ ɩ vʋɛ ka bala naa Yesu lɔ̃ɔ di nãa a yuomo tur (1,000). 5A kũn bala na chɛ baa ir ɛ, ka a yuomo tur (1,000) ala ba wa baar ɛ. A dɔ̃ɔ dɔ̃ɔ kũu pɔ irfʋ lɛ a anyã. 6Pʋpɛl lɛ kʋ a nɩ chɛchɛsɩ banyãna na de nie ir a kũu pɔ ɩ vʋɛ. A gbɛɛ ayi kũu kʋ̃ lɛ pɔɔ ba go ɛ, tɩchɛ ban ɩn a Nãaŋmɩn bɔɔr lorbo, ka bala nɩ a Nɩ-iraa lɔ̃ɔ di nãa a yuomo tur (1,000) ala pɔ. 7A yuomo tur wa ta, a malaka na yuo naa a Satan a bɔɔ fulom 'lɔ pɔ na wʋ for wʋ bar, 8ka wʋ yi bɛlʋ̃ a wɛr kõkobo anaar wʋ jaa nɩbɛ, Gɔɔg nɩ Magɔgɩ na wʋ lɔ̃ɔ ba jaa ka ba ŋmaa jɛɛr. A nɩbɛ waa naa fʋn kʋ̃ tʋ̃ɔ ba sɔr ɛ. 9Ba yɛr a wɛr wʋ jaa na ba wa jilʋ̃ a Nãaŋmɩn nɩbɛ jaa jie a tẽe 'lɔ a Nãaŋmɩn na nʋ̃. Tɩchɛ ka a bũu yi saaju lo di ba jaa. 10Ka a dɛɛr sʋɔ 'lɔ na bɛlʋ̃ ba, ba lɔb wʋn 'yɔ̃ɔ a jerbɩ bũu na dire pɔ, be lɛ a mɔdʋ̃ɔ nɩ a jir ŋmara 'yɛ'yɛrɛ be. Ban ge ba naa mɔ̃tɔ̃ɔ nɩ tɩ̃sɔɔ wʋ jaa, ka ba be be jaa kpo kpo. 11N pãa lɛ nyɛn a nãa dakɔɔ pɩla, ka a 'lɔ na jɩ̃nɛ. A tẽe nɩ a saaju bɔr a wʋ niem, baa lɛ tara jie go ɛ. 12N nyɛn a kũn, bil naa bɛrɛ ka ba ara a nãa dakɔɔ niem, a ba yuor gãma bin. Ba lɛ yuon a gãn ɩ̃sʋɔ na ɩ a nyɛvʋr gãn. Ba tɔɔr naa a kũn bala 'yɛr nɩtãa a lɛ ban dɔ̃ɔ maal a ba sɛb 'yɔ̃ɔ a gãn pɔ bin. 13A man tɩr naa a kũn ala wʋn tara, ka a kũu nɩ a kpĩisɩ tẽe mɩ tɩr a kũn bala ban tara, ka ba tɔɔr nɩrɛ ɩ̃sʋɔ jaa 'yɛr a lɛ wʋn dɔ̃ɔ maal. 14Ba lɔb a kũu nɩ a kpĩisɩ tẽe 'yɔ̃ɔ a bũu dagel pɔ. A bũu nyã na dire lɛ a kũu gbɛɛ ayi. 15Ala ɩ nɩrɛ jaa yuor ba wa sɛb a be a nyɛvʋr gãn pɔ ɛ, ban lɔb wʋn 'yɔ̃ɔ a bũu dagel nyã pɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\