Jɔ̀ɔ́n 12:16

16Sɛlɛ wòló é dedí nɛ̀nù Jisɛ̀ wɔ jède nyɔɔ́ò wòì dí e nu saáì sì dúwai dɔ̀ɔ̀ jàdè. Kɛní wó tùwàdí wɔ bɛlɛ biíì nù gbàà e díwòò kìyá wò wúlú nù jì, wɔ̀lɔ́ wò nɛdí sɛlɛ wòló gbǐn Jisɛ̀ wɔ̀ì é dè Ŋgàla jàkúìn nù e làà.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More