De Namu Nyɔɔ́ò 9:27

27Edèè Bànabà jidí wɔi màa ŋwùnù wɔ júwà wɔ̀, wɔ bɛ̀nì wɔ̀ Jisɛ̀ wɔ de namu nyɔɔ́ò bò. Bànabà saaidí e kpaì nù dè namu nyɔɔ́ò wòì e kàn jɛ́ Sɔɔ̀ wɔ́ sàdí Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ gbulúì eodè nɛ̀ mùndí jɛ́ Wòlu Nyɔɔ́ɔ̀ siyɛdí wɔ bò Dàmasikɔ gbulúì eodè. Wɔ̀ sedí è wò mùndí jɛ́ Sɔɔ̀ tɛmaidí Ŋgàla kòwàì kulu kálí Dàmasikɔ jɛ̌ɛ̀ nù Jisɛ̀ wɔ nyɛlɛ́ɛ̀ nù.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1263 Languages.

Learn More