Sɛlɛ́ì Wó Sadí Eodí Jàkì 2:11

11"Nàí nɔi dè nà wúlúì é ka dè nyìnì nà tuwà nɔidè sɛlɛ́ɛ̀ eu Ŋgàla Wɔi Nyináà ka è sìŋgbéì nu nyɔɔ́ò se. "Wòló wó kelì ve kɔ̀ɔ́ɛ̀n falan wɔ sɔníɔ̀ wɔ̌ wo bò jì."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More