De Namu Nyɔɔ́ò 1:1

1Nyàmúɔ̀ Tìyofèlɔ̀: Mi jàkun ku nyɔɔ sepáà má sàadaó è mù bò, mà kwalió è nù sɛlɛ́ì gbǐn é kàìn Jisɛ̀ nɛ̀ mùndí wɔ̀lɔ́ gbǐn wɔ̀ nɛdí è e kanàì dè sɛlɛ́ì gbǐn wɔ́ siyadí è, e wolo dúwáì eu wɔ́ dùmàdí wɔ̀ jòwóè tɔidè,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More