De Namu Nyɔɔ́ò 1:13

13Wó gbàidí Jèlusàlɛŋ jɛ̌ɛ̀ nù, wò gbàidí jìjà bóè nù wo bɛ̀ lúmbúì nù feé wó gbǐladí wo funai. Pitɛ̀, Jɔ̀ɔ́n, Jìín, Andùlù, Felè nɛ̀ Tamɔ̀, Bàtòlomìyò nɛ̀ Mafiyù, Àfiyà wɔ jííjíɔ̀ Jìín, Saimɔ̀, wɔ̀lɔ́ wɔ́ jàvàdí wɔ tàvíì dí tìti e kanàì dè Jìín wɔ jííjíɔ̀ Judɛ̀.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More