1 Kɔlìn 12:28

28Ŋgàla wɔ̀ Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè nu wòlíì kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn jòwò ni ya. E ku nyɔɔ sepáà dè de namu nyɔ̀ɔ̀ò, e sɔníɔ̀ dè kèlì nyɔ̀ɔ̀ò, e taaníɔ̀ dè sɛlɛ siya nyɔ̀ɔ̀ò, dɔɔ wɔi jèdè kului sǔlà sɛ̀lɛ nɛ̀ nyɔ̀ɔ̀ò, dɔɔ wɔi jèdè wòlu bawo nyɔ̀ɔ̀ò, dɔɔ wɔi jèdè wòlii mà nyɔ̀ɔ̀ò, dɔɔ wɔi jèdè wòlu ku gbì nyɔ̀ɔ̀ò, dɔɔ wɔi jèdè towò kòwàíì wòlù èe sà èì ndè e tɛmu nyɔ̀ɔ̀ò.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More