Worom 4

1Ŋmɩnɛ lɛ sɩn pãa 'yɛr a sɩ sãakpã Abraham 'yɛr, a yele nyãna pɔ? 2Ala ɩ sɩrɛ jaa Abraham yele dɔ̃ɔ tor a wʋ tʋ̃mɔ̃ jũu, wʋn taa tara na yele kɔ̃ɔ bʋɔrɔ nɩ yuor, tɩchɛ a kʋ̃ naa ɩ a Nãaŋmɩn niem lɛ ɛ. 3Bo lɛ a Nãaŋmɩn gãn 'yɛr? Wʋ 'yɛr ɩka, "Abraham sɔɔn de Nãaŋmɩn ka a lɛ vɛ̃ ka wʋ ɩ nɩtor." 4Pʋ̃pãanyã nɩrɛ wa tʋ̃tʋ̃mɔ̃, a wʋ sãyar ba ɩ kʋfʋ ɛ, tɩchɛ a wʋ tʋ̃mɔ̃ sãyar lɛ. 5Ala lɛ so nɩrɛ 'lɔ an ba ɩ tʋ̃mɔ̃ lɛ ɛ, tɩchɛ wʋn sɔɔ a Nãaŋmɩn 'lɔ na ma vɛ̃ ka a putudẽme yele tor, a wʋ sɔɔfʋ lɛ ma vɛ̃ ka wʋ ɩ a nɩtor. 6A Nãa David mɩ dɔ̃ɔ 'yɛr a 'yɛr bir nyãna nɩ wʋ ju, na wʋ 'yɛr ɩka, bɔɔsʋ̃n sʋɔ lɛ a 'lɔ a Nãaŋmɩn na vɛ̃ a wʋ ɩ nɩtor ka tʋ̃mɔ̃ ba pʋɔ ɛ. 7"Bɔɔsʋ̃n dẽme lɛ a Nãaŋmɩn na vɛ̃ a ba bɔrfʋsɩ kʋ ba, ka a ba yelbebe ala pɔɔ. 8Bɔɔsʋ̃n lɛ a 'lɔ a sɩ Soro na ba lɛ sɔrɔ a wʋ yelbier dɔɔlɔ wʋ ɛ." 9A bɔɔsʋ̃n nyãna ɩn a yɔŋmarba tɛɛ bon bɩɩ, a mɩ ɩn a bala na ba ŋmaa a yʋɔr ɛ, bon? Sɩ 'yɛr ɩka Abraham sɔɔfʋ vɛ̃n ka wʋ ɩ nɩtor. 10Ŋmɩnɛ lɛ anyãna dɔ̃ɔ ɩ kʋ wʋ? Wʋn ŋmaa a yʋɔr baar lɛ bɩɩ wʋn ba ŋmaa sɛrɛ lɛ? A ba ɩ wʋn ŋmaa baar ɛ, tɩchɛ wʋn dɔ̃ɔ ba ŋmaa sɛrɛ lɛ. 11Nãaŋmɩn wa bɩɛr man wʋ a yʋɔr ŋmaafʋ yele, ka a ɩ jɩ̃nɛ ɩka a wʋ yele tor naa a wʋ sɔɔfʋ jũu wʋn dɔ̃ɔ ba ŋmaa a yʋɔr sɛrɛ ɛ. Lɛ lɛ wʋ pãa ɩ a bala jaa na sɔɔ de sãa, tɩchɛ na baa ŋmaa a ba yɔɩ ɛ, ka a Nãaŋmɩn vɛ̃ a ba ɩ nɩtorsɩ. 12Wʋ mɩ ɩ naa bala jaa na ŋma a yɔɩ sãa. A ba ɩ yʋɔr ŋmaafʋ tɛɛ 'yɔ̃ɔ lɛ ɛ, tɩchɛ ban tara a sɔɔfʋ na ba turo nɩ a lɛ a sɩ sãa Abraham na dɔ̃ɔ turo tɩ wa ŋmaa a yʋɔr. 13A ba ɩ a nɛbinãa jũu lɛ a Nãaŋmɩn dɔ̃ɔ tɩr a nɛɛ kʋ a Abraham nɩ a wʋ yɔn ɩka bala lɛ na so a wɛr ɛ, tɩchɛ wʋn ɩ nɩtor a wʋ sɔɔfʋ jũu lɛ. 14Ala ɩ a bala na turo a nɛbinãa lɛ so a wɛr ɛ, sɔɔfʋ ba lɛ tara tɔ̃nɔ̃ ɛ, ka Nãaŋmɩn nɛɛ wʋn tɩr mɩ ɩ pɔrɔ. 15Bojũu a nɛbinãa waara nɩ naa Nãaŋmɩn suur. A jie 'lɔ mɩ a nɛbinãa na ba be ɛ, a nɛɛ bɔrfʋsɩ mɩ ba be be ɛ. 16A lɛ jũu, a nɛtɩraa wa naa a sɔɔfʋ jũu, ka a Nãaŋmɩn wɩ̃ɛfʋ na sʋ̃ʋ a Abraham yɔn ba jaa, a ba ɩ a bala na turo a nɛɛ tɛɛ ɛ, tɩchɛ a bala na tara a Abraham sɔɔfʋ, 'lɔ lɛ ɩ a sɩ jaa sãa. 17Nɩtãa an sɛb a Nãaŋmɩn gãn pɔ, "N maal fʋ naa a fʋ ɩ a paal yɔɔ sãa." 'Lɔ lɛ ɩ a sɩ sãa a Nãaŋmɩn sɛ̃, a 'lɔ wʋn sɔɔ de, a Nãaŋmɩn nyã na ma vɛ̃ ka kũn ɩ vʋɛ, na wʋ ma bʋɔl bonsɩ ala na ba dɔ̃ɔ be be ɛ, ka a be be. 18Tɩɛrtɔfʋ jie ba lɛ be be ɛ, tɩ Abraham tara tɩɛrtɔ jie, na wʋ sɔɔ de ka a lɛ vɛ̃ ka wʋ ɩ a paal yɔɔ sãa, nɩtãa lɛ a Nãaŋmɩn na dɔ̃ɔ 'yɛr kʋ wʋ, "Lɛ lɛ a fʋ yɔn na wa be." 19Waa bal a wʋ sɔɔfʋ pɔ ɛ, wʋ mɩ̃ɛ nyɛn bɔ̃ɔn a wʋ ɩ̃gãn na kor jʋɔl, bojũu yuom kɔbaa lɛ wʋ nyɛ ka a Saara mɩ ab. 20Tɩchɛ Abraham ba tara baal a wʋ sɔɔfʋ pɔ, nɩ lɛ a Nãaŋmɩn na tɩr a wʋ nɛɛ ɛ, tɩchɛ wʋ nyɛn kpɛ̃ɔ a wʋ sɔɔfʋ pɔ, na wʋ de tɩɩr kʋ a Nãaŋmɩn. 21Wʋ sɔɔn de nuur ayi ɩka Nãaŋmɩn tara na kpɛ̃ɔ na maal a lɛ wʋn tɩr a wʋ nɛɛ. 22A anyãna lɛ so ka a Nãaŋmɩn, vɛ̃ a wʋ ɩ nɩtor. 23A 'yɛrbir na 'yɛr ɩka, Nãaŋmɩn vɛ̃n a wʋ ɩ nɩtor, a ba sɛb a 'lɔ tɛɛ 'yɔ̃ɔ ɛ, 24tɩchɛ a mɩ ɩn a sɩ bon, Nãaŋmɩn mɩ na vɛ̃n a sɩ yele ka a tor, sɩn bala jaa na sɔɔ ɩka, 'lɔ lɛ sɩ̃ɩ a Yesu na ɩ a sɩ Soro a kũu pɔ. 25A sɩ yelbebe jũu lɛ ba dɔ̃ɔ kʋn wʋ, tɩchɛ ka a Nãaŋmɩn sɩ̃ɩ wʋ a kũu pɔ a wʋ ɩ vʋr, na wʋ vɛ̃ ka sɩ tor.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\