Titusɩ 3

1Tɩɛr a Yesu turbo ɩka ba turo a ba nɩbɛrɛ nɩ a kpɩ̃ɛn dẽme nɛɛ tɩ turo a lɛ jaa ban 'yɛr, na ba chɔɔr gu vɩla jaa maalfʋ. 2Ba ta ma ŋmara taa poe ɛ, tɩchɛ ba tara nyã'maar nɩ nɩrɛ jaa na ba tɩɛrɛ taa yele. Ba siir ba mɩ̃ɛ sɩrɛ jaa ka nɩbɛ nyɛ. 3Sɩ mɩ dɔ̃ɔ ɩ jɔlɔ a ba kaar nɩ bawõnsɩ ka a Satan bɛl sɩ ka a wɛr nyã bonsɩ a jaa ma ɩrɛ sɩ vɔlaa, ka sɩ lɩɛb gbãgbaar, na sɩ pãa kpɩɛrɛ nɩ ger nɩ nyuur, ka ba 'laar sɩ, ka sɩ mɩ 'laar 'laar taa. 4Tɩchɛ a sɔ̃ɔ na wa ta, a sɩ Fafaara Nãaŋmɩn maal vɩla nɩ a wʋ nʋ̃fʋ na wa wa, 5wʋ faa sɩ naa, a ba ɩ a sɩ yelvɩɛl sɩn maal jũu ɛ, tɩchɛ a wʋ nɩbaal jũu lɛ. Wʋ faa sɩ naa na wʋ pɛɛ sɩ tu a dɔɔfʋ gbɛɛ ayi ka a wʋ Sɩɛ maal sɩ a sɩ ɩ nɩpaalaa, 6a Sɩɛ nyã lɛ a Nãaŋmɩn tu a Yesu na ɩ a sɩ Fafaara 'yɔ̃ɔ kʋ sɩ. 7A lɛ lɛ, wʋn ben maal sɩ ka sɩ tor a wʋ wɩ̃ɛfʋ jũu, sɩ ɩn a wʋ bʋ̃dirbe, na sɩ lɔb yãan bar guro nɩ a nyɛvʋr 'lɔ na ba tara baarfʋ ɛ. 8Yelmɩ̃ɛ 'yɛr nɩ nyã, n bʋɔrɔ naa ɩka fʋ do ara a yelsɩ anyãna pɔ wile nɩbijɩɛ, a lɛn vɛ̃ naa ka a bala na sɔɔ Nãaŋmɩn, de a ba sɔ̃ɔ nɩ a ba tɩɛr ɩrɛ nɩ yelvɩɛlsɩ tɛɛ. A lɛ vɩɛlɛ naa tara tɔ̃nɔ̃ kʋ nɩrɛ jaa. 9Tɩchɛ ta chɛlɛ a jɔl chiirfʋ nɩ lɛ a sãakpãmɩne na tu taa mana bɩɩ jɛɛrɛ a nɛɛ 'lɔ ban bin a kõro jaa ɛ, bojũu a anyãna ba tara tɔ̃nɔ̃ ɛ. 10Kpãa nɩrɛ 'lɔ na ooro gbɛbʋ̃'yen, 'lɔ wa tɔr, lɛ kpãa wʋ a gbɛɛ ayi sʋɔ. 'Lɔ lɛ wa tɔr, fʋ ir nũu tɩchɛ wʋ bar. 11Fʋ̃ʋ mɩ̃ɛ bɔ̃ɔn ɩka a nɩrɛ nyã tɔ sʋɔ lo naa, wʋ mɩ̃ɛ bɔ̃ɔn naa ɩka wʋ ɩn dɛɛr. 12N bʋɔrɔ naa ɩka n tʋ̃ Atɩmasɩ bɩɩ Tɩchɩkusɩ a fʋ sɛ̃, ɩ̃sʋɔ jaa na wa tɩ, mɔ̃ tɩ na fʋ tuor ma a be a Nikopolis, bojũu be lɛ n bʋɔrɔ ɩka n chen a ɔɔr sɔ̃ɔ. 13Mɔ̃ na fʋ sʋ̃ʋ a 'yɛr tɔɔrɔ Jenasɩ nɩ Apolosɩ ka ba ta faa bon jaa a sɔr pɔ ɛ. 14Vɛ̃ ka a sɩ nɩbɛ jãn vɩla maalfʋ ka ban tʋ̃ɔ maal a ala ban bʋɔrɔ na ba ta ɩ nɩhayasɩ ɛ. 15Bala jaa na be ka a n sɛ̃, puoro fʋ naa. Puor a bala na nʋ̃ sɩ a sɔɔfʋ jũu. A wɩ̃ɛfʋ a be a yɩ jaa sɛ̃.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\