1 Jɔ̀ɔ́n 5:1

1Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka è funàì è wɔ̀ nɛ̀ Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè wòlúɔ̀ Ŋgàla kaladí Wɔ̀ faan, è nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ dè Ŋgàla wɔ jí. Wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ́ jàvàì jí kɔ̀mà téɔ̀, wɔ̀ jàvà wɔ jíɔ̀ pɛ́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More