Titusɩ 2

1Fʋ̃ʋ Titusɩ, wile a nɩbɛ a lɛ na ɩ a yelmɩ̃ɛ wiilfʋ. 2Wile a danyɔ̃n ka ba bal nɩbir, lɛ na vɛ̃ naa ka nɩbɛ 'yɔ̃ɔnɔ̃ ba na ba nyɔɔrɔ ba mɩ̃ɛ, ka a ba sɔɔfʋ nɩ nʋ̃fʋ nɩ kãnyir tarfʋ chaar kʋ a nɩbɛ. 3Lɛ mɩ lɛ, wile a pɔɔnyɔ̃n ka ba joro Nãaŋmɩn dãbɩ̃ɛ na ba ta ɩ gagarsɩ ɛ, bɩɩ de ba ju 'yɔ̃ɔ dãa pɔ ɛ, tɩchɛ ka ba wile a lɛ na vɩla. 4Bala wa be a nɩtɔ̃, ban tʋ̃ɔn wile a pɔɔbil nɩ yɛ̃ ka ba nʋ̃ a ba sɩrbɛ nɩ a ba bibiir, 5tɩ nyɔɔrɔ ba mɩ̃ɛ nɩ pʋpɛl, tɩ ɩ tʋ̃tʋ̃nbɔ a yir na ba maala vɩla, tɩ turo a ba sɩrbɛ nɛɛ, ka nɩrɛ jaa ta nyɛ yeldɛɛr a ba Nãaŋmɩn 'yɛr pɔ ɛ. 6Lɛ mɩ nɩ wʋ ju lɛ, 'yɔ̃ɔ a pɔlbil ɩ̃kpɩ̃ɛn ka ba nyɔɔrɔ ba mɩ̃ɛ. 7Yele jaa pɔ, vɛ̃ ka ba nyɛ a fʋ̃ʋ mɩ̃ɛ maal vɩla jɩ̃nɛ. Vɛ̃ ka ba nyɛ a fʋ nɩbijɩɛ nɩ yelmɩ̃ɛ a fʋ wiilfʋ pɔ, 8a fʋ 'yɛr na tor jũu, fʋ yuor kʋ̃ tʋ̃ɔ sɔ̃ɔ ɛ, ka a vĩ kpɛ a bala na kpɛrɛ fʋ, bojũu baa nyɛ 'yɛrdɛɛr jaa na 'yɛr a sɩ 'yɔ̃ɔ ɛ. 9Wiil a gbãgbaar ka ba turo a ba nɩbɛrɛ nɛɛ yele jaa pɔ, na yɩ pɛl a ba pʋʋr na yɩ ta lɩɛrɛ ba nɛɛ ɛ. 10Ba tara yelmɩ̃ɛ yele jaa pɔ, na ba ta juro a ba puor ɛ. Yɩn be ɩrɛ a lɛ, yele jaa yɩn maala, ban nyɛ naa a sɩ Nãaŋmɩn nyã na ɩ a sɩ yeldɛɛr Fafaara 'yɛr nʋ̃mɔ̃ a ba sɛ̃. 11Bojũu a Nãaŋmɩn wiil sɩ naa a wʋ wɩ̃ɛfʋ ka nɩrɛ jaa na tʋ̃ɔ nyɛ faafʋ. 12A wile sɩ naa ka sɩ na tʋ̃ɔ lɩɛb puor 'yɔ̃ɔ a ala Nãaŋmɩn na 'laar, bɩɩ vɛ̃ ka a wɛr nyã vɔlaa dib sɩ ɛ, tɩ kpɩɛrɛ nɩ mɩ̃ɛ nyɔɔfʋ nɩ yeltorsɩ nɩ yelmɩ̃ɛ a dɩna wɛr nyã pɔ. 13A lɛ sɩn chɛnɛ chɛlɛ ka a wɛr nyã pɔ, sɩ chɛnɛ na chɛlɛ a bɩbir kpɛ̃ɛ 'lɔ a sɩ Nãaŋmɩn nɩ a Yesu Kɩrɩsɩto na ɩ a sɩ Fafaara na lɩɛb wa nɩ a wʋ kpɛ̃ɔ. 14'Lɔ lɛ kpi a sɩ jũu na wʋ da sɩ faa sɩ yin a putuyele nyã pɔ, na wʋ pɛɛ a sɩ dɛbɛ bar ka sɩ ɩ wʋ mɩ̃ɛ nɩbɛ, ka vɩla maalfʋ ɩ sɩ vɔlaa. 15Wile a anyãna, na fʋ 'yɔ̃ɔn ba ɩ̃kpɩ̃ɛn tɩ kpãana ba nɩbijɩɛ. Ta vɛ̃ ka nɩrɛ jaa kaa fʋ pɔrɔ ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\