1 Jɔ̀ɔ́n 5:10

10Dɔɔ ŋwùnù wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ gbǐn wɔ́ ka Ŋgàla wɔ Jííjíɔ̀ wɔ̀ sɛlɛ̀ ŋgàma júwàì, seele wòi wɔ̀lɔ́ dè wɔ kulúì nù. Kɛ́ wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ wɔ̀ì Ŋgàla funàì kɛní wɔ̀ Ŋgàla duulì nyɔ̀ɔ̀ jívàì ya èì dè soolo sɛ̀lɛ̀ de, wɔ̀ì nɛ̀ seele wòíì funàì Ŋgàla wɔ́ tɛmùì e kàn wɔ̀ Jííjíɔ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More