Jɔ̀ɔ́n 15:20

20Na kulu sìɤàì wòíì nù má seó è nà mà nɛ̀, 'Jòwò nyɔ̀ɔ̀ gbǐn wɔ sɛlɛ̀ èì nù ŋwɔmu e tì wɔ wúlú nyɔɔ́ɔ̀ wɔu.' È dè má nɔɔ̀ wò kamaió mì siìn, wò kamàì ve nà pɛ́ siìn. È dè má nɔɔ̀ wò dùmàó mi sɛlɛ siyáà jàdè faàìn, wò dùmà ve naníì pɛ́ jàdè faàìn.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More