Mafiyù 25:15

15Wɔ̀ nidí wo kɔlɛn kɔlɛ́ìn gbǐn wɔ̀lɔ́ e nyɔɔ́ɔ̀ gbɛdí eu jìja kìi kàí. Wɔ̀ nidí kɔlɛ̀n dalà kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa wààyò, wɔ nì kɔlɛ́ɔ̀n dalà kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa sɔn, wɔ̀ nì kɔlɛ́ɔ̀n dalà kɔ̀lɛ̀ wúlúì kowaa. Wɔ́ kàdí dɔ̀ɔ̀ nɛ̀, wɔ̀ wolodí naà va wɔ bɛ̀ wɔ namúì nù.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1263 Languages.

Learn More