Worom 12

1A lɛ jũu, n sʋɔrɔ yɩ naa yɛɛr, a Nãaŋmɩn nɩbaal nyã jũu, yɩ de a yɩ mɩ̃ɛ na ɩ bʋ̃nɩbie lon bɔɔr kʋ Nãaŋmɩn. A ɩn chɛchɛ naa pɛlɛ a Nãaŋmɩn pʋɔ. Lɛ lɛ ɩ a puorfʋ na tara par. 2Yɩ taa lɛ wa lɩɛrɛ maala a lɛ a wɛr nɩbɛ na maala go ɛ, tɩchɛ yɩ maala a lɛ na lɩɛrɛ yɩ a tɩɛr paalaa nyã yɩn nyɛ. Yɩn pãa tʋ̃ɔn bɛɛr na yɩ bɔ̃ɔ a Nãaŋmɩn bɔfʋ, a ala na ɩ vɩla naa pɛlɛ a wʋ pʋɔ naa ɩ chɛchɛ. 3A Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ nyã wʋn wɩ̃ɛ ma jũu, n sʋɔrɔ naa a yɩ ɩ̃sʋɔ jaa ɩka, ta tɩɛr a yɩ mɩ̃ɛ tɩ põn bar a lɛ yɩn taa tɩɛr ɛ, tɩchɛ yɩ ma tɩɛr a yɩ mɩ̃ɛ 'yɛr tɔɔrfʋ nɩbijɩɛ jaa jɩ̃ a sɔɔfʋ 'lɔ a Nãaŋmɩn na kʋ yɩ. 4Nɩtãa lɛ a sɩ ɩ̃sʋɔ jaa na tara ɩ̃gãn tɩ ka a tara jidẽdẽme, a jidẽdẽme anyãna ba tʋ̃nɔ̃ tʋ̃bʋ̃'yen ɛ. 5Lɛ mɩ lɛ a Kɩrɩsɩto pɔ, a sɩn bala na ɩ yɔɔ tɩ lɔ̃ɔ ɩ̃gãn bʋ̃'yen pɔ, a jidẽdẽme anyã a jaa 'mantaa tʋ̃nɔ̃. 6Sɩ jaa tara na kʋfʋsɩ na tɛɛ taa, tu a lɛ a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ wʋn wɩ̃ɛn sɩ. Ala ɩ a ɩ̃sʋɔ kʋfʋ ɩn a Nãaŋmɩn 'yɛr 'yɛrfʋ lɛ, wʋ ma 'yɛrɛ jɩ̃ a lɛ a wʋ sɔɔfʋ na ta. 7Ka ala ɩ tʋ̃mɔ̃ tʋ̃fʋ mɩ lɛ, vɛ̃ ka wʋ ma tʋ̃nɔ̃, ala ɩ wiilfʋ mɩ lɛ, vɛ̃ ka wʋ ma wile. 8Ala ɩ ɩ̃kpɛ̃ɔ 'yɔ̃ɔfʋ lɛ, vɛ̃ ka wʋ ma 'yɔ̃ɔnɔ̃ a ɩ̃kpɩ̃ɛn. Ka ala ɩ a wʋ kʋfʋ lɛ nɩbaalsɩ sʋ̃ʋfʋ, vɛ̃ ka wʋ ma sʋ̃nɔ̃ ba nɩ pʋpɛl. Ala ɩ nɩdiere tʋ̃mɔ̃ lɛ, vɛ̃ a wʋ ma mʋ̃ɔ nɩbir nɩ a tʋ̃mɔ̃. Ala wa ɩ nɩbɛ 'maalfʋ tʋ̃mɔ̃ lɛ, wʋ ma maala a lɛ nɩ chɩlfʋ. 9Nʋ̃fʋ wʋ ɩ yelmɩ̃ɛ nʋ̃fʋ. 'Laar bon 'lɔ na ɩ dɛɛr, tɩ 'mar bon 'lɔ na ɩ sʋ̃. 10Yɩ chɛlɛ taa yele, na yɩ de a yɛɛr nʋ̃fʋ nʋ̃n taa. Yɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a yɩ taaba gar a yɩ mɩ̃ɛ. 11Yɩ ta ɩ nɩ tũtũlsɩ ɛ, tɩchɛ yɩ vɛ̃ ka a nʋ̃mɔ̃ yɩ a yɩ mʋ̃ɔ nɩbir nɩ a sɩ Soro tʋ̃mɔ̃. 12Yɩ chɩlɛ nɩ a yɩ tɩɛrtɔfʋ jie, na yɩ tara kãnyir a yɩ wõm pɔ, na yɩ tara yelmɩ̃ɛ nɩ a yɩ Nãaŋmɩn sʋɔrfʋ pɔ. 13Yɩ ma lɔ̃ɔ põn a Nãaŋmɩn nɩbɛ bala na ba tara bon jaa ɛ, na yɩ ma diere sãanba a yɩ yie pɔ. 14Na yɩ 'yɛrɛ nɛvɩla 'yɔ̃ɔnɔ̃ a bala na gere yɩ, na yɩ 'yɛr nɛvɩla 'yɔ̃ɔ ba, yɩ ta pɔ 'yɔ̃ɔ ba ɛ. 15Yɩ chɩlɛ nɩ a bala na chɩlɛ, na yɩ mɩ pʋɔ a bala na kõnõ na yɩ kõnõ. 16A yɩn nɩ a bala na kpɩɛrɛ, yɩ tara tɩɛr bʋ̃'yen. Yɩ ta kaara ba pɔrɔ ɛ, tɩchɛ yɩ sɔɔ 'matãan a nɩbɛ bala na ba jɩ̃ yɩ ɛ. Yɩ ta kaa ɩka yɩn ɩn yɛ̃ dẽme ɛ. 17Yɩ ta de bier yãan bier sãn ɛ. Yɩ bɔ̃ɔnɔ̃ sʋ̃, na yɩ maala a ala na vɩɛlɛ nɩrɛ jaa niem. 18Ala ɩ an tʋ̃ɔ naa, an ɩ yɩn mɩ̃ɛ lɛ, yɩ tara nyã'maar nɩ a bala jaa yɩn lɔ̃ɔ kpɩɛrɛ nɩ. 19N barmɩne, yɩ taa ɩrɛ wa yaara taa sãn ɛ, tɩchɛ yɩ baraa kʋ a Nãaŋmɩn suur. Bojũu a sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "Maa lɛ so a sãn yaafʋ, ɩn lɩɛb yaa a sãn." Lɛ lɛ a Soro 'yɛr. 20Lɛ an na ɩ lɛ ɩka, "Ala ɩ kɔ̃ kpɛ̃n a fʋ dɔ̃sʋɔ, kʋ wʋ bʋ̃diir a wʋ di. Ala ɩ kɔ̃nyũur wa kpɛ wʋ naa, kʋ wʋ kʋ̃ɔ a wʋ nyũ. Fʋ̃ʋ be maala a nɩtɔ̃, an kaara fɩka bũu saalbie lɛ fʋ mʋ̃ɔ dɔɔl wʋ a jum." 21Yɩ ta vɛ̃ ka bier tʋ̃ɔ yɩ ɛ, tɩchɛ yɩ de vɩla tʋ̃ɔn bier.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\