De Namu Nyɔɔ́ò 9:22

22Kɛ́ Sɔɔ̀ wɔ Ŋgàla kòwài tɛmu wòíì kewudí nu dí tìti. Ŋwɔnɔ̀ è siyadí è wòlúò mɛndɛ wolo èì, wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn. Sɔɔ̀ dedí nɔɔ̀ nu kewunù kéléŋ kéléŋ wɔ Ŋgàla kòwài tɛmúì nù. Jusíò wó dedí Dàmasìkɔ̀ konù wɔ̀ tùwàdí wo kulúì èì wúúlé. Kɛ́ ŋwɔnɔ̀ wɔ̀ siyadí è wò, mɛndɛ wolo è jèè wɔ̀lɔ́ Jisɛ̀ wɔ̀ wɔ̀ dè Wòlúɔ̀ Ŋgàla kàlàdí Wɔ̀ faàn.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More