Worom 14

1Nɩrɛ 'lɔ sɔɔfʋ na ba jɩ̃ bon ɛ, yɩ ma sɔɔ de wʋ na yɩ ta tɔɔrɔ a wʋ yelbil 'yɛr ɛ. 2Ɩ̃sʋɔ sɔɔfʋ ma vɛ̃n ka waa chire bon jaa ɛ, ka a ɩ̃sʋɔ sɔɔfʋ mɩ na bal ka 'lɔ mɩ dire jɛvai tɛɛ. 3A nɩrɛ 'lɔ na ba chire bon jaa ɛ, wʋ ta kaara a 'lɔ na ba dire a jaa pɔrɔ ɛ, a fʋ̃ʋ nyã mɩ na ba dire a jaa ɛ, ta kpɛrɛ a 'lɔ na dire a jaa ɛ, bojũu Nãaŋmɩn de wʋ naa. 4Fʋ̃ʋ mɩ nɩ ana na fʋn tɔɔr nɩrɛ kɔ̃ɔ tʋ̃tʋ̃nɔ̃ 'yɛr? A wʋ mɩ̃ɛ nɩkpɛ̃ɛ sɛ̃ ka wʋ ara na bɩɩ wʋ lo naa, wʋn lɛ ara na, bojũu a wʋ Soro na tʋ̃ɔn maal wʋ a wʋ ara. 5Nɩrɛ ma kãan a bɩbir ɩ̃sʋɔ a wʋ gar ɩ̃sʋɔ, ka ɩ̃sʋɔ kaa a bɩbie a jaa ka a ɩ bʋ̃'yen. Ɩ̃sʋɔ jaa wʋ ma tɩɛr kaa a wʋ mɩ̃ɛ tɩɛr pɔ. 6Nɩrɛ 'lɔ na de a bɩbir ɩ̃sʋɔ a wʋ gar a jaa, wʋ ɩrɛ a lɛ a sɩ Soro jũu. 'Lɔ na ɔɔrɔ a nʋ̃n, wʋ ɔɔrɔ a sɩ Soro jũu, bojũu wʋ ma sʋɔr Nãaŋmɩn 'yɔ̃ɔ. A 'lɔ mɩ na ba ɔɔrɔ ɛ, wʋ mɩ ɩrɛ a lɛ a sɩ Soro jũu, wʋ mɩ ma puor Nãaŋmɩn yãan. 7Bojũu nɩrɛ ɩ̃sʋɔ jaa ba be be kʋ a wʋ mɩ̃ɛ tɛɛ 'yɔ̃ɔ ɛ. Nɩrɛ ɩ̃sʋɔ jaa mɩ ba kpi kʋ a wʋ mɩ̃ɛ tɛɛ ɛ. 8Ala ɩ sɩ ben ka, sɩ ben be kʋ a sɩ Soro. Ala ɩ sɩ mɩ kpi naa, sɩ kpin kʋ a sɩ Soro. Ka sɩ chɛnɛ na vʋrɔ, bɩɩ sɩ kpi naa, a sɩ Soro lɛ so sɩ. 9A anyãna jũu lɛ a Kɩrɩsɩto kpi tɩ na wʋ lɛ ir ɩ vʋr, ɩka a wʋ ɩ a kũn nɩ a vʋɛ ba jaa Soro. 10Fʋ̃ʋ mɩ, baa 'yɔ̃ɔ lɛ fʋ tɔɔrɔ a fʋ yɛbɛ 'yɛr, bɩɩ bo lɛ so ka fʋ kaara a fʋ yɛbɛ pɔrɔ? Bojũu sɩ jaa lɛ na ara a Nãaŋmɩn 'yɛr tɔɔrfʋ dakɔɔ par. 11A sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ ɩka, "A sɩ Soro lɛ 'yɛr, ɩn ɩ vʋr jũu, a gbɛdumo a jaa na gbur a n niem, ka a kɔkɔr jaa haa 'yɛr ɩka maa lɛ ɩ a Nãaŋmɩn." 12Be lɛ a sɩ ɩ̃sʋɔ jaa na pãa 'yɛr a sɩ mɩ̃ɛ 'yɛr kʋ a Nãaŋmɩn. 13A lɛ jũu, yɩ ɩ a sɩ bar a sɩ taaba 'yɛr tɔɔrfʋ, na sɩ lɩɛb a sɩ tɩɛr na sɩ ta ɩrɛ kʋsɩr bãraa kʋrɔ a sɩ taaba sɔɩ pɔ a ba ŋmiere loro ɛ. 14A maa na be a sɩ Soro Yesu 'yɔ̃ɔ, n sɔɔn sɩrɛ jaa ɩka bʋ̃diraa jaa ba ɩ dɛɛr a wʋ mɩ̃ɛ ɛ. Tɩchɛ ala ɩ a nɩrɛ ɩ̃sʋɔ jaa wa kãan bon ɩka wʋ ɩn bʋ̃dɛɛr, a bʋ̃nyɩnɛ ɩn bʋ̃dɛɛr kʋ wʋ. 15Ala wa ɩ a chɛn a fʋ yɛbɛ bʋ̃diraa kɔ̃ɔ fʋn di jũu, faa maala wile nɩ nʋ̃fʋ ɛ. Ta vɛ̃ ka a fʋ bʋ̃dirsɩ sɔ̃ɔ a fʋ yɛbɛ 'lɔ 'yɔ̃ɔ a Kɩrɩsɩto na kpi ɛ. 16Ta vɛ̃ ka a bon 'lɔ fʋ̃ʋ na bʋɔlɔ bʋ̃vɩla, ka nɩrɛ bʋɔl wʋ bʋ̃dɛɛr ɛ. 17Bojũu a Nãaŋmɩn nãalʋ̃ʋ yele ba ɩ bʋ̃diir nɩ bʋ̃nyursɩ yele ɛ, tɩchɛ a ɩn torfʋ, nɩ nyã'maar nɩ a pʋpɛl na yi a Nãaŋmɩn Sɩɛ pɔ yele lɛ, 18bojũu nɩrɛ jaa na tʋ̃nɔ̃ kʋrɔ a Kɩrɩsɩto tu a sɔr nyã pɔ, wʋ maala na a lɛ na pɛlɛ a Nãaŋmɩn pʋɔ, ka a nɩbɛ mɩ 'yɛrɛ a nɩnyɩnɛ 'yɛr vɩla. 19A lɛ jũu, yɩ ɩ a sɩ mʋ̃ɔ nɩbir, na sɩ maala a lɛ na waan nyã'maar a sɩ 'yɔ̃ɔn taa ɩ̃kpɩ̃ɛn. 20Yɩ ta de bʋ̃diir yele sɔ̃ɔn a Nãaŋmɩn tʋ̃mɔ̃ bar ɛ. Bʋ̃diraa a jaa vɩɛlɛ naa, tɩchɛ a ɩn dɛɛr ala ɩ nɩrɛ din bon na vɛ̃ ka a wʋ tɔ sʋɔ lo. 21A lɛ a sɛɛ naa ka nɩrɛ ta 'wɔb nʋ̃n ɛ, bɩɩ nyũ dãa ɛ, bɩɩ maal yele kɔ̃ɔ na vɛ̃ ka a wʋ tɔ sʋɔ lo ɛ. 22Lɛ jaa fʋn bɔ̃ɔ a yelsɩ anyãna pɔ, bar ka a be a fʋ̃ʋ nɩ Nãaŋmɩn chara pɔ. Pʋpɛl sʋɔ lɛ a 'lɔ tɩɛr na ba 'yɔ̃ɔ wʋ yele nɩ a bonsɩ ala a 'lɔ mɩ̃ɛ na 'yɛr ɩka a ɩ naa ɛ. 23Tɩchɛ nɩrɛ 'lɔ na dire nɩ baal, 'yɔ̃ɔn a wʋ mɩ̃ɛ 'yɛr, bojũu waa dire nɩ sɔɔfʋ ɛ. Bon jaa mɩ na ba wa yi sɔɔfʋ pɔ ɛ, a ɩn bier.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\