Maà 12:1

1Dɔ̀ɔ̀ Jisɛ̀ mɛnaidí wòlíì kpaì wɔ̀ nɛ̀, "Jiji dɛ̀ɛ̀ dedí e dí, wɔ̀ sadí gbàlɛ kpele wɔ kèvì gbàlɛ sún è nù wɔ̀lɔ́ é bidí gbài gbǐlà e to fuyíì mùnɛ̀ káláŋwɔ̀ní. Wɔ̀ nɛdí kpaki e kàmàì eu wɔ bíì wù gbàlɛ nímí kwalai ŋwùnù wɔ tawo gbàŋa, kpeléè ei de kɛn ŋwùnù. Dɔ̀ɔ̀ wɔ̀ tùdí kpeléè wòlíì téŋ jɔ̀ɔ̀ wò dè eu jìja kìi, è to má wɔ dè e sún wo nì. Wɔ́ kàdí dɔ̀ɔ̀ nɛ̀, wɔ̀ dɔdí dè wɔ bɛ̀ de namu tàvì wùlɛ̀ nù.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More