Nḛ kɨ tḛḛ kɨ dɔe 14:3

3Nɨngə kosɨ dɨje kɨn pətɨ osi pa kɨ sɨgɨ no̰ kɨmbər ngar tɨ, kɨ no̰ nḛ je tɨ kɨ njé kɨsɨ kəm kɨ sɔ, kɨ no̰ ngatɔgɨ je tɨ. Dəw kɨ asɨ kadɨ ndo pa kɨn goto. Dəw ɓa, e dɨje kɨ dɨbɨ ɓu kɨ dɨbɨ kutɨ sɔ gɨde sɔ (144.000), kɨ əi dɨje kɨ əi kɨ kɨgə dɔde dɔnangɨ tɨ kɨn par.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More