Worom 10

1N yɛɛr, lɛ a n nyãa na bʋɔrɔ ka n sʋɔrɔ nɩ Nãaŋmɩn lɛ ɩka, a Isɩral nɩbɛ ba nyɛ faafʋ. 2Bojũu ɩn tʋ̃ɔn di a ba dãasɩɛ ɩka ba tara na nɩbijɩɛ nɩ a Nãaŋmɩn yele, tɩchɛ bɔ̃ɔfʋ lɛ ba pʋɔ a ba nɩbijɩɛ pɔ ɛ. 3Ban ba bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn yeltorsɩ ɛ, tɩ na ba bʋɔrɔ ɩka ba bin a ba mɩ̃ɛ yeltorsɩ, baa siir ba mɩ̃ɛ kʋ a Nãaŋmɩn yeltorsɩ ɛ. 4Kɩrɩsɩto lɛ ɩ a nɛbinãa tɛɛfʋ jie, ka nɩrɛ jaa na sɔɔ de wʋ, wʋn vɛ̃n ka a nɩnyɩnɛ yele tor. 5Nɩtɔ̃ lɛ a Mosesɩ man a lɛ a nɛbinãa na ma vɛ̃ ka nɩrɛ yele tor, "A nɩrɛ 'lɔ na maala a lɛ a nɛbinãa na 'yɛr, na tara na nyɛvʋr." 6Tɩchɛ a yeltorsɩ ala na yire a sɔɔfʋ pɔ 'yɛr naa, "Ta tɩɛr a fʋ nyãa pɔ sʋʋr ɩka, 'An lɛ na do a saaju?' Ka a lɛ wiil ɩka, tɩ tara a Kɩrɩsɩto suu waan. 7Bɩɩ sʋʋr a fʋ mɩ̃ɛ ɩka, 'An lɛ na chen a kpĩi tẽe?' " Ka a lɛ wiil ɩka, tɩ ir a Kɩrɩsɩto a kũu pɔ waan. 8Tɩchɛ bo lɛ a 'yɛr a Nãaŋmɩn gãn pɔ? "A 'yɛr gbʋr fʋ naa, a ben a fʋ nɛɛ pɔ, naa be a fʋ nyãa pɔ." Ala lɛ ɩ a sɔɔfʋ 'yɛr nyã sɩn mʋɔlɔ. 9Ala ɩ fʋ haan a fʋ nɛɛ chiir a fʋ pʋɔ 'yɛr ɩka, "A Kɩrɩsɩto lɛ ɩ a Soro," na fʋ sɔɔn a fʋ nyãa wʋ jaa ɩka, Nãaŋmɩn ir wʋn a kũu pɔ, fʋn nyɛn faafʋ. 10Bojũu a fʋ nyãa 'lɔ fʋn sɔɔ den lɛ na vɛ̃ ka a fʋ yele tor, ka a fʋ nɛɛ 'lɔ fʋn haan 'yɛr lɛ na faafʋ. 11Nɩtãa lɛ an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "Nɩrɛ 'lɔ jaa na sɔɔ de wʋ, vɩ̃ kʋ̃ kpɛ wʋ ɛ." 12Bojũu tɛɛ taa ba be a Juu nɩrɛ nɩ a 'lɔ na ba ɩ a Juu nɩrɛ ɛ. A Soro bʋ̃'yen 'lɔ̃nɔ̃ lɛ ɩ ba jaa Soro, na wʋ sʋ̃nɔ̃ a bala jaa na bʋɔlɔ a wʋ yuor. 13Bojũu a sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "Bala jaa na bʋɔlɔ a Soro yuor ɩka wʋ sʋ̃ʋ ba, na nyɛn faafʋ." 14Ŋmɩnɛ lɛ ban ɩrɛ wa bʋɔl a Nãaŋmɩn 'lɔ ban ba sɔɔ ɛ? Ŋmɩnɛ lɛ ban ɩ wa sɔɔ a nɩrɛ 'lɔ ban ba wõ a wʋ 'yɛr ɛ? Ŋmɩnɛ lɛ ban ɩrɛ wa wõ a wʋ 'yɛr ka nɩrɛ kɔ̃ɔ ba wa mʋɔl a wʋ 'yɛr kʋ ba ɛ? 15Ŋmɩnɛ lɛ ban ɩrɛ wa mʋɔl ka baa tʋ̃ ba ɛ? Nɩtãa lɛ an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "Nyɛ lɛ a bala na waara nɩ a 'yɛr nʋ̃ɔ gbɛɛ na vɩɛlɛ ka." 16Tɩchɛ a ba ɩ a Isɩral nɩbɛ ba jaa lɛ lɩɛb kaa a 'yɛr nʋ̃ɔ nyã ɛ. Bojũu Isaiya dɔ̃ɔ sʋʋr, "Sɩ Soro, an lɛ sɔɔ de a sɩ 'yɛr?" 17Sɩrɛ jaa lɛ ɩka 'yɛr fʋn ma wõ pɔ lɛ fʋ ma sɔɔ, ka a 'yɛrbie ala ban wõ ɩn a Kɩrɩsɩto 'yɛr. 18Tɩchɛ ka n sʋʋr, a mɔ̃ baa wõ naa ɛ? Sɩrɛ jaa lɛ ba wõ naa naa. "A ba kɔkɔr yin de jie wʋ jaa, ka a ba 'yɛr tɩ ta a wɛr tɛɛfʋ jie." 19N lɛ sʋʋr kaa go, a mɔ̃ a Isɩral nɩbɛ ba bɔ̃ɔ a par ɛ? Mosesɩ dɔ̃ɔ de nie 'yɛr, "A bala na ba ɩ paal ɛ, ɩn maal ba naa ka nyuur kpɛ yɩ, naa lɛ maal a paal 'lɔ na ba bɔ̃ɔ bon jaa ɛ, ka suur kpɛ yi." 20Ka Isaiya mɩ ba dɔ̃ɔ jo dãbɩ̃ɛ ɛ, tɩ 'yɛr ɩka, "A bala na ba dɔ̃ɔ yʋɔrɔ bʋɔrɔ ma ɛ, ba nyɛ ma naa, n wiil naa n mɩ̃ɛ kʋ a bala na ba dɔ̃ɔ sʋrɔ ma ɛ." 21Tɩchɛ a Isɩral nɩbɛ 'lɔ, nɩtɔ̃ lɛ wʋ 'yɛr, "Bɩbir jaa lɛ n ma tur a n nuur bʋɔlɔ a bibawõnsɩ nɩ a nɩdɛbɛ, na turo a sɔɩ ala na ba vɩɛlɛ ɛ bʋɔrɔ a ba mɩ̃ɛ tɩɛrsɩ bʋ̃bʋɔrsɩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\