Worom 13

1A yɩ ɩ̃sʋɔ jaa wʋ ma siir a wʋ mɩ̃ɛ kʋ a paal nɩbɛrɛ, bojũu kpɛ̃ɔ jaa ba be be ka a ba ɩ Nãaŋmɩn lɛ bin ɛ. Kpɛ̃ɔ sʋɔ jaa ba be be ka Nãaŋmɩn ba lɛ bin wʋ ɛ. 2A lɛ jũu, nɩrɛ 'lɔ jaa na chɩrɛ nɩ a kpɩ̃ɛn dẽme ba nyãna, a Nãaŋmɩn na bin ba lɛ wʋ chɩrɛ nɩ, ka a bala na ɩrɛ a lɛ na 'yɔ̃ɔn ba mɩ̃ɛ 'yɛr. 3Bojũu a kpɩ̃ɛn dẽme maa diere bier dɔɔlɔ a bala na maala vɩla ɛ, tɩchɛ a bala na maala a dɛɛr lɛ ba ma de yele dɔɔlɔ. Fʋ bʋɔrɔ naa ɩka fʋ ta joro a kpɩ̃ɛn dẽme dãbɩ̃ɛ bɩɩ? Fʋ pãa maala a lɛ na vɩɛlɛ, ban dãna fʋ naa. 4Bojũu wʋ ɩn Nãaŋmɩn tʋ̃tʋ̃nɔ̃ ɩka wʋ maal fʋ vɩla. Tɩchɛ fʋ̃ʋ wa maal dɛɛr 'lɔ, vɛ̃ ka dãbɩ̃ɛ kʋrɔ fʋ, a ba ɩ pɔrɔ 'yɔ̃ɔ lɛ wʋ tara a sʋɔ ɛ. Nãaŋmɩn tʋ̃tʋ̃nɔ̃ lɛ wʋ ɩ na ara kʋ yeltorsɩ ɩka wʋ kpãana a bala na maala dɛɛr. 5A lɛ jũu, a tara na sɔr ka yɩ siir yɩ mɩ̃ɛ kʋ a kpɩ̃ɛn dẽme, a ba ɩ ban na kpãa yɩ tɛɛ jũu ɛ, tɩchɛ an ɩ a yɩn mɩ̃ɛ mɩ bɔ̃ɔ nyɔɔfʋ jũu. 6A anyãna jũu lɛ so yɩn yara lõpoo kʋrɔ a kpɩ̃ɛn dẽme na ɩ a Nãaŋmɩn tʋ̃tʋ̃nbɔ na de a ba sɔ̃ɔ wʋ jaa tʋ̃nɔ̃ nɩ. 7Nɩrɛ jaa sãn fʋn wa di, yab wʋ. Ka ala ɩ lõpoo lɛ faa yab ɛ, yab. Ka tẽmaal libie yabfʋ lɛ bɩɩ, yɩ ma yab, na yɩ joro a 'lɔ a jofʋ na sɛɛn, tɩ 'yɔ̃ɔnɔ̃ a 'lɔ mɩ a 'yɔ̃ɔfʋ na sɛɛn. 8Yɩ taa pɛ̃nɛ taa libie ka sãn ma gã a yɩ chara pɔ ɛ, a sãn 'lɔ tɛɛ na gã a yɩ chara pɔ lɛ, nʋ̃fʋ yɩn na nʋ̃ nʋ̃ taa, bojũu nɩrɛ 'lɔ jaa na nʋ̃ a wʋ tɔ sʋɔ tun a lɛ a nɛbinãa na 'yɛr a jaa. 9A 'yɛrbinsɩ lɛ a anyãna, "Ta sɛ̃ ɛ." "Ta kʋ nɩrɛ ɛ." "Ta ju nɩrɛ bon ɛ." "Ta jɩɛlɛ nɩrɛ bon ɛ." A 'yɛrbinsɩ ala a jaa nɩ pãa chɛ, ba den a jaa 'yɛr 'yɛr bir bʋ̃'yen ɩka, "Nʋ̃ a fʋ tɔ sʋɔ nɩtãa a fʋ mɩ̃ɛ." 10Fʋ̃ʋ wa nʋ̃ nɩrɛ, faa maala wʋ bier ɛ. Ala lɛ so, fʋ̃ʋ wa tara nʋ̃fʋ, fʋ tu naa a lɛ jaa a Mosesɩ nɛɛ na 'yɛr. 11Yɩ maala a nɩtɔ̃, bojũu yɩ bɔ̃ɔn naa lɛ a dɩna sɔ̃ɔ nyã na kaara. A sɔ̃ɔ ta naa ɩka yɩ jɛɔ ir a yɩ gʋ̃ɔ pɔ, bojũu a sɩ faafʋ gbʋr jaa yɛ̃yɛ̃ gar a bɩbir 'lɔ sɩn dɔ̃ɔ sɔɔ de. 12A chɛn bɩ̃lãa ka a tɩ̃sɔɔ baar, tɩchɛ ka a ɩ a wɛr mɩ tɔ̃ɔ chaar a lɛ nɛ. Yɩ ɩ a sɩ yaar a tɩ̃sɔɔ bomo bar tɩ de a chãa bomo su. 13Yɩ ɩ a sɩ kpɩɛrɛ jaa kãkar fɩka a mɔ̃tɔ̃ɔ nɩbɛ, na sɩ ir sɩ mɩ̃ɛ yin dɩ̃ɛn bɔyuor pɔ, dãa buufʋ pɔ, sɛ̃sɛ̃yele pɔ, nɩ folaa ɩfʋ pɔ, bɩɩ gɔ̃mɔ̃ bɔfʋ nɩ nyuur pɔ. 14Tɩchɛ yɩ de a sɩ Soro Yesu Kɩrɩsɩto na yɩ su pɔɔ a yɩ mɩ̃ɛ, na yɩ ta lɛ tɩɛrɛ ɩka yɩ ɩrɛ a lɛ a yɩ ɩ̃gãn vɔlaa na bʋɔrɔ go ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\