1 Jɔ̀ɔ́n 5:16

16Wòlu gbǐn sà má wɔ bíɔ̀ wɔ nɛ̀ sɛlɛ̀ siìn wɔ̀lɔ́ èì wɔ bo falan nyìnìì gbɛ̀ e nyɔɔ́ɔ̀ sɔ̀ Ŋgàla wɔ̀lɔ́ wɔ́ ni ve wɔ̀ wɔ́lɔ́wɔ́lɔ́ lɔ̀ɔn fɔŋwù. Wɔ̀lɔ́ è dè wòló ŋwùnù wo sɛlɛ̀ siìn ka wo falan jà. Kɛ́ sɛlɛ̀ siìn dè e dí é ka falan nyìnì wòlu bò. Màì nɛ̀ nà sɔ̀ Ŋgàla dɔ̀ɔ̀ ŋwùnù.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More