Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 2:1

1"Sàada tedí wɔ̀lɔ́ Ŋgàla wɔ tedíɔ̀ bò wɔ́ dè Jisɛ̀ wɔ sìŋgbéè eu jìjà é dè Ɛfisɔ jɛ̌ɛ̀ nù. "Àa tedíì dè é wolòì wɔ̀lɔ́ nyɔɔ́ɔ̀ jɔ̀ɔ̀ soikwai dɔ́wɔ́ò dè wɔ̀ jɔ̀ɔ̀ wɔ jìjà faáàn eu, wɔ̀lɔ́ wɔ́ ka lámbó dùmài dɔ́wɔ́ò tidíì namàì wó nyàŋgàì kòo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More