1 Tɨmote 2

1Kəte no̰ nḛ je tɨ pətɨ, m-ndəjɨ kadɨ dɨje kɔyi nḛ Luwə, kadɨ əli sie ta, kadɨ no̰i dɔe tɨ, kadɨ rai-e oyo kɨ mbata lə dɨje pətɨ. 2Majɨ kadɨ əli ta kɨ Luwə kɨ mbata lə ngar je, kɨ njé ko̰ɓe je pətɨ, kadɨ j-ɨsi majɨ jəke me ɓe tɨ, me ɓəl Luwə tɨ, kɨ ɓukɨ-naa tɨ. 3E kɨn ə e nḛ kɨ majɨ kɨ nəl Luwə ləje kɨ NJe kajɨ-je. 4Tadɔ Luwə ləje ge kadɨ dɨje pətɨ ɨngəi kajɨ ə tḛḛi me gər ta tɨ kɨ rɔjetɨ. 5Təkɨ rɔjetɨ Luwə e kare ba, taa NJe ka mbo̰ dɨje tɨ kɨ Luwə e kare ba tɔ. E dəw kɨ ɓari-e Jəju Kɨrɨsɨ. 6E kɨ re adɨ rɔne koy tɨ mba kadɨ gangɨ-n dɔ dɨje pətɨ. E kɨn ə e najɨ kɨ ma kɨ Jəju ma dɔ gangɨ lo tɨ kɨ Luwə ɔjɨ. 7E kɨ mbata kɨn ə, Luwə ɨndə-m nje kɨlə mbḛ kɨ nje kaw kɨlə. Ta kɨ m-əl kɨn e ta kɨ rɔjetɨ ɓɨ e ta ngom al. Luwə ɨndə-m mba kadɨ mi nje ndo ta kɨ ɔjɨ dɔ kadɨ-me kɨ ta kɨ rɔjetɨ gɨn dɨje kɨ dangɨ dangɨ kɨ əi Jɨpɨ je al. 8E be ə, m-ndɨgɨ kadɨ dɨngəm je əli ta kɨ Luwə kɨ lo je pətɨ kɨ ji kɨ kɔy taa kɨ me kɨ ay njay, kɨ kanjɨ ra wongɨ kɨ kanjɨ gakɨ. 9Be tɔ ə, majɨ kadɨ dəne je ka kɨbɨ kɔde e kɨ go rəbɨ tɨ kɨ dana, kadɨ tujɨ me dəw al, kɨ kɨ ndɔjɨ ta al. Nɨngə kadɨ dɔ kɨ ra kɨ ndɔjɨ ta, ɔr kɨ gate e ngay, mədɨ kɨ gate e ngay, kɨ kɨbɨ kɨ gate e ngay, e nḛ su rɔ ləde al. 10Nə kadɨ sui rɔde kɨ kɨlə ra je kɨ majɨ kɨ tɔjɨ kadɨ əi dəne je kɨ njé ra kɨlə ɓəə lə Luwə yo taa. 11Dɔkagɨlo nḛ ndo tɨ lə Luwə, majɨ kadɨ dəne ɨsɨ jəke oo dɔ nḛ ndo kɨ kanjɨ kəl ta, kɨ kɨlə dɔ gɨn tɔgɨ tɨ. 12Ɓəi taa, madɨ ta rəbɨ dəne kadɨ ndo nḛ dɨngəm al nɨm, kadɨ aw kɨ tɔgɨ dɔe al nɨm, nə kadɨ ɨsɨ jəke kɨ kanjɨ kəl ta. 13MBata Adam ə Luwə ra-e kəte ɓəy taa ra Ebɨ. 14E Adam ə su əde al, nə e dəne ə su əde adɨ al do ndu Luwə. 15Be ka, dəne a ajɨ kɨ go rəbɨ lə ngon kɨ kojɨ, təkɨ re uwə tɔgɨne ba me kadɨ-me tɨ, me ndɨgɨ-naa tɨ, kɨ me kay njay tɨ, kɨ hal kɨ ndɔjɨ ta al.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\